Гендерна експертиза робочих навчальних програм системи фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів

Педагогіка: історія і сьогодення » Гендерна експертиза навчальних робочих програм як засіб впровадження гендерної рівності у навчальний процес ВНЗ » Гендерна експертиза робочих навчальних програм системи фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів

Сторінка 1

Демократичні процеси в державі вимагають вироблення нових суспільних вимог до освіти, як до основи соціокультурного становлення особистості. Процес гуманізації освіти зумовлює потребу визначити психологічні засади творчого самовизначення людини у сфері міжстатевих стосунків. Засвоєння статевої ролі – це насамперед пізнання моральних норм, правил поведінки. Представники різних наукових шкіл поділяють думку про те, що гендерні уявлення учнів, студентів залежать від змісту «курсів гендерного навчання», яке пропонує суспільство, де вони живуть. Але інколи зміст освіти характеризуються відсутністю гендерних курсів, або існуванням лише тих, що не передбачають наявність гендерної тематики. Тому, одним із практичних напрямів дослідження навчальних програм стала гендерна експертиза.

Маючи всі ці факти Грабовська І стверджує, що Україна знаходиться на самому початку реалізації взятих на себе перед світовою громадськістю зобов’язань щодо формування демократичного, правового, цивілізованого, громадянського суспільства, в основі якого закладений принцип гендерної рівності.

За словником гендерна експертиза – це різновид соціального аналізу, базованого на гендерній методології, що полягає у визначенні відмінностей у політичному, соціально-економічному та культурному статусах різних гендерних груп та владно-підлеглих відносин між ними, виражених у суспільстві через гендерні відносини. Основним завданням гендерної експертизи є введення принципу рівноправності статей шляхом розробки механізмів формування гендерної рівності.

Уперше гендерну експертизу навчальної літератури було зроблено в 1986 році (А. Мішель). В Україні цю проблему методично опрацював П.Фролов.

Як зазначає Лукашів В. Освітньо-виховний процес може відтворити несправедливі гендерні стереотипи й тим самим сприяти збереженню та самовідтворенню сексизму, тобто пригніченню, гнобленню за статевою ознакою. Отож, проведення гендерної експертизи робочих програм є важливим завданням.

Говорун Т.В. зазначає, що причиною появи гендерних стереотипів є те, що більшість вчителів та педагогів, згідно з даними психологічних досліджень, перебувають під впливом традиційних поглядів на взаємини статей.

Важливість проведення гендерної експертизи доводить і Смирнова А.В. Хоча вона досліджувала досугову літературу для хлопчиків та дівчаток, та все ж таки привертає увагу той факт, що в ній у значній мірі транслюються гендерні стереотипи, хоча авторка зауважує, що книги були видавництв 2001–2002. У свою чергу дані стереотип включають хлопчиків та дівчаток у певні рамки та не сприяють розвитку їх можливостей.

Аналізу піддавалися і підручники по соціології. Козлова Н.Н. зазначає, що для них характерним є обмежений спектр ролей для жінки,а, окрім того ще й відсутній гендерний підхід, що призводить до того, що гендерні зв’язки фіксуються у сфері міжособистісного спілкування, де жінки виступають лише як жінки, матері, коханки.

Тому, до цього треба підійти дуже серйозно, адже, те саме може прослідкуватися і в робочих навчальних програмах підготовки майбутніх соціальних педагогів.

Гендерна експертиза навчальних програм та навчальних посібників – це їх реконструкція з ціллю виявлення, яким чином вони впливають на соціалізацію дітей, студентів, і як при цьому змінюються потенційні можливості самореалізації представників обох статей.

У даному випадку гендерна експертиза спрямована на вивчення та аналіз робочих навчальних програм. Суттю проведення гендерної експертизи є передусім перевірка наявності у робочих навчальних програмах спеціальності «соціальний педагог» гендерного дисбалансу, з метою подальшого формування у студентів принципу рівноправності статей через адекватне відображення в навчальному матеріалі досвіду і чоловіків і жінок, та заохочення їх до рівноправного співробітництва й взаємної поваги. Тобто, гендерна експертиза спрямована на перевірку та подолання гендерних стереотипів у робочих навчальних програмах вищої школи та направленість системи фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів на рівноправність, паритетність та взаємодію між студентами обох статей.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Закономірності професійної підготовки
Підготовка робітників широкого профілю можлива на основі гармонійного сполучення і взаємозв'язку загального, політехнічного і професійного навчання. Сутність цього взаємозв'язку визначається єдністю ...

Роль проблемно-пошукового методу в організації дослідницької діяльності учнів
Розвинути інтерес до читання можна лише за однієї умови – кожен урок зарубіжної літератури має бути цікавим. Потрібно, щоб учні думали і шукали. Одним з шляхів розв’язання цієї проблеми є проблемно-п ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net