Гендерна експертиза робочих навчальних програм системи фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів

Педагогіка: історія і сьогодення » Гендерна експертиза навчальних робочих програм як засіб впровадження гендерної рівності у навчальний процес ВНЗ » Гендерна експертиза робочих навчальних програм системи фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів

Сторінка 2

Таким чином, з метою перевірки ступеня додержання гендерної рівності у програмах підготовки майбутніх соціальних педагогів ми здійснили гендерну експертизу робочих навчальних програм для вищої школи на підставі дослідження методичного матеріалу системи фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів.

Серед 25 переглянутих програм спостерігаються програми різного вмісту гендерного компонента. Загалом всі навчальні програми не однакові і кожна з них у різній мірі розкриває наявність, чи то відсутність гендерного компоненту у своєму змісті. Ми виділили програми чотирьох рівнів. За результатами аналізу можна зробити такі висновки:

Перший рівень – це програми, які є гендерно чутливими. Вони характеризуються наявністю у програмі позиції гендерного підходу, понятійного апарату гендерного компонента, згадки про гендерну систему суспільства та гендерних відносин у змісті програми. Також програми даного рівня характеризуються відсутністю гендерних стереотипів, гендерної нерівності та гендерної асиметрії мови. У цілому такі програми характеризуються високим ступенем висвітлення гендерного аспекту у своєму змісті.

Другий рівень – це програми, які є гендерно чутливими. Але особливістю таких програм є те, що хоча вони і містять гендерну тематику, але ж у свою чергу характеризуються наявністю певних суперечностей у тлумаченні гендерних відносин у суспільстві і відсутністю чіткого розуміння гендерного підходу.

Третій рівень – це ті програми, які не містять позиції гендерного підходу, але повинні. Тобто це ті програми, які конче потребують висвітлення гендерного аспекту у своєму змісті.

Четвертий рівень – це програми, які є повністю гендерно нейтральними. У таких програмах відсутня позиція гендерного підходу, немає жодної згадки про гендерну систему суспільства. Їх також ще можна визначати як гендерно нечутливі. Тобто, це ті програми, тематика яких може і не висвітлювати гендерного аспекту.

Отже, за результатами аналізу маємо зробити такі висновки:

До програм першого рівня ми віднесли такі: 2курс Програма «Гендерна психологія та педагогіка», 3курс Програма «Гендерна педагогіка», 3курс Програма «Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах».

До програм другого рівня:

1курс Програма « Етика і психологія сімейного життя»

Передбачає навантаження кількістю кредитів, відповідних ECTS –3,5 кредити.

Аналіз програми дає підстави стверджувати, що зміст програми містить понятійний апарат гендерного компонента. Часто вживаною у програмі є така лексика: жінка, чоловік, фемінність, маскулінність, андрогінність, гендерно-рольова ідентичність. Наявною є і позиція гендерного підходу, висвітлення гендерного аспекту в тематиці робочої. Але хоча дана програма і містить гендерну тематику та все ж таки у свою чергу характеризується наявністю певних суперечностей у тлумаченні гендерних відносин у суспільстві і відсутністю чіткого розуміння гендерного підходу. Так тема2 «Проблеми міжособистісних стосунків чоловіка та жінки. Поняття статево-рольової поведінки молодого подружжя» розкриває психофізіологічні особливості чоловіків і жінок; закономірності чоловічої і жіночої психіки, фемінність, маскулінність та андрогінність; наслідки порушення гендерно-рольової ідентичності; ідеальні моделі чоловіка та жінки. Все це уже говорить про констатування гендерних стереотипів, які будуть формуватись у студентів при вивченні даного курку. Тема3 «Філософія кохання» розкриває поняття про жіночність і мужність, як основи поведінки майбутнього та молодого подружжя. Але з точки зору гендерного підходу ми не можемо вважати жіночність і мужність основою поведінки майбутнього подружжя. Це вже знову подається як стереотип. Тема4 «Моральні цінності родини» подає правила сімейного етикету окремо як для чоловіка так і для дружини. Знову ж таки ми спостерігаємо поділ. Це саме те, чого у програмах бути не повинно – це основа формування гендерних стереотипів у студентів, що і призводить у подальшому як результат до гендерної нерівності у нашому суспільстві.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Дослідження впливу змісту прихованого навчального плану на процес соціалізації особистості в вітчизняній педагогічній думці
Освіта являється одним з найважливіших інститутів, що виконує функції трансляції основної системи цінностей, норм, ролей від одного покоління до іншого. Освітні заклади, поряд з іншими агентами соціа ...

Аналіз змісту і методів вивчення елементів стереометрії у курсі геометрії 9 класу за новими підручниками з геометрії
У зв'язку з введенням у школах нових навчальних планів і програм з математики постала гостра потреба у підручниках, які б відповідали вимогам нових програм. Навчання математики у 9 класах загальноосв ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net