Гендерна експертиза робочих навчальних програм системи фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів

Педагогіка: історія і сьогодення » Гендерна експертиза навчальних робочих програм як засіб впровадження гендерної рівності у навчальний процес ВНЗ » Гендерна експертиза робочих навчальних програм системи фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів

Сторінка 3

Отже, ми можемо стверджувати, що дана програма потребує доопрацювання та вдосконалення, так як характеризується наявністю певних суперечностей у розумінні позицій гендерного підходу.

2курс Програма «Соціальна молодіжна політика»

Передбачає навантаження кількістю кредитів, відповідних ECTS – Модуль: 3+(навчальний проект: ІНДЗ).

За результатами аналізу програми треба зазначити, що для програми характерною є така лексика: молодь, молода сім'я, громадянин, населення, жінки, гендер. Тобто, понятійний апарат гендерного компонента не достатній, наявною є і гендерна асиметрія мови. Отож, дана програма не відбиває повною мірою гендерний аспект і характеризується наявністю гендерних стереотипів. Привертає увагу тема8 «Соціальна підтримка жіночої молоді як один з важливих напрямів молодіжної політики», яка містить перелік таких питань: Жінки як особлива соціально-демографічна група населення. Роль та місце жінки в суспільстві; Характеристика соціальних проблем молодих жінок та їх специфіка; Основні завдання державної політики в Україні стосовно жінок. Але ж доцільним було б додати до змісту програми тему, наприклад, «Соціальна підтримка чоловіків як один з важливих напрямків молодіжної політики». Та чомусь даний аспект є упущеним. Також у даній темі розкривається таке питання як «Гендерні напрями державної молодіжної політики», що уже говорить про констатування позиції гендерного підходу.

Отже, з одного боку програма містить гендерний аспект у своєму змісті, а з іншого боку характеризується наявністю гендерних стереотипів у своєму змісті. Для забезпечення гендерної рівності, рівних прав і можливостей зміст програми варто розширити де це дозволяє зробити логіка і структура програми.

4курс Програма «Соціальний супровід сім'ї»

Передбачає навантаження кількістю кредитів, відповідних ECTS – Модулів: 4+ (навч. соц. проект (реклама) : ІНДЗ).

Що стосується понятійного апарату гендерного компонента у даній програмі, то він відсутній. Програма оперує загальними поняттями: клієнт, сім'я, дитина, особистість. Тож характерними є прояви гендерної асиметрії мови.

Привертає увагу у програмі тема14 «Соціальний супровід сімей де є насильство до членів родини». Загалом у даній темі розкривається проблема домашнього насильства як по відношенню до дітей, так і по відношенню до жінок. Отож, ми спостерігаємо констатування гендерної нерівності. Жодної згадки про насильство над чоловіком, лише жінки і діти. Тобто програма розкриває деякі прояви дискримінації чи то гендерних стереотипів. Привертає увагу в темі18 «Соціальний супровід клієнтів соціального центру матері та дитини» питання «Сучасні проблеми материнства і дитинства в Україні». Водночас помічаємо, що згадка про батьківство для програми не є характерною. Безперечно, дана програма характеризується знову ж таки наявністю гендерних стереотипів.

Отже, дана програма має певні ознаки і гендерної чутливості і гендерних стереотипів водночас, тобто характеризується наявністю суперечностей в тлумаченні гендерних відносин. Така програма, як результат, потребує доопрацювання та залучення гендерного компонента до її змісту.

5курс Програма «Організація роботи з різними соціальними групами»

Передбачає навантаження кількістю кредитів, відповідних ECTS –3,5 кредити.

За результатами аналізу дана програма має деякі ознаки і гендерної чутливості і гендерних стереотипів. Що стосується понятійного апарату гендерного компонента, то він взагалі відсутній. Загалом позиція гендерного підходу висвітлена лише фрагментарно. У цілому програма ігнорує гендерні відносини у своєму змісті. Привертає увагу тема5 «Особливості роботи з особами, які перебувають у складних життєвих ситуаціях» у якій розкривається питання «Соціальна робота з різними категоріями жінок (безробітні, засуджені, матері-одиначки, багатодітні, без визначеного місця проживання та інші)». Але з іншого боку соціальна робота з різними категоріями чоловіків у програмі не розкрита, що говорить про констатування гендерної нерівності. Адже, серед чоловіків також є безробітні, засуджені, без визначеного місця проживання. Але програма чомусь не розкриває роботи з ними. Також тема 4 «Організація соціальної роботи з клієнтами, що потребують екстреної соціальної допомоги» містить такі питання як : Соціальна робота з клієнтами, які зазнали насильства в сім'ї; Організація роботи з жертвами « торгівлі людьми». Знову ж орієнтація іде на жінок, а чоловічий аспект упускається, що формує у студентів гендерні стереотипи. Отже, у програмі немає чіткого розуміння гендерного підходу.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8Аналіз існуючих методичних систем навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів
Визначальним етапом у процесі створення методики навчання є розробка її теоретичних положень. Від ступеня обґрунтованості розробки теоретичних положень методичної системи залежить її подальше практич ...

Формування звукової культури мовлення. Система вправ
Культура мови, усної чи писемної, активного мовця зростає по висхідній від орфографічно-пунктуаційної грамотності до стилістичної виразності та комунікативної доцільності, потім до комунікативної опт ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net