Гендерна експертиза робочих навчальних програм системи фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів

Педагогіка: історія і сьогодення » Гендерна експертиза навчальних робочих програм як засіб впровадження гендерної рівності у навчальний процес ВНЗ » Гендерна експертиза робочих навчальних програм системи фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів

Сторінка 3

Отже, ми можемо стверджувати, що дана програма потребує доопрацювання та вдосконалення, так як характеризується наявністю певних суперечностей у розумінні позицій гендерного підходу.

2курс Програма «Соціальна молодіжна політика»

Передбачає навантаження кількістю кредитів, відповідних ECTS – Модуль: 3+(навчальний проект: ІНДЗ).

За результатами аналізу програми треба зазначити, що для програми характерною є така лексика: молодь, молода сім'я, громадянин, населення, жінки, гендер. Тобто, понятійний апарат гендерного компонента не достатній, наявною є і гендерна асиметрія мови. Отож, дана програма не відбиває повною мірою гендерний аспект і характеризується наявністю гендерних стереотипів. Привертає увагу тема8 «Соціальна підтримка жіночої молоді як один з важливих напрямів молодіжної політики», яка містить перелік таких питань: Жінки як особлива соціально-демографічна група населення. Роль та місце жінки в суспільстві; Характеристика соціальних проблем молодих жінок та їх специфіка; Основні завдання державної політики в Україні стосовно жінок. Але ж доцільним було б додати до змісту програми тему, наприклад, «Соціальна підтримка чоловіків як один з важливих напрямків молодіжної політики». Та чомусь даний аспект є упущеним. Також у даній темі розкривається таке питання як «Гендерні напрями державної молодіжної політики», що уже говорить про констатування позиції гендерного підходу.

Отже, з одного боку програма містить гендерний аспект у своєму змісті, а з іншого боку характеризується наявністю гендерних стереотипів у своєму змісті. Для забезпечення гендерної рівності, рівних прав і можливостей зміст програми варто розширити де це дозволяє зробити логіка і структура програми.

4курс Програма «Соціальний супровід сім'ї»

Передбачає навантаження кількістю кредитів, відповідних ECTS – Модулів: 4+ (навч. соц. проект (реклама) : ІНДЗ).

Що стосується понятійного апарату гендерного компонента у даній програмі, то він відсутній. Програма оперує загальними поняттями: клієнт, сім'я, дитина, особистість. Тож характерними є прояви гендерної асиметрії мови.

Привертає увагу у програмі тема14 «Соціальний супровід сімей де є насильство до членів родини». Загалом у даній темі розкривається проблема домашнього насильства як по відношенню до дітей, так і по відношенню до жінок. Отож, ми спостерігаємо констатування гендерної нерівності. Жодної згадки про насильство над чоловіком, лише жінки і діти. Тобто програма розкриває деякі прояви дискримінації чи то гендерних стереотипів. Привертає увагу в темі18 «Соціальний супровід клієнтів соціального центру матері та дитини» питання «Сучасні проблеми материнства і дитинства в Україні». Водночас помічаємо, що згадка про батьківство для програми не є характерною. Безперечно, дана програма характеризується знову ж таки наявністю гендерних стереотипів.

Отже, дана програма має певні ознаки і гендерної чутливості і гендерних стереотипів водночас, тобто характеризується наявністю суперечностей в тлумаченні гендерних відносин. Така програма, як результат, потребує доопрацювання та залучення гендерного компонента до її змісту.

5курс Програма «Організація роботи з різними соціальними групами»

Передбачає навантаження кількістю кредитів, відповідних ECTS –3,5 кредити.

За результатами аналізу дана програма має деякі ознаки і гендерної чутливості і гендерних стереотипів. Що стосується понятійного апарату гендерного компонента, то він взагалі відсутній. Загалом позиція гендерного підходу висвітлена лише фрагментарно. У цілому програма ігнорує гендерні відносини у своєму змісті. Привертає увагу тема5 «Особливості роботи з особами, які перебувають у складних життєвих ситуаціях» у якій розкривається питання «Соціальна робота з різними категоріями жінок (безробітні, засуджені, матері-одиначки, багатодітні, без визначеного місця проживання та інші)». Але з іншого боку соціальна робота з різними категоріями чоловіків у програмі не розкрита, що говорить про констатування гендерної нерівності. Адже, серед чоловіків також є безробітні, засуджені, без визначеного місця проживання. Але програма чомусь не розкриває роботи з ними. Також тема 4 «Організація соціальної роботи з клієнтами, що потребують екстреної соціальної допомоги» містить такі питання як : Соціальна робота з клієнтами, які зазнали насильства в сім'ї; Організація роботи з жертвами « торгівлі людьми». Знову ж орієнтація іде на жінок, а чоловічий аспект упускається, що формує у студентів гендерні стереотипи. Отже, у програмі немає чіткого розуміння гендерного підходу.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8Основи технології ігрових форм навчання
У школі особливе місце займають такі форми занять, які забезпечують активну участь в уроці кожного учня, підвищують авторитет знань й індивідуальну відповідальність школярів за результати навчальної ...

Аналіз стану проблеми екологічної освіти та виховання в Україні і за кордоном
Вивчення літературних джерел виявило, що на роль та місце природи в процесі виховання підростаючих поколінь вказували такі педагоги минулого, як Я.А. Коменський, Ж.Ж. Руссо, Г. Песталоцці, Ф. Гумболь ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net