Гендерна експертиза робочих навчальних програм системи фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів

Педагогіка: історія і сьогодення » Гендерна експертиза навчальних робочих програм як засіб впровадження гендерної рівності у навчальний процес ВНЗ » Гендерна експертиза робочих навчальних програм системи фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів

Сторінка 5

Отож, програма є гендерно нейтральною і як результат потребує доопрацювання, а саме: включення позиції гендерного підходу,понятійного апарату гендерного компонента, констатування гендерної рівності та висвітлення високого ступеня гендерного аспекту у змісті програми.

3курс Програма «Методика виховної роботи»

Передбачає навантаження кількістю кредитів, відповідних ECTS –2 кредити.

Дана програма є гендерно нейтральною, хоча і не повинна нею бути. Вона навіть не містить жодного понятійного апарату гендерного компонента. Загалом якщо у програмі і містяться звернення, то вони загального характеру. Наприклад: школярі, молодь, особистість, діти, батьки, вчителі. Програма не розглядає жодного гендерного питання. На нашу думку, така програма потребує ґрунтовного доопрацювання як на рівні змісту, так і на рівні оформлення документа. Йдеться про те, що курс, завдання якого познайомити студентів з моральними засадами та методами виховної роботи в сучасному суспільстві, навіть не згадує про принцип рівних можливостей, не навчає відповідної поведінки. Адже, процес виховання потребує наявність позиції гендерного підходу. Це є дуже важливим. Тому, вважаємо, що така дисципліна повинна містити у своєму змісті висвітлення гендерної тематики.

Таким чином, проаналізована програма не містить жодної згадки про гендерну систему суспільства, ігнорує гендерні відносини та не висвітлює гендерного аспекту в тематиці робочої програми. Отже, програма потребує доопрацювання.

3курс Програма «Основи педагогічної конфліктології»

Передбачає навантаження кількістю кредитів, відповідних ECTS –3 кредити.

Дана програма за результатами аналізу є гендерно нейтральною, але не повинна бути такою. Вона не містить жодних ознак гендерної чутливості. Ми вважаємо, що необхідним є долучення гендерного аспекту до змісту даної програми. Адже, доцільним було б розглядати конфлікт в рамках гендеру. Загалом дана програма розкриває такі модулі: ЗМ1 «Роль конфліктології у сучасному суспільстві. Загальна характеристика конфлікту», ЗМ2 «Внутрішньоособистісний конфлікт», ЗМ3 «Конфлікти у різних сферах людської діяльності», ЗМ4 «Управління конфліктами:прогнозування, попередження, регулювання, вирішення». Можливо б доцільним було б включити, наприклад тему «Гендер і конфлікт».

Отже, аналізована програма є гендерно нейтральною. Тобто, у цілому така програма характеризується ігноруванням гендерних відносин у змісті програми, та відсутністю у програмі жодної позиції гендерного підходу. Тому, для того, щоб вдосконалити зміст програми потрібно врахувати вимоги гендерних підходів у навчально-виховному процесі.

3курс Програма «Педагогіка сімейного виховання»

Передбачає навантаження кількістю кредитів, відповідних ECTS –2,5 кредити.

Аналізуючи програму зазначимо, що вона не містить гендерної тематики у своєму змісті. Але ми вважаємо, що така програма повинна містити позицію гендерного підходу. Адже, мова йде про процес виховання. Що стосується понятійного апарату гендерного компонента, то він також відсутній (ні поняття « стать», ні «гендер» і т. п. у програмі не зустрічається). Гендерний аспект у програмі також є упущеним. Про це свідчить наскрізне вживання в тексті освітнього документа слова « батьки» на позначення матері, батька та слова « діти» на позначення дочок та синів. Привертає увагу у програмі лише тема5 «Неповна сім'я як соціально-педагогічна проблема», де вживається згадка про гендер. А саме – тема містить розгляд такого питання як «Типи материнства і батьківства». Більше жодних звернень, тем, питань гендерного компонента у програмі не спостерігається.

Жодних вимог, рекомендацій чи приписів щодо врахування гендерних аспектів в оформленні програми немає. А саме вона як жодна інша повинна містити гендерний компонент, адже, проблема «батьки і діти», процес виховання є основою програми. А дана тема зараз є доволі актуальною. Її не можливо вирішити без врахування гендеру.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Основні лінгво-методичні проблеми навчання виразному читанню
Уся робота із застосуванням різних видів читання підпорядкована виробленню в учнів таких його якісних ознак, як свідоме, правильне і швидке читання. Щодо читання вголос, то воно має бути ще й виразни ...

Складні випадки правопису великої букви
Тема заняття: Складні випадки правопису великої букви Мета заняття:   Дидактична повторити та закріпити правила правопису, навчитися складати таблиці, укомплектувати теоретичний матеріал Виховна ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net