Гендерна експертиза робочих навчальних програм системи фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів

Педагогіка: історія і сьогодення » Гендерна експертиза навчальних робочих програм як засіб впровадження гендерної рівності у навчальний процес ВНЗ » Гендерна експертиза робочих навчальних програм системи фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів

Сторінка 6

5курс Програма « Соціальний супровід клієнта»

Передбачає навантаження кількістю кредитів, відповідних ECTS – Модуль: 2+ (навчальний проект: ІНДЗ).

Проаналізована навчальна програма не містить гендерного компонента. Ми вважаємо це не правильним. Така програма повинна розкривати у своєму змісті позицію гендерного підходу. Що стосується понятійного апарату гендерного компонента, то він взагалі є відсутнім. У програмі якщо і містяться звернення, то вони лише загального характеру: клієнт, населення, вихованці, неповнолітні, люди, діти. Тобто, поділу на чоловіків – жінок, хлопчиків – дівчаток не спостерігається. Наявним для програми є констатування гендерної нерівності. Так, наприклад, тема6 «Особливості планування та здійснення соціального супроводу щодо різних груп клієнтів» розкриває таке питання як «Соціальний супровід жінок, які зазнали насильства». У свою чергу питання щодо супроводу чоловічої групи населення не розкривається. Це є не правильним і призводить до формування стереотипів, чого необхідно уникати.

Отже, дана програма визначається як така, що ігнорує гендерні відносини у своєму змісті. Цього не повинно бути. Таким чином, програма потребує вдосконалення та висвітлення в повній мірі гендерного аспекту в тематиці робочої програми.

До програм четвертого рівня: 3курс Програма «Основи соціально-педагогічного тренінгу», 3курс «Соціальна педагогіка», 4курс «Філософія культури», 1 курс Програма «Вступ до спеціальності», 1 курс Програма «Професійна етика», 2курс Програма «Основи сценарної роботи соціального педагога», 3курс Програма «Технології соціально-педагогічної діяльності», 3курс Програма «Організаційно-правові основи діяльності неурядових організацій», 4курс Програма «Соціально-педагогічна робота в закладах освіти», 5курс Програма «Екокультура особистості», 5 курс Програма «Технології соціально-педагогічної діяльності».

Отже, за загальними даними серед 25 навчальних програм системи фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів лише 3 з них є програмами першого рівня, тобто гендерно чутливими; 4 з них належать до другого рівня і визначаються як програми, що містять суперечності в тлумаченні гендерних відносин;7 програм належать до третього рівня і є такими, які не містять аспекту гендерної тематики, хоча й повинні мітити, і вся решта – 14 програм визначаються програмами які є гендерно нейтральними, тобто не містять жодної згадки про гендерну систему суспільства.

Таким чином, навчальні програми системи фахової підготовки соціального педагога потребують доопрацювання та включення гендерного компонента, де це дозволяє зробити логіка і структура програми з метою досягнення більшої ефективності та доцільності їх змісту. Адже, подолання гендерних стереотипів у навчальних програмах вищої школи позитивно відобразиться як на навчальній, так і професійній діяльності. За результатами аналізу бачимо, що є велика кількість програм, які не містять позиції гендерного підходу, хоча й повинні. На це треба звернути особливу увагу. Нам необхідно показувати на їх дискримінаційну основу. Це і буде роботою переборення нерівності. Такі програми потребують особливої уваги з боку викладачів та вагомого доопрацювання. Адже, якщо прямо зараз не звернути на це увагу, то такі програми стануть породжувати гендерні стереотипи, що негативно позначиться як на студентах, так і на суспільстві в цілому.

Робоча навчальна програма – це один з головних документів за яким здійснюється підготовка спеціалістів. Відповідно від їх змісту залежатиме як професійна компетентність майбутніх спеціалістів, так і навчальна діяльність загалом.

Розглянувши особливості гендерного виховання та навчальні робочі програми спеціальності «соціальна педагогіка», мани було розроблено критерії ефективності робочих навчальних програм до яких ми віднесли: наявність чи відсутність гендерного понятійного апарату гендерного компонента, наявність чи відсутність у програмі позиції гендерного підходу, характеристика гендерної системи суспільства, ступінь висвітлення гендерного аспекту в тематиці робочих програм у разі його доцільності, констатування проявів гендерної нерівності (дискримінація), наявність чи відсутність гендерних стереотипів, гендерна асиметрія мови.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Принципи виробничого навчання, їх характеристика
У дидактику професійно-технічного навчання принципи процесу професійного навчання є найважливішою категорією. Вони зв'язані з цілями навчання і виховання і мають історичний характер; деякі з них втра ...

Методи та прийоми роботи з дітьми на уроках графічної та колористичної грамоти
Знання про мистецтво, художні техніки, відчуття кольору, зорове сприйняття, композиційна культура, художні здібності формуються у процесі практичної діяльності учнів. У першому класі діти отримують п ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net