Гендерна експертиза робочих навчальних програм системи фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів

Педагогіка: історія і сьогодення » Гендерна експертиза навчальних робочих програм як засіб впровадження гендерної рівності у навчальний процес ВНЗ » Гендерна експертиза робочих навчальних програм системи фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів

Сторінка 7

У свою чергу шляхом вивчення матеріалу з гендерної експертизи ми можемо зазначити, що гендерна експертиза навчальних програм та навчальних посібників – це їх реконструкція з ціллю виявлення того, яким чином вони впливають на соціалізацію студентів, і як при цьому змінюються потенційні можливості самореалізації представників обох статей.

Таким чином,з метою перевірки ступеня додержання гендерної рівності у програмах підготовки майбутніх соціальних педагогів, ми здійснили гендерну експертизу робочих навчальних програм вищої школи на підставі дослідження методичного матеріалу системи фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів. За результатами аналізу ми виділили програми чотирьох рівнів:

Перший рівень – це програми, які є гендерно чутливими. До них ми віднесли: 2курс Програма «Гендерна психологія та педагогіка», 3курс Програма «Гендерна педагогіка», 3курс Програма «Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах».

Другий рівень – це програми, які є гендерно чутливими, але особливістю таких програм є те, що хоча вони і містять гендерну тематику та у свою чергу характеризуються наявністю певних суперечностей. Це такі: 1курс Програма « Етика і психологія сімейного життя», 2курс Програма «Соціальна молодіжна політика», 4курс Програма «Соціальний супровід сім'ї», 5курс Програма «Організація роботи з різними соціальними групами».

Третій рівень – це ті програми, які не містять позиції гендерного підходу, але повинні. До них ми віднесли: 2курс Програма «Теорія та історія соціального виховання», 1курс Програма «Основи охорони праці в соціальній сфері», 2курс Програма «Основи профорієнтаційної роботи», 3курс Програма «Методика виховної роботи», 3курс Програма «Основи педагогічної конфліктології», 3 курс Програма «Педагогіка сімейного виховання», 5 курс Програма « Соціальний супровід клієнта».

Четвертий рівень – це програми, які є повністю гендерно нейтральними. Сюди входять: 3курс Програма «Основи соціально-педагогічного тренінгу», 3курс «соціальна педагогіка», 4курс «Філософія культури», 1 курс Програма « Вступ до спеціальності», 1 курс Програма «Професійна етика», 2курс Програма « Основи сценарної роботи соціального педагога», 3курс Програма «Технології соціально-педагогічної діяльності», 3курс Програма «Організаційно-правові основи діяльності неурядових організацій», 4курс Програма «Соціально-педагогічна робота в закладах освіти», 5курс Програма «Екокультура особистості», 5курс Програма «Технології соціально-педагогічної діяльності».

Отже, гендерний аналіз робочих навчальних програм системи фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів дає підстави стверджувати, що програми потребують переробки та доопрацювання, так як не всі вони відповідають принципу додержання гендерного підходу у їх змісті, що є вкрай необхідним та важливим.

Сучасне суспільство перебуває на етапі демократичного розвитку. Побудова гендерної рівності набуває актуального звучання. Важливу роль відіграє у цьому напрямку саме освіта. Адже, без гендерної освіти ми не зможемо сприяти розвитку у молоді гармонійних гендерних відносин. Тому, необхідним є вдосконалення системи фахової підготовки майбутнього соціального педагога. У свою чергу це можливо за умов впровадження гендерної складової до її змісту.

Виходячи з актуальності даного питання нами було сформульовано мету:здійснити гендерний аналіз робочих навчальних програм системи фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів. на підставі дослідження методичного матеріалу рівня бакалавра.

Шляхом вивчення літератури науковців серед яких: Арнольдов А.І., Бочарова В.Г., Васількова Ю.В., Галагузова М.А., Галузинський В.М., Демиденко Е.С., Євтух М.Б., Звєрєва І.Д., Зімняя І.А., Капська А.Й., Лавриченко Н.М., Малько А.О., Мудрик А.В., Нікітін В.О., Сємьонов В.Д. ми дослідили професійну підготовку фахівців в області соціальної роботи. Вивчення даного матеріалу дозволило зробити такі висновки, що на сучасному етапі розвитку суспільства професія соціального педагога є однією з найбільш значущих. Підготовка даних спеціалістів здійснюється у різних формах: очна, очно-заочна, заочна, вечірня, екстернат та інші і передбачає багаторівневий характер освіти: допрофесійна, професійна, післядипломна, підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів. Соціальні працівники мають можливість отримувати різну професійно-рівневу кваліфікацію і спеціалізацію у середніх навчальних закладах (училищах, технікумах, коледжах, ліцеях) та у вищих навчальних закладах (інститутах, університетах, академіях, спецфакультетах) та ін.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9Розвиток у молодших школярів навичок музичного сприймання за допомогою методу моделювання
У процесі ознайомлення з твором у слухача складається загальне перцептивно-емоційне враження від сприйнятого. Дослідження психологів (О. Леонтьев, Б. Теплов) показали, що вже на стадії безпосередньог ...

Основи наукових досліджень
Завданнями курсу „Основи наукових досліджень” є ознайомлення студентів факультету ПВПК (всіх його спеціальностей та спеціалізацій) із завданнями, специфікою, організацією і можливостями участі самих ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net