Організація навчально-виховної роботи в класах вільного виховання особистості в діяльності сучасної загальноосвітньої школи

Педагогіка: історія і сьогодення » Виникнення та розвиток теорії "вільного виховання" в педагогіці » Організація навчально-виховної роботи в класах вільного виховання особистості в діяльності сучасної загальноосвітньої школи

Сторінка 4

9. У своїх філософських поглядах італійський педагог розкрила сутність поняття „дитяче життя" та диференціювала ролі дорослого і дитини у житті з метою удосконалення оточуючого середовища та себе як особистості. Як психолог, М. Монтессорі розробила вікову періодизацію розвитку дитини, визначивши сензитивні періоди розвитку, що впливають на формування певних психічних функцій. Важливого значення вона надавала активізації діяльності дитини, вказувала на роль праці, у ході якої відбувається розвиток уваги та вольових процесів. Науковець визначила три ступені формування волі: повторення дії, самодисципліна, слухняність.

10. Основоположні ідеї М. Монтессорі полягають з тому, що виховання дитини потрібно починати з народження її здійснювати впродовж усього життя немовляти існує певна психічна сила, що допомагає йому розвиватися. Тому у вихованні дитини раннього віку слід надавати важливої уваги використанню внутрішніх можливостей психіки. Необхідною умовою реалізації раннього розвитку дитини є розвиток відчуттів у певному порядку, тобто виховання сенсорної культури. У перші три роки життя малюк володіє „вбираючим мисленням", за допомогою якого відбувається природне накопичення вражень про оточуючий світ, проходження первинної соціалізації.

11. Філософська категорія "свобода" позначає якісну характеристику і специфічний спосіб діяльності людини, що усвідомлює свою відповідальність за себе і суспільство. Свобода - це декларація обов'язків людини; обов'язку бути особистістю, виявляти силу характеру, творчо використовувати свої здібності, гармонізувати свій життєвий простір.

Втілення категорії „вільна особистість" у процес освіти привело до створення теорії вільного виховання. Поняття „вільне виховання особистості" розглядалося як мета і зміст виховання, якісна характеристика особистості і результат виховної роботи. Проведене дослідження дозволило трактувати вільне виховання як сприяння процесу всебічного розвитку індивідуальності дитини, педагогічний супровід її духовного становлення, забезпечення умов творчої самореалізації.

12. Виявлено, що розбудова процесу вільного виховання потребує створення певних організаційних умов. До таких віднесено: створення альтернативи вільного вибору способів самовираження та самореалізації кожного учасника педагогічної взаємодії; колегіальну форму адаптивного управління; залучення кожного школяра до активної пізнавальної, моральної, трудової та художньо-практичної діяльності.

Отже, проблема «вільного виховання» не є вичерпною. Подальшого вивчення і обґрунтування вимагають питання, пов’язані із соціально-економічними, нормативно-правовими умовами функціонування шкіл «вільного виховання», змістом і психолого-педагогічним, дидактичним забезпеченням навчально-виховного процесу.

Послідовність та очікувані результати впровадження ідей вільного виховання в навчально-виховний процес

Размещено на Allbest.ru

Страницы: 1 2 3 4 Державна національна програма «Освіта»– документ пріоритетних напрямів реформування виховання
Завдання сучасної системи виховання, які випливають із суспільних потреб сьогодення, полягають у реальному переході до педагогічної творчості та індивідуального впливу, у переорієнтації учнівських і ...

Роль і місце елементів стереометрії у розвитку просторового мислення школярів
Навчання – складний і багатогранний процес. Його основною метою є прагнення дати (або отримати) цілісне уявлення про оточуючий матеріальний світ. Для досягнення цієї мети необхідно враховувати фізіол ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net