Аналіз навчальної програми дисципліни «Конструювання швейних виробів» як моделі професійної діяльності фахівця

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Аналіз навчальної програми дисципліни «Конструювання швейних виробів» як моделі професійної діяльності фахівця

Сторінка 7

На заняттях практикуму з крою та шиття студентам 2-го курсу була запропонована контрольна робота. Перші три завдання в контрольній роботі спрямовано на виявлення конструкторсько-технологічних знань, які студенти могли набути як на заняттях, так і при самостійному читанні науково-популярної та фахової літератури.

Четверте завдання було на перевірку вміння розпізнавати вивчені фізичні (хімічні) явища і закономірності в певному технологічному процесі.

П’яте завдання – творчого характеру (наприклад, розрахуйте кількість тканини для пошиття блузи з суцільно кроєними довгими рукавами).

Крім того, студентам давалась можливість, виходячи з їх пізнавальних інтересів, здібностей, досягнутих результатів навчання і професійних намірів, через анкету визначити своє ставлення до дисципліни «Конструювання швейних виробів», її ролі у фаховому становленні та загальному розвитку особистості.

Аналіз результатів контрольних робіт показав, що значна частина студентів справилася лише із завданням середнього рівня складності (78 %).

Крім того, ми розбили студентів на 2 групи: ті, що мали попередню підготовку (школи чи ліцеї технологічного профілю, де є відповідна матеріально-технічна база для занять з трудового навчання, де учні додатково у гуртках можуть займатися народними художніми промислами, різними видами декоративно-ужиткової чи технічної творчості, мали базові умови для конструкторсько-технологічної діяльності) та ті студенти, хто такої підготовки не мав. Результати показали суттєву перевагу 1 групи (табл. 1.1, табл. 1.2 )

Таблиця 1.1. Узагальнені дані рівня знань студентів з конструювання швейних виробів

Рівні знань

Кількість студентів, у %

1 гр.

2 гр.

1.

ознайомчо-орієнтовний рівень

10

28

2.

понятійно-аналітичний рівень

49

42

3.

продуктивно-синтетичний рівень

41

30

Таблиця 1.2. Узагальнені дані рівня умінь студентів з конструювання швейних виробів

Рівні умінь

Кількість студентів, у %

1 гр.

2 гр.

1.

уміння виконувати дію, спираючись на матеріальні носії інформації щодо неї

15

7

2.

уміння виконувати дію, спираючись на постійний розумовий контроль майже без допомоги матеріальних носіїв інформації;

35

30

3.

уміння виконувати дію автоматично, на рівні навички, які повністю відповідають загальноприйнятним рівням з традиційної педагогіки.

36

38

Результати анкетування з виявлення мотивів також дозволили визначити такі спонуки до вивчення дисципліни «Конструювання швейних виробів» (таблиця 1.3).

Таблиця 1.3 Результати виявлення мотивів вивчення дисципліни «Конструювання швейних виробів» у студентів 3-го курсу

Основні мотиви вивчення дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Відповіді

1. Навчання з потреби (за добрі оцінки)

28%

2. Інтерес до предмету

32%

3. Підвищений пізнавальний інтерес до предмету в практичній площині

10%

4. Ситуативний інтерес (через стипендію)

30%

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10Вибір та оптимальне поєднання форм і методів екологічної освіти на уроках курсу «Я і Україна» у 2 класі
Формуючи елементарні екологічні знання та уміння школярів, ми намагалися відібрати та оптимально поєднати різні форми, методи, засоби навчання так, щоб після закінчення нашого експерименту досягти хо ...

Методичне забезпечення модуля самостійної роботи
Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Вона передбачає самостійне опрацювання певної частини теми. Зазвичай ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net