Аналіз навчальної програми дисципліни «Конструювання швейних виробів» як моделі професійної діяльності фахівця

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Аналіз навчальної програми дисципліни «Конструювання швейних виробів» як моделі професійної діяльності фахівця

Сторінка 7

На заняттях практикуму з крою та шиття студентам 2-го курсу була запропонована контрольна робота. Перші три завдання в контрольній роботі спрямовано на виявлення конструкторсько-технологічних знань, які студенти могли набути як на заняттях, так і при самостійному читанні науково-популярної та фахової літератури.

Четверте завдання було на перевірку вміння розпізнавати вивчені фізичні (хімічні) явища і закономірності в певному технологічному процесі.

П’яте завдання – творчого характеру (наприклад, розрахуйте кількість тканини для пошиття блузи з суцільно кроєними довгими рукавами).

Крім того, студентам давалась можливість, виходячи з їх пізнавальних інтересів, здібностей, досягнутих результатів навчання і професійних намірів, через анкету визначити своє ставлення до дисципліни «Конструювання швейних виробів», її ролі у фаховому становленні та загальному розвитку особистості.

Аналіз результатів контрольних робіт показав, що значна частина студентів справилася лише із завданням середнього рівня складності (78 %).

Крім того, ми розбили студентів на 2 групи: ті, що мали попередню підготовку (школи чи ліцеї технологічного профілю, де є відповідна матеріально-технічна база для занять з трудового навчання, де учні додатково у гуртках можуть займатися народними художніми промислами, різними видами декоративно-ужиткової чи технічної творчості, мали базові умови для конструкторсько-технологічної діяльності) та ті студенти, хто такої підготовки не мав. Результати показали суттєву перевагу 1 групи (табл. 1.1, табл. 1.2 )

Таблиця 1.1. Узагальнені дані рівня знань студентів з конструювання швейних виробів

Рівні знань

Кількість студентів, у %

1 гр.

2 гр.

1.

ознайомчо-орієнтовний рівень

10

28

2.

понятійно-аналітичний рівень

49

42

3.

продуктивно-синтетичний рівень

41

30

Таблиця 1.2. Узагальнені дані рівня умінь студентів з конструювання швейних виробів

Рівні умінь

Кількість студентів, у %

1 гр.

2 гр.

1.

уміння виконувати дію, спираючись на матеріальні носії інформації щодо неї

15

7

2.

уміння виконувати дію, спираючись на постійний розумовий контроль майже без допомоги матеріальних носіїв інформації;

35

30

3.

уміння виконувати дію автоматично, на рівні навички, які повністю відповідають загальноприйнятним рівням з традиційної педагогіки.

36

38

Результати анкетування з виявлення мотивів також дозволили визначити такі спонуки до вивчення дисципліни «Конструювання швейних виробів» (таблиця 1.3).

Таблиця 1.3 Результати виявлення мотивів вивчення дисципліни «Конструювання швейних виробів» у студентів 3-го курсу

Основні мотиви вивчення дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Відповіді

1. Навчання з потреби (за добрі оцінки)

28%

2. Інтерес до предмету

32%

3. Підвищений пізнавальний інтерес до предмету в практичній площині

10%

4. Ситуативний інтерес (через стипендію)

30%

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10Структура та зміст досліду в роботі з дітьми дошкільного навчального закладу
Пошукова діяльність проводиться в окремій системі. Структура дослідів має багато спільного із спостереженнями. Перший етап - підготовка дітей до досліду. Вихователь проводить з дітьми бесіду, щоб зац ...

Оцінювання знань учнів в умовах задачного підходу в умовах диференційовного навчання
В основоположних документах, що визначають стратегію реформування освіти в Україні, акцентується увага на вимогах щодо організації навчального процесу, який має здійснюватися на суб’єкт-суб’єктних за ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net