Аналіз існуючих методичних систем навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Аналіз існуючих методичних систем навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів

Сторінка 1

Визначальним етапом у процесі створення методики навчання є розробка її теоретичних положень. Від ступеня обґрунтованості розробки теоретичних положень методичної системи залежить її подальше практичне втілення та ефективність навчання студентів.

На думку В.В. Ягупова під час розроблення методики основними завданнями педагога є: визначати цілі навчальної діяльності студентів; визначати зміст навчального матеріалу, що підлягає опрацюванню і засвоєнню студентами; вибирати методи, форми і засоби проведення занять; планувати й організовувати навчально-пізнавальну діяльність студентів (тобто розробляти технологію навчального процесу).

На думку Н. В. Кузьміної , основними структурними компонентами методичної системи є мета навчання, навчальна інформація (яка відображає зміст навчання) та засоби педагогічної комунікації.

Тобто, основними структурними компоненти сучасної методики навчання є наступні: дидактичні підходи, цілі, зміст, методи, засоби, форми та технологія навчання.

Проаналізуємо існуючі методичні системи навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів. Сьогодні існує декілька методичних систем навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів. Кожна методична система навчання забезпечується певними навчальними та методичними виданнями. Тому, для аналізу такої методики розглянемо ці навчальні та методичні видання на відповідність вимогам державних стандартів вищої освіти щодо підготовки майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів. З цією метою проаналізуємо елементи методики, відображені у наведених виданнях.

Вище ми визначили основні структурні елементи методики: дидактичний підхід, цілі, зміст, методи, засоби, форми та технологія навчання.

Дидактичний підхід є першим елементом методики. Оскільки сучасна система державних стандартів вищої освіти побудована на засадах суб'єктно-діяльнісного підходу , то ступінь його реалізації в методичній системі будемо визначати за такими критеріями (табл. 1.1):

а) наявність задач різних рівнів складності (за державним стандартом вищої освіти вони ‑ стереотипні, діагностичні та евристичні);

б) забезпечення потрібних рівнів засвоєння знань (у державних стандартах вищої освіти ‑ трирівнева система: ознайомчо-орієнтовний, понятійно-аналітичний та продуктивно-синтетичний рівні);

в) забезпечення необхідних рівнів формування умінь (в державних стандартах вищої освіти визначено три рівні сформованості професійних умінь: уміння виконувати дію, спираючись на матеріальні носії інформації щодо неї; уміння виконувати дію, спираючись на постійний розумовий контроль майже без допомоги матеріальних носіїв інформації; уміння виконувати дію автоматично, на рівні навички).

Аналіз показав, що стереотипні задачі притаманні усім навчальним та методичним виданням, що забезпечують навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів. Для зручності аналізу, навчально-методичні видання розподілимо за групами професійних умінь, що визначені робочою програмою з дисципліни (табл. 1.5.)

Стереотипні навчальні задачі не можуть забезпечити вимоги державних стандартів вищої освіти до методики навчання. Тому видання, що наведені у таблиці 1.1. за рівнем складності навчальних задач не реалізують у повному обсязі вимоги суб'єктно-діяльнісного підходу.

Навчально-методичні видання, які мають у своєму складі не лише стереотипні, а і діагностичні навчальні задачі, за рівнем складності навчальних задач згідно державних стандартів вищої освіти наближаються до вимог суб'єктно-діяльнісного підходу щодо методики навчання.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Індивідуальні особливості розвитку самоконтролю та саморегуляції старших дошкільників
Відповідно до досліджень, дитина володіє довільними формами поведінки, якщо вміє регулювати свої дії відповідно до правил, зразкам і нормам, виробленими суспільством, що задаються навколишніми доросл ...

Сила як рухова якість людини. Основи методики розвитку сили
Сила як рухова якість. В теорії фізичного виховання поняття "сила" застосовується для якісної характеристики довільних рухів людини, які спрямовані на вирішення конкретних рухових завдань. ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net