Аналіз існуючих методичних систем навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Аналіз існуючих методичних систем навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів

Сторінка 3

Примітки:

1. І рівень – уміння виконувати дію, спираючись на матеріальні носії інформації щодо неї;

Підпис: 732. ІІ рівень – уміння виконувати дію, спираючись на постійний розумовий контроль майже без допомоги матеріальних носіїв інформації;

3. ІІІ рівень – уміння виконувати дію автоматично, на рівні навички.

В результаті аналізу навчальних задач з метою визначення їхнього рівня складності було встановлено, що тільки навчальне видання з першої групи професійних умінь має у своєму складі евристичні навчальні задачі.

Отже, після встановлення рівня складності навчальних задач необхідно проаналізувати навчально-методичні видання щодо рівня засвоєння навчальної інформації.

Для визначення рівня засвоєння знань необхідно врахувати, що: "ознайомлювально-орієнтовний (ОО) рівень сформованості знань вимагає засвоєння змісту навчальних елементів на глибину, що забезпечує стереотипну діяльність. Понятійно-аналітичний (ПА) рівень має забезпечувати діагностичну діяльність. Продуктивно-синтетичний (ПС) – евристичну". Тобто, можемо стверджувати:

– для засвоєння студентами навчальної інформації на ознайомчо-орієнтовному рівні необхідно, щоб методика навчання мала за рівнем складності «стереотипні» навчальні задачі;

– для здобуття студентами понятійно-аналітичного рівня засвоєння навчальної інформації треба, щоб методика навчання мала також за рівнем складності «діагностичні» навчальні задачі;

– для досягнення продуктивно-синтетичного рівня знань необхідно, щоб методика навчання, в перщу чергу, включала «евристичні» навчальні задачі.

Отже, проведений аналіз навчальних та методичних видань свідчить про недостатньо високий рівень забезпечення вимог державних стандартів вищої освіти до методик навчання та недостатню реалізацію суб'єктно-діяльнісного підходу. Виявлено такі основні та важливі недоліки:

– недостатня наявність евристичних навчальних задач у змісті проаналізованих навчальних та методичних видань, що робить неможливим повне забезпечення продуктивно-синтетичного рівня засвоєння навчальних знань з конструювання швейних виробів;

– лише третина навчальних та методичних видань забезпечують формування у студентів умінь виконувати дії автоматично, на рівні навички.

Цілі та зміст навчальної дисципліни. Цілі та зміст методики навчання дисципліни «Конструювання швейних виробів» повинні відповідати вимогам до підготовки вчителів технологій конструюванню швейних виробів, що сформульовані у комплексі нормативних документів вищої освіти [4, 5]. Основні знання, що повинні бути сформовані у них наведені у робочій програмі дисципліни (Додаток А). Оскільки цілі та зміст навчального процесу визначені у нормативних документах через систему професійних умінь, перевіримо відповідність цілей та змісту навчально-методичних видань професійним умінням, які наведені у табл. 1.1:

1. виконувати побудову креслень ОК поясних виробів;

2. виконувати побудову креслень ОК плечових виробів;

3. виготовляти макети конструкцій одягу;

4. виконувати моделювання частин одягу;

5. встановлювати причини виникнення і способи усунення основних конструктивних дефектів.

Оскільки професійні уміння було поділено на групи (див. табл. 1.5), скористаємося цим поділом для аналізу.

Перша група професійних умінь пов'язана із побудовою креслень ОК поясних виробів. Визначимо, які саме навчальні та методичні видання найповніше відображають ці професійні уміння першої групи. Навчальні задачі, спрямовані на побудову креслення ОК поясних виробів наведені у виданнях. Приклади їхнього розв'язання наявні у виданнях.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Зміст і завдання вивчення українських іменників у російськомовній школі
Іменник – чи не найбільш досліджена частина мови. Це не дивно, бо з давніх-давен почали виділяти два класи слів – ім’я та дієслово. Ядро першого склали іменники, бо інші частини мови сформувалися піз ...

Вивчення прислівника
Методичні матеріали знайомляться з прислівником як з частиною мови тільки в 4 класі. Вони дістають перше уявлення про специфічні особливості цієї частини мови, вчаться розпізнавати прислівники в текс ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net