Аналіз існуючих методичних систем навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Аналіз існуючих методичних систем навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів

Сторінка 5

Визначена відповідність ознак дидактичних методів рівням складності навчальних задач дозволяє сформулювати, які саме дидактичні методи були підґрунтям у розробці навчальних та методичних видань для усіх груп професійних умінь майбутніх вчителів технологій.

Засоби навчання. Дидактичні засоби, що використовуються у навчальних та методичних виданнях повинні використовуватися як засоби представлення декларативної, так і процедурної інформації.

Зміст навчальної дисципліни „Конструювання швейних виробів” пов'язаний із тим, щоб дати студентам науково обґрунтовані знання та вміння з конструювання і моделювання деталей швейних виробів, правил зняття та запису вимірювань, конструктивних поясів фігури людини.

Основною ознакою процедурних дидактичних засобів є наявність детальної або узагальненої схеми дій для розв'язання задачі або послідовності дій (структурування тексту у вигляді списку або таблиці). Тому структурований текст належить до групи процедурних дидактичних засобів. До цієї ж групи належать схеми ООД.

Проведений аналіз засобів навчання, що використовуються у навчальному процесі з дисципліни „Конструювання швейних виробів”, показує відсутність у навчальних та методичних виданнях схем ООД для подання процедурної інформації та графічних схем для декларативної інформації, що засвідчує про недоліки в управлінні навчально-пізнавальною діяльністю студентів, які проявляються у встановленні зв'язків між частинами декларативної навчальної інформації.

Форми організації навчання. Наступним елементом методики є форми організації навчального процесу майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів.

Для визначення форми навчання за кількістю студентів, для якої призначене навчальне та методичне видання, скористаємося такими міркуваннями:

– навчальні та методичні видання, які забезпечують тільки 1-й рівень сформованості умінь (бо не мають у змісті практичних вправ та задач на закріплення умінь), спрямовані на засвоєння нового теоретичного матеріалу та, призначені для групової форми навчання;

– навчальні та методичні видання, які призначені для формування 2-го та 3-го рівнів сформованості умінь, призначені для індивідуальної форми навчання.

Самостійна форма навчання повинна бути підкріплена ретельно розробленими дидактичними засобами та мати інструкції про навчальні дії, що необхідно виконати. Тут важливе значення має чіткість деталізації про використання дидактичних засобів та зрозумілість поясненнь у навчально-методичних виданнях.

Отже, в навчальних та методичних працях можна визначити три форми організації навчального процесу: індивідуально-аудиторну, індивідуально-самостійну та групову.

Результати проведеного аналізу навчальної та методичної літератури свідчать про:

– недостатній рівень відображення та реалізації суб'єктно-діяльнісного підходу при навчанні майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів;

– недостатній рівень використання методів проблемного навчання (половина проаналізованих видань);

– неможливість забезпечення продуктивно-синтетичного рівня засвоєння студентами навчальної інформації, оскільки відсутні евристичні навчальні задачі;

– недостатній рівень сформованості професійних умінь через те, що тільки третина навчальних та методичних видань забезпечує досягнення рівня навички;

– часткову відповідність змісту навчальних задач комплексним професійним умінням майбутніх вчителів технологій;

– недостатній рівень проектування (щодо змісту) та використання дидактичних засобів навчання.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Переоцінка агресивних дій рольова педагогічна гра
Мета: усвідомити можливі впливи агресивних дій у власній поведінці на процес розвитку власної особистості та особистість іншої людини, отримати навички осмислення різниці між баченням учасником себе ...

Особливості соціальних проблем дітей з вадами слуху
Сурдопедагогіка (від лат. surdus – глухий) – розділ спеціальної педагогіки про розвиток, виховання та навчання дітей і дорослих з вадами слуху. Предмет – процеси розвитку, виховання та навчання дітей ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net