Аналіз існуючих методичних систем навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Аналіз існуючих методичних систем навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів

Сторінка 6

Визначені в результаті аналізу методичних систем навчання майбутніх вчителів технологій дисципліни «Конструювання швейних виробів» недоліки, призводять до зниження якості їх навчання у ВНЗ.

Таким чином, проблему дослідження можна визначити так: для підвищення якості навчання майбутніх вчителів технологій дисципліні «Конструювання швейних виробів» необхідно розробити таку методику навчання в якій:

– рівень відображеня та реалізації суб'єктно-діяльнісного підходу при навчанні майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів був би достатньо високим;

– цілі та зміст забезпечували б формування у студенів знань та професійних умінь, визначених в освітньо-кваліфікаційній характеристиці майбутніх вчителів технологій;

– дидактичні методи забезпечували б навчання майбутніх вчителів технологій як на репродуктивному, так і на продуктивному рівнях та враховували вихідний рівень навчання студента, особливості мислення особистості, рівень розвитку знань та умінь на певному етапі навчання, основний репрезентативний канал сприйняття;

– дидактичні засоби дозволяли б забезпечувати оперативне управління навчально-пізнавальною діяльністю майбутніх вчителів технологій та представляти одночасно як декларативну, так і процедурну інформацію; враховували б особливості основного каналу сприйняття студента;

– технологія навчання була б спрямована на розв'язування навчальних завдань на основі індивідуалізації навчальної діяльності студентів для нівелювання різного рівня їх навченості.

На основі аналізу державних стандартів вищої освіти, навчальної програми дисципліни «Конструювання швейних виробів» та професійних умінь вчителів технологій можна зробити такі висновки:

1. Професійні уміння, які визначені у державних стандартах вищої освіти, є основою для формування змісту навчальної дисципліни «Конструювання швейних виробів». Отже, зміст навчальної дисципліни «Конструювання швейних виробів" повинен бути сформований таким чином, щоб забезпечити оволодіння майбутніми фахівцями повним комплексом знань та професійних умінь, їх ПВЯ на відповідно високому рівні.

2. В результаті аналізу виявлено такі недоліки: система професійних умінь дисципліни «Конструювання швейних виробів» не в повній мірі відповідає змісту державних стандартів вищої освіти з підготовки майбутніх вчителів технологій; визначені в результаті аналізу професійні уміння зі складовою конструювання швейних виробів систематизовані з погляду реальної професійної діяльності фахівця, але не структуровані саме для дисципліни «Конструювання швейних виробів» та не враховують її особливості та важливість для їх майбутньої КТД.

3. Є потреба визначення основних теоретичних положень методики навчання майбутніх вчителів технологій дисципліни «Конструювання швейних виробів» згідно державних стандартів вищої освіти.

4. Ефективним напрямком розробки методики конструювання швейних виробів є удосконалення змісту та його модульної структури, що буде сприяти досягненню мети навчання у відповідності до вимог суспільства та виробництва, індивідуальних особливостей студентів.

5. Удосконалення навчального матеріалу дисциплін та посилення практичної спрямованості дисципліни «Конструювання швейних виробів» потребує впровадження інших форм, засобів та методів навчальної діяльності студентів, які можуть бути побудовані на основі індивідуалізації їх навчання конструюванню швейних виробів.

6. Основною метою дисципліни «Конструювання швейних виробів» повинно бути як формування системи фахових знань, так й системи професійних умінь, ПВЯ студентів.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Види тексту за особливостями відбору та використання стилістичних засобів мови
У тексті знаходить своє втілення мовленнєва діяльність як форма існування мови. Функціонування у певний період життя мови її структурних стилів відображується в текстах як мовленнєвих витворах. У сфе ...

Поняття похідної
Розділ математики, у якому вивчаються похідні і їх застосування до дослідження функцій, називається диференціальним численням. Приріст виду , що представляє собою різницю, відіграє помітну роль при р ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net