Стан та проблема індивідуалізації навчання в існуючих методичних системах навчання майбутніх вчителів технологій

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Стан та проблема індивідуалізації навчання в існуючих методичних системах навчання майбутніх вчителів технологій

Сторінка 10

В науково-методичній літературі можна зустріти поділ студентів за рівнем відповідального ставлення до навчальної діяльності. Критерієм відповідальності найчастіше вважають: повноту виконання завдань, термін їх здачі, зацікавленість роботою. Виходячи з цих критеріїв, студенти поділяються на дійсно відповідальних, виконавців і безвідповідальних.

Що стосується переваг певної репрезентативної системи сприйняття інформації, то тут психологи визначають поняття «візуаліст», «аудіаліст» та «кінестетик», які характеризують три психологічні типи особистостей за особливостями сприйняття і запам'ятовування нової інформації.

Візуалісти краще засвоюють інформацію, якщо її представлено у вигляді таблиці, графіка, схеми. У людей цього типу гарна зорова пам'ять, і для того, щоб запам'ятати новий матеріал, їм необхідно ретельно прочитати параграф, скласти план до нього або, якщо необхідно, намалювати схему.

Аудіалісти краще засвоюють інформацію на слух. Докладні розповідь і пояснення викладача для їхньої пам'яті більш прийнятні, ніж читання підручника. А щоб добре запам'ятати надрукований текст, аудіалісти зазвичай читають його вголос.

Кінестетикам, щоб добре засвоїти новий матеріал, потрібно застосувати його на практиці. Так, наприклад, правила правопису кінестетики запам'ятовують, виконуючи відповідні вправи, а формули або теореми — розв'язуючи задачі.

Згідно наукових праць вчених встановлено (Л.Е. Ерастова), що зоровий канал сприйняття інформації переважає приблизно у 60% студентів ВНЗ, кінестетичний канал сприйняття інформації переважає до 25%; слуховий канал сприйняття інформації переважає 15%.

Отже, актуальною може стати задача представлення навчального матеріалу у вигляді схем, графіків, таблиць, малюнків і т.д., оскільки приблизно у 60% студентів переважає зоровий канал сприйняття інформації, так і представлення інформації, що буде ефективно сприйматися іншими студентами.

Для визначення ведучого каналу сприйняття у студентів 3-ох навчальних груп ми провели тестування та визначили їх репрезентативні системи обробки інформації (тестові методики представлені у Додатку В). Результати преставлені в таблиці 1.6.

Аналіз цієї роботи показав, що навіть у цих 3-ох групах наявна суттєва відмінність у співвідношені кількості студентів, що мають різний ведучий канал сприйняття, яка тільки підтверджує думку про те, що необхідно враховувати індивідуальні відмінності студентів в іх навчанні конструюванню швейних виробів.

Таблиця 1.6 Результати визначення ведучого каналу сприйняття інформації у студентів 3 курсу

Тип каналу

Група 132

Група 133

Група 134

1.

Аудиальний канал

14%

21%

10%

2.

Кінестетичний

21%

23%

19%

3.

Візуальний

55%

45%

62%

4.

Змішаний тип

10%

11%

9%

Під час аналізу стану індивідуалізації навчання в існуючих методичних системах навчання майбутніх вчителів технологій нами були виявлені наступні недоліки:

1. Відсутнє виважене поєднання самостійної навчально-пізнавальної діяльності студенів (як індивідуалізованої, так і типової) з індивідуалізованим навчанням та під керівництвом викладача.

Страницы: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Аналіз музичних творів як наукова проблема
Для розкриття сутності поняття «аналіз музичних творів» доцільно розглянути дефініцію «аналіз». У філософському словнику «Людина і світ» ця дефініція трактується так: аналіз і синтез — фундаментальні ...

Обґрунтування критеріїв та діагностика сформованості музичного сприймання молодших школярів
Діагностично-технологічний апарат констатувального етапу дослідження складався з комплексу таких методів: методу бесіди; опитування; прямого й опосередкованого спостереження за молодшими школярами на ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net