Стан та проблема індивідуалізації навчання в існуючих методичних системах навчання майбутніх вчителів технологій

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Стан та проблема індивідуалізації навчання в існуючих методичних системах навчання майбутніх вчителів технологій

Сторінка 10

В науково-методичній літературі можна зустріти поділ студентів за рівнем відповідального ставлення до навчальної діяльності. Критерієм відповідальності найчастіше вважають: повноту виконання завдань, термін їх здачі, зацікавленість роботою. Виходячи з цих критеріїв, студенти поділяються на дійсно відповідальних, виконавців і безвідповідальних.

Що стосується переваг певної репрезентативної системи сприйняття інформації, то тут психологи визначають поняття «візуаліст», «аудіаліст» та «кінестетик», які характеризують три психологічні типи особистостей за особливостями сприйняття і запам'ятовування нової інформації.

Візуалісти краще засвоюють інформацію, якщо її представлено у вигляді таблиці, графіка, схеми. У людей цього типу гарна зорова пам'ять, і для того, щоб запам'ятати новий матеріал, їм необхідно ретельно прочитати параграф, скласти план до нього або, якщо необхідно, намалювати схему.

Аудіалісти краще засвоюють інформацію на слух. Докладні розповідь і пояснення викладача для їхньої пам'яті більш прийнятні, ніж читання підручника. А щоб добре запам'ятати надрукований текст, аудіалісти зазвичай читають його вголос.

Кінестетикам, щоб добре засвоїти новий матеріал, потрібно застосувати його на практиці. Так, наприклад, правила правопису кінестетики запам'ятовують, виконуючи відповідні вправи, а формули або теореми — розв'язуючи задачі.

Згідно наукових праць вчених встановлено (Л.Е. Ерастова), що зоровий канал сприйняття інформації переважає приблизно у 60% студентів ВНЗ, кінестетичний канал сприйняття інформації переважає до 25%; слуховий канал сприйняття інформації переважає 15%.

Отже, актуальною може стати задача представлення навчального матеріалу у вигляді схем, графіків, таблиць, малюнків і т.д., оскільки приблизно у 60% студентів переважає зоровий канал сприйняття інформації, так і представлення інформації, що буде ефективно сприйматися іншими студентами.

Для визначення ведучого каналу сприйняття у студентів 3-ох навчальних груп ми провели тестування та визначили їх репрезентативні системи обробки інформації (тестові методики представлені у Додатку В). Результати преставлені в таблиці 1.6.

Аналіз цієї роботи показав, що навіть у цих 3-ох групах наявна суттєва відмінність у співвідношені кількості студентів, що мають різний ведучий канал сприйняття, яка тільки підтверджує думку про те, що необхідно враховувати індивідуальні відмінності студентів в іх навчанні конструюванню швейних виробів.

Таблиця 1.6 Результати визначення ведучого каналу сприйняття інформації у студентів 3 курсу

Тип каналу

Група 132

Група 133

Група 134

1.

Аудиальний канал

14%

21%

10%

2.

Кінестетичний

21%

23%

19%

3.

Візуальний

55%

45%

62%

4.

Змішаний тип

10%

11%

9%

Під час аналізу стану індивідуалізації навчання в існуючих методичних системах навчання майбутніх вчителів технологій нами були виявлені наступні недоліки:

1. Відсутнє виважене поєднання самостійної навчально-пізнавальної діяльності студенів (як індивідуалізованої, так і типової) з індивідуалізованим навчанням та під керівництвом викладача.

Страницы: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Форми та методи профілактики тютюнопаління та алкоголізму у дітей та підлітків
Серед всіх методів, котрі застосовуються в процесі соціально-педагогічної профілактики тютюнопаління серед підлітків, необхідно детально розглянути методи профілактичної інтервенції. За допомогою цих ...

Малювання ілюстрації до української народної казки "Колобок"
Мета. Розвивати уміння створювати ілюстрації на основі творчої уяви і фантазії, навички малювання тварин і людей; формувати навички роботи з фарбами; вчити учнів глибоко відчувати казку, її добрих ге ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net