Стан та проблема індивідуалізації навчання в існуючих методичних системах навчання майбутніх вчителів технологій

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Стан та проблема індивідуалізації навчання в існуючих методичних системах навчання майбутніх вчителів технологій

Сторінка 11

2. Відсутні оптимально підібрані умови для здобуття студентами ЗНУ з конструювання швейних виробів, які відповідають їх особистим потребам, можливостям та здібностям, що не сприяє формуванню та розвитку в них рефлексії, відповідальності та самоконтролю.

3. При навчанні студентів конструюванню швейних виробів практично відсутня варіативність за видами і змістом матеріалу, а студенти не завжди мають змогу вільно користуватися Інтернетом та комп’ютерними системами навчання, необхідною науковою та навчально-методичною літературою.

4. При навчанні дисципліни «Конструювання швейних виробів» не завжди враховуються викладачами: важливість сприятливого мікроклімату в системі «студент-викладач», необхідність створення системи різнорівневих індивідуалізованих пізнавальних завдань, врахування індивідуального стилю діяльності студента та його здібностей; різнорідні засоби навчання, що найбільше б сприяли їх репрезентативній системі сприйняття інформації; необхідність створення, реалізації та забезпечення індивідуальної траєкторії навчання студентів (система цілепокладання, навчальний план; система консультацій, графіки успішності, схеми та алгоритми, система діагностики і корекції).

5. Викладачи практично не здійснюють побудову індивідуальних траєкторій навчання студентів конструюванню швейних виробів і не стимулюють формування таких умінь як: здійснювати цілепокладання; визначати послідовність виконання завдань, а також окремих його прийомів та дій; організовувати свою роботу; коригувати й уточнювати свої дії, оцінювати результати власної роботи, визначати перспективи; налагоджувати співпрацю з викладачем для подання своїх результатів та отримання консультацій.

6. Зміст і послідовність більшості індивідуалізованих пізнавальних завдань з дисципліни «Конструювання швейних виробів» не спрямовані на підтримання постійного інтересу студентів, не сприяють інтелектуальному розвитку та творчості студентів, недостатньо стимулюють їх мислення.

7. Нестача необхідних сучасних методичних матеріалів, засобів навчання на основі комп’ютерних технологій при вирішенні індивідуалізованих пізнавальних завдань.

Отже, на основі всього вищесказаного, можна стисло сформулювати концепцію індивідуалізованого навчання дисципліни «Конструювання швейних виробів»:

1. Індивідуалізоване навчання дисципліни «Конструювання швейних виробів» слід розглядати як складну динамічну систему, функціонування якої здійснюється на основі виваженого поєднання: самостійної навчально-пізнавальної діяльності студенів (як індивідуалізованої, так і типової) з індивідуалізованим навчанням та під керівництвом викладача.

2. Метою індивідуалізованого навчання дисципліни «Конструювання швейних виробів» має бути створення оптимальних умов для здобуття студентами ЗНУ з конструювання швейних виробів, які відповідають їх особистим потребам, можливостям та здібностям, основному каналу сприйняття. Такий вид навчання дасть студентам можливість усвідомити свої власні переваги і недоліки, сприятиме формуванню та розвитку у них рефлексії, відповідальності та самоконтролю.

3. Індивідуалізоване навчання конструюванню швейних виробів буде ефективним, якщо воно диференціюється за видами і змістом, а студенти мають можливість отримувати консультації від викладачів та науковців, а також вільно користуватися Інтернетом та комп’ютерними системами навчання і необхідною науковою та навчально-методичною літературою.

4. Основою організації індивідуалізованого навчання дисципліни «Конструювання швейних виробів» мають стати: сприятливий мікроклімат в системі «студент-викладач», високий професіоналізм викладача; створення системи різнорівневих індивідуалізованих пізнавальних завдань, врахування індивідуального стилю діяльності студента та його здібностей; різнорідні засоби навчання, що створені з врахуванням основної репрезентативної системи сприйняття інформації студентами; створення і реалізація індивідуальної траєкторії навчання (система цілепокладання, навчальний план; система консультацій, система діагностики і корекції), що забезпечить й диференціацію.

Страницы: 6 7 8 9 10 11 12 13 14Динаміка готовності майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду молодших школярів
На підсумковому етапі експериментального дослідження було поставлене завдання визначити динаміку показників готовності майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду молодших ...

Аналіз основних понять “екологічна освіта”, “екологічне виховання”, “екологічна вихованість”
Екологічна освіта і виховання підростаючих поколінь у сучасних умовах мають бути спрямовані, у першу чергу, на зміну ставлення самої людини до свого здоров’я, а потім і до навколишнього середовища як ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net