Стан та проблема індивідуалізації навчання в існуючих методичних системах навчання майбутніх вчителів технологій

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Стан та проблема індивідуалізації навчання в існуючих методичних системах навчання майбутніх вчителів технологій

Сторінка 12

5. Для розвитку активності у студентів необхідно допомогти їм побудувати та забезпечити індивідуальну траєкторію навчання конструюванню швейних виробів і стимулювати формування таких умінь: здійснювати цілепокладання; визначати послідовність виконання завдань, а також окремих його прийомів та дій; організовувати свою роботу; коригувати й уточнювати свої дії, оцінювати та оформлювати результати власної роботи, визначати перспективи; налагоджувати співпрацю з викладачем та іншими студентами.

6. Зміст і послідовність індивідуалізованих пізнавальних завдань з дисципліни «Конструювання швейних виробів» мають бути такими, щоб підтримувати постійний інтерес студентів, підвищувати ефективність навчання, сприяти інтелектуальному розвитку та творчості студентів, стимулювати їх технічне мислення.

7. Індивідуалізовані пізнавальні завдання дадуть очікувані результати за умови забезпечення студентів необхідними методичними матеріалами, у тому числі засобами навчання на основі комп’ютерних технологій.

На основі проведеного аналізу, сформулюємо наукову задачу розробки методики конструювання швейних виробів: спираючись на відомі підходи до розробки методики навчання технічних дисциплін, що визначено в науково-педагогічній літературі, аналізі стану проблеми формування знань та вмінь з конструювання швейних виробів, розв’язати задачу розробки методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованого навчання.

Для розв’язання наукової задачі, крім здійснення аналізу стану розробленості проблеми методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів, необхідно розв’язати наступні завдання дослідження:

‑ проаналізувати стан проблеми індивідуалізації навчання в існуючих методичних системах навчання майбутніх вчителів технологій;

‑ теоретично обґрунтувати та розробити методику навчання (цілі, зміст, методи, засоби, форми та технологію) майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань;

‑ експериментально перевірити ефективність розробленої методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань;

‑ розробити методичні рекомендації щодо індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів.

Розв’язання завдань дослідження, у свою чергу, розділяється на розв’язання ряду окремих завдань:

1) провести аналіз існуючих методичних систем навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів, визначити проблему дослідження;

2) обґрунтувати та розробити структурну модель конструкторсько-технологічної підготовки вчителя технологій;

3) теоретично обґрунтувати та розробити методику навчання (цілі, зміст, методи, засоби, форми та технологію) майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань;

4) експериментально перевірити ефективність розробленої методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань;

5) розробити та впровадити методичні рекомендації щодо індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів.

Загальна схема розв’язування завдань дисертаційного дослідження зображена на рис. 1.4.

Як видно з рис. 1.4, розв’язання окремого завдання 1 забезпечує розв’язання першого завдання дослідження – провести аналіз існуючих методичних систем навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів, визначити проблему дослідження.

Розв’язання завдань 2 та 3 забезпечує розв’язання другого завдання дослідження – теоретично обґрунтувати та розробити методику навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань.

Розв’язання окремого завдання 4 забезпечує розв’язання третього завдання дослідження – експериментально перевірити ефективність розробленої методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань;

Страницы: 7 8 9 10 11 12 13 14Технологія реалізації змісту системи корекційно-відновлювальної роботи засобами хореографії
Навчання слабочуючих школярів побудовано на загальних дидактичних засадах, разом з тим, воно має деякі особливості. Основна з них - корекційно-розвиваюча спрямованість, яка ґрунтується на компенсації ...

Специфіка художньо–педагогічного аналізу творів на уроках музики в початковій школі
Художній твір, ніби оповитий музикою ціннісного контексту, в якомувін розуміється та оцінюеться. Михайло Бахтін Пізнавально-творчі можливості учнів розвиваються у спілкуванні з музикою, в процесі ціл ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net