Модель методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Модель методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів

Сторінка 4

Селективно-групова модель навчання передбачає поділ груп на рівневі підгрупи. Склад студентів залишається в основному постійним на увесь період навчання, а склад підгруп змінюється. Студент може обирати певний рівень навчання з кожного предмету. За результатами тестування кілька разів на рік здійснюється перегрупування студентів. Студент може залишатися на тому ж рівні навчального матеріалу, що і до тестування, обирати собі спрощений варіант навчання, чи претендувати на більш високий рівень. Варіативність змісту всередині рівневих підгруп з кожного предмету непередбачена, студент має можливість обирати певні предмети, але доля їх у загальному обсязі навчального матеріалу невелика.

Спосіб навчання, обсяг навчального матеріалу і час для його опанування є єдиним для окремої рівневої підгрупи.

Традиційно у навчанні серед студентів проводиться певна робота з вибору ними рівня навчання, здійснюється формування загальнонавчальних умінь і навичок. Проте, індивідуальна робота з студентами проводиться, як правило, лише у «проблемних» випадках.

Третьою моделлю навчання є модель, у якій студенти формуються у групи змішаних здібностей. Такі групи є за своїм гетерогенним складом відносно постійні, але всередині їх часто утворюються короткотермінові групи. У цих підгрупах, які, як правило, не чисельні за складом, переважно і здійснюється навчання. Після закінчення вивчення певної навчальної одиниці проводиться тестування, за результатами якого може здійснюватися перегрупування студентів.

Студенти можуть обирати для навчання певні предмети, проте можливості вибору окремими студентами змісту навчання з різних предметів дуже обмежені. Кожну навчальну одиницю студент може вивчати на спрощеному, середньому і підвищеному рівні. Вимоги до знань на усіх трьох рівнях чітко фіксовані. Певні можливості є у варіюванні часу навчання. Так, наприклад, якщо студент не засвоїв певний матеріал він потрапляє у групу «вирівнювання» і має можливості для додаткового опанування навчальним матеріалом обраного ним рівня. Коли вся група студентів засвоїть зміст навчання на достатньому рівні, вона переходить на вивчення наступної змістової одиниці. Головна увага тут, як і у попередніх моделях, приділяється когнітивному навчанню.

Під час діагностування досягнення студентів найчастіше порівнюються з результатами інших студентів, і тільки потім приймається рішення про доцільність переходу цієї групи на вивчення наступної одиниці навчання.

Ця модель навчання передбачає: певну допомогу студентам у виборі рівня навчання, формування і розвитку навчальних умінь; забезпечення успішного функціонування студентських груп; нетривалу індивідуальну роботу, найчастіше при виникненні певних проблем у навчально-виховному процесі.

Згідно інтегративної моделі навчання студенти поділяються на групи, гетерогенний склад яких відносно постійний, але всередині його часто виділяються певні підгрупи. Ці підгрупи гетерогенні за багатьма показниками. Перегрупування здійснюють лише у тому випадку, коли змінюються інтереси студентів або з метою розвитку студента його доцільно ввести до складу іншої підгрупи.

В умовах цієї моделі студенти мають ширші можливості вибору предметів для навчання. У змісті навчання передбачено не лише когнітивні знання, а й такі, що забезпечують загальний розвиток особистості.

У навчальному плані є певне ядро, що включає не лише когнітивні предмети. Предмети можуть достатньо варіюватися. У навчанні приділяється велика увага виконанню студентами проектів, вивчених комплексних міжпредметних тем.

У студентів є достатньо можливостей для диференціації навчання за інтересами. Зміст, обсяг, форми навчання значною мірою визначаються інтересами, можливостями, бажаннями учнів. До студентів висуваються індивідуальні вимоги. У процесі вивчення певного предмету студенти можуть значно поглиблювати свої знання.

Велику увагу тут приділяють діагностиці у навчанні. Діагностується рівень не лише навчальних, але і особистісних досягнень студентів. Головна увага спрямована не на порівняння одного студента з іншими, а на порівнянні досягнень студента з його попередніми результатами. Простежується динаміка росту за багатьма показниками.

Головна відмінність наступної моделі навчання – інноваційної від попередньої в тому, що приділяється велика увага не лише розвитку кожної індивідуальності, але і забезпеченню взаємодії кожної особистості з навчальною групою і суспільством в цілому.

У змісті навчання передбачено вивчення групових і соціальних процесів. Багато уваги приділяється навчальному співробітництву і взаємодії в групі.

Зміст, обсяг, терміни навчання значною мірою адаптовані до студентів – їх бажань, інтересів, можливостей. Як і в попередній моделі, передбачається виконання проектів та завдань міжпредметного характеру.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Досвїд профільної диференціації навчання в краінах західної Європи, США та російський досвід прфільного навчання
У більшості країн Європи (Франції, Голландії, Шотландії, Англії, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Данії й ін.) усі учні до 6-го року навчання в основній загальноосвітній школі формально одержують однаков ...

Підготовка вчителя до уроку
Учитель, який творчо працює, готується до уроку все життя. Ця банальна фраза вiдображає сутнiсть професiйної дiяльності педагога, яка зумовлює необхiднiсть щоденно і систематично працювати над собою: ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net