Цілі та зміст індивідуалізованого навчання дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Цілі та зміст індивідуалізованого навчання дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Сторінка 2

уміння здійснювати логічні прийоми на матеріалі знань з дисципліни (логічні уміння);

уміння вирішувати нестандартні задачі з використанням знань з дисципліни (творчі уміння);

уміння здійснювати загальні прийоми навчальної роботи (навчальні уміння).

Уміння, які формуються у фахівця, мають ряд ієрархічних рівнів – кінцевих і проміжних. Кінцевий рівень умінь фахівця включає уміння вирішувати підсумкові задачі і уміння самої професійної діяльності.

Кінцеві і проміжні уміння студент набуває при навчанні різним дисциплінам, які забезпечують формування умінь вирішувати задачі різних рівнів. Навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів повинно передбачати надбання студентом проміжних умінь, які є результатами навчання за окремими темами і розділами дисципліни. Такі уміння можна назвати компонентами кінцевих умінь за визначеною дисципліною.

Для того, щоб задати результати навчання за дисципліною з конструювання швейних виробів, необхідно встановити склад необхідних умінь, визначити необхідний рівень засвоєння цих умінь, провести загальну типологію задач, що формують такі уміння, їх класифікацію за різними ознаками.

Мета даної методики також проектувалась, виходячи зі структури та функцій професійної діяльності майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів, освітньо-кваліфікаційної характеристики і освітньо-професійної програми підготовки таких фахівців.

Мета методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів – надати студентам науково обґрунтовані знання з конструкцій і методів конструювання деталей одягу, методів і прийомів моделювання деталей одягу та сформувати вміння з виконання побудови креслень ОК поясних і плечових виробів, виготовлення макетів конструкцій одягу, виконання моделювання частин одягу на основі індивідуальних траєкторій навчання студентів при виконанні індивідуалізованих пізнавальних завдань, розвиток ПВЯ студентів.

Основні завдання індивідуалізованої методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів такі:

– позитивно вплинути на мотивацію навчальної діяльності при навчанні майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів;

– формувати конструкторсько-технологічні знання і конструкторсько-технологічні уміння майбутніх вчителів технологій з врахуванням їх мотивації, особливостей репрезентативної системи сприйняття інформації;

– активізувати та індивідуалізувати квазіпрофесійну діяльність майбутніх вчителів технологій на заняттях та під час самостійної підготовки на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань з конструювання швейних віробів;

– врахувати індивідуальні особливості студентів, такі як: репрезентативний канал сприйняття інформації, переважаючи мотиви, вхідний рівень ЗНУ з дисципліни;

– розвивати креативність та мислення студентів.

При цьому студенти в ході вивчення дисципліни за новою методикою повинні знати: класифікацію методів конструювання деталей одягу; характеристику конструкцій і методів конструювання деталей одягу; методи, способи і прийоми моделювання деталей одягу; сутність, основні методи, форми, засоби навчання учнів з різними репрезентативними каналами сприйняття інформації, рівнем мотивації, різним вхідним рівнем знань та умінь.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Суть і значення позакласної роботи
Сучасна школа має великий досвід проведення освітньо-виховної роботи з іноземної мови, яка становить частину єдиного навчально-виховного процесу. Позакласну роботу з іноземної мови можна визначити як ...

Дослідження читання про себе
Завдання 2. Читання про себе і розуміння прочитаного. Призначення завдання: вивчити рівень читання про себе – швидкість читання про себе і визначити розуміння прочитаного. Організація роботи: 1.Дитин ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net