Цілі та зміст індивідуалізованого навчання дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Цілі та зміст індивідуалізованого навчання дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Сторінка 6

Для того, щоб активізувати пізнавальну діяльніость майбутніх вчителів технологій необхідно реалізувати усі складники навчального процесу: психологічний, дидактичний і методичний. Тому доцільно врахувати деякі методологічні підходи щодо навчання.

Дискретний підхід до засвоєння знань. У навчальному матеріалі виділяються головні і другорядні елементи знання. Головні елементи утворюють зміст функціонуючої системи знання, а другорядні зв'язують їх в єдину логічно ціле утворення. Кожен елемент знання всього на одному занятті, на якому він вводиться вперше, може бути головним. На всіх же наступних він бере участь в зв'язках для утворення нових елементів знання і перетворюється на єднальний. Для виділення елементів знання пропонуються три критерії:а) елемент знання зустрічається вперше;б) елемент знання входить до числа основних понять, які необхідно засвоїти на даному уроці, і без нього неможливе подальше розуміння матеріалу; в) елемент знання має велике світоглядне значення.

Виділивши головні, домінуючі елементи знання на кожному з послідовно протікаючих занять, можна організувати відносно автономну систему навчання, сприяючу осмисленому і міцному запам'ятовуванню матеріалу.

Системно-функціональний підхід до засвоєння знань.

Він заснований на аналізі структури знання, виявленні функцій його елементів, систематизації знань за призначенням, синтезі правил системного засвоєння і навчанні учнів загальнонауковим засобам формування інтелектуальних умінь.

Системоутворюючим фактором при об'єднанні знань в систему є їх функції, тому підхід має назву системно-функціональний.

Системно-структурний підхід до засвоєння знань.

Тут оптимальною одиницею знання вважається наукова теорія з фактами, гіпотезами, ідеальними об'єктами, законами і практичним застосуванням. Структурна схема знання будується в динаміці при розкритті теорії. Отже, забезпечуються систематичність і системність засвоєння знань, засвоюється структура матеріалу, підвищується свідомість і міцність знань.

Системно-логічний підхід до засвоєння знань.

Навчальний матеріал надається учням у частково скороченому і закодованому вигляді. Практично використання він знайшов в «опорних конспектах».В основу структурування змісту матеріалу дисципліни «КШВ», на нашу думку, необхідно покласти системно-структурний підхід, що базується на досягненні кінцевої мети навчання та сприяючий повному засвоєнню основних, найбільш значущих розділів і тем навчальної програми. Зв'язки між її елементами мають жорсткий характер та визначені логікою та педагогічними вимогами до навчального предмету і технології навчання.

Для структурного аналізу навчального матеріалу за дисципліною «КШВ» було виділено елементи структури (модулі, розділи, теми, поняття), за якими повинні формуватися знаня, уміння, навички, та досвід їх практичного застосування.

Тому при проведенні структурного аналізу навчального матеріалу було складено повний перелік навчальних елементів (тем, питань), робота над вивченням яких дозволила б досягти мети методики та засвоєння предмета.

В результаті цієї роботи було виявлено систему смислових зв'язків між елементами змісту і розташовано навчальний матеріал в послідовності, яка витікає з цієї системи зв'язків.

Для наочного представлення змісту і його структури ми використали матрицю зв'язків, граф навчальної інформації, структурно-логічні схеми тощо.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Мультидисциплінарна команда
Всі реабілітаційні послуги плануються і надаються мультидисциплінарною командою фахівців, з метою допомоги у якомога більш можливому розвитку дитини. Мультидисциплінарна команда фахівців створюється ...

Розвиток біотехнології як пріоритетного напряму розвитку української економіки
Досвід розвитку нових індустріальних країн Південно-Східної Азії показує, що переважна частина технологічних активів поступає до національної економіки країни, яка розвивається, саме на перших етапах ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net