Цілі та зміст індивідуалізованого навчання дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Цілі та зміст індивідуалізованого навчання дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Сторінка 9

Принцип індивідуального підходу у навчанні передбачає урахування індивідуальних особливостей, психофізіологічних показників студентів, оскільки кожен з них має тільки йому притаманні особливості пам´яті, мислення, уяви, має свій характер, темперамент, свої нахили, задатки, здібності, свої закономірності розумового розвитку. І неврахування їх у виборі всіх характеристик навчального процесу сприятиме створенню дискомфортних психологічних умов для даного конкретного студента, а це може призвести до невисокої ефективності у засвоєнні ним навчального матеріалу.

Вимоги цього принципу реалізовано як за допомогою створення системи індивідуалізованих пізнавальних завдань різного рівня складності, засобів навчання, що враховують репрезентативні системи студентів, так й за допомогою розробленої КСН. Комп’ютерна програма дозволяє підібрати процес навчання до індивідуальних можливостей студентів, які надають можливість як регулювати темп навчання, так й повторювати певні змістовні елементи під час самостійної роботи тощо.

За допомогою КСН здійснюється контроль як базових знань студентів, так і знань щодо реалізації процесу навчання конструюванню швейних виробів, що дозволяє визначити вхідний рівень знань студентів, визначити елементи змісту, які необхідно повторити. Важливого значення принцип набуває при організації самостійної роботи, яка передбачає виконання індивідуальних завдань щодо конструювання швейних виробів, які пропонуються студентам. Для забезпечення контролю використовувалися графіки успішності засвоєння матеріалу, що дозволяли оцінити роботу кожного студента групи.

Принцип свідомості і активності у навчанні відображає сутність діяльнісної концепції, згідно з якою оволодіння знаннями і уміннями здійснюється завдяки активній діяльності шляхом цілеспрямованих зусиль самого студента.

Цей принцип у методиці навчання студентів конструюванню швейних виробів реалізується на основі створення педагогічних умов щодо формування мотивації навчальної діяльності студентів. Вони включають: пояснення значущості і важливості процесу конструювання швейних виробів, перспектив використання відповідних умінь у майбутній професійній діяльності; залучення студентів до оцінки розроблених швейних виробів; допомогу викладача та інших студентів у вигляді порад при виконанні завдань

Для стимулювання активності студентів застосовано методи проблемного навчання, які дозволили представити студентам проблемні ситуації при розробці моделей швейних виробів. Така організація навчання передбачала: самостійне вивчення заданих умов, визначення можливих альтернатив рішення, вибір оптимального варіанту і його обґрунтування, втілення задуманого, корегування викладачем.

Принцип диференціації навчального процесу у нашому дослідженні полягав в тому, що педагог, враховуючи індивідуально-психічні особливості студентів та відповідно до індивідуального або колективного характеру процесу навчання, підбирав та застосовував різноманітні, доцільні методи й форми навчальної діяльності. Диференціація на основі певних ознак (інтересів, нахилів, здібностей, рівня навченості, репрезентативних систем) передбачала створення мобільних або стабільних навчальних груп та дозволяла представити зміст навчання конструюванню швейних виробів і вимоги до студентів суттєво різними.

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10Тренінгкурс ефективної педагогічної взаємодії як метод розвитку професійної мотивації студентів
Експериментальна програма "Тренінг-курс ефективної педагогічної взаємодії студентів вищих педагогічних закладів. Методи та техніки цієї частини тренінгу спрямовано на усвідомлення та корекцію мо ...

Ігри на уроках математики у сучасній школі
Багатьом учням математика здається нелегкою і мало зрозумілою, тому нерідко діти намагаються запам’ятати правила, не розуміючи їх, а це призводить до формалізму, гальмує дальше розуміння нового матер ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net