Методи, форми та засоби індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Методи, форми та засоби індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Сторінка 10

Варіативна частина включає набір модулів, і передбачає вибір студентами тем, що їх цікавлять, як напрямки для подальшого вивчення дисципліни. Обов'язкова і варіативна частини індивідуальної траєкторії студента спрямовані на визначення змісту досліджуваного матеріалу. Корекційна частина передбачає надання допомоги студентам у виборі модулів з варіативної частини з урахуванням їх індивідуальних особливостей, а також визначення організаційної частини.

В організаційну частину входять наступні компоненти методики: форми, методи, технології, засоби, контроль вивчення обраного змісту. Ця частина індивідуальної траєкторії також передбачає вибір студентів.

Рис.2.15. Процес побудови індивідуальних траєкторій навчання студентів дисципліни «КШВ»

При побудові індивідуальної траєкторії велика роль відводиться вибору студента, а також визначенню їх індивідуальних особливостей, особистісних переваг, здібностей та інтересів. Вибір здійснюється як викладачем, так і студентом, але цей вибір коригується викладачами, методистами та ін.

У процесі розробки і реалізації індивідуальних траєкторій студентів змінюються функціональні обов'язки викладачів: вони займаються аналітично-проектувальною, консультувальною, координуючою, організуючою і корекційної діяльністю.

Для проектування індивідуальних траєкторій студентів використовується принцип модульності, який реалізується через модуль базової освіти (обов'язкова освіта) і варіативний модуль (вибір), модуль корекції (створений для врахування індивідуальних особливостей учасників), модуль організаційно-педагогічного забезпечення.

Покроковий алгоритм використання методу індивідуальних варіативних матриць щодо проектування індивідуальних траєкторій навчання студентів дисципліни «КШВ» представлено у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 Алгоритм проектування індивідуальних траєкторій навчання студентів дисципліни «КШВ»

Викладач

Студенти

1) розбиває курс на обов'язкові та варіативні модулі;

2) розробляє обов'язкові і варіативні модулі: мета, зміст, методи і технології, форми, засоби і контроль вивчення для кожного модуля;

3) координує вивчення варіативних модулів і здійснює корекцію просування студентів за індивідуальною траєкторією;

4) формує банк індивідуалізованих завдань

1) вивчають обов'язкові модулі і готуються до вибору цікавих розділів за курсом «КШВ» для подальшого вивчення;

2) обирають варіативні модулі і визначають способи організації їх вивчення за допомогою викладачів, методистів, інших студентів та ін.

3) отримують завдання з банку індивідуалізованих завдань і вирішують їх.

Індивідуальний шлях освоєння студентами тем і розділів передбачав наявність реперних точок. Реперні точки – це пункти, щодо яких вибудовувалася траєкторія навчання кожного студента. Дані точки дозволили забезпечити порівняння і зіставлення навчальних успіхів різних студентів, навчальних груп, оцінити індивідуальний характер їх діяльності.

У якості універсальних основ підбиралися та використовувалися структурно-логічні схеми, алгоритмічні приписання, узагальнені плани діяльності. На рисунку 2.16, в якості прикладу, графічно наведено заплановану та реальну траєкторії навчання студента конструюванню швейних виробів, запланований та вихідний рівень його успішності.

Рис. 2.16. Запланована та реальна траєкторії навчання студента конструюванню швейних виробів

Розглянемо етапи діяльності студента та викладача, що дозволяють забезпечити реалізацію його індивідуальної траєкторії навчання на прикладі вивчення теми «Моделювання та крій спідниці».

Страницы: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Гурткова робота в системі екологічного виховання молодших школярів
Гурткова робота дозволяє використати велике різноманіття форм і методів роботи. Одним з найважливіших засобів є гра. У грі найбільшою мірою школяр психологічно готується до реальних екологічних ситуа ...

Захист дитини з особливими потребами
Гарантією успіху у вихованні дитини з особливими потребами є повага до неї та її прав, вміння бачити в ній особистість. Дотримання особистих прав дитини є відповідальністю не лише держави, а й сім'ї ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net