Методи, форми та засоби індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Методи, форми та засоби індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Сторінка 15

Програмування діяльності студента і викладача, прагнення до видалення з навчального процесу всього зайвого, до забезпечення максимальної організованості сприятиме досягненню необхідного результату в КТД. Кажучи про програмування, ми розуміємо як програмування всього періоду навчання, повних навчальних циклів (макропрограмування), так і окремих його методичних одиниць (програмування дій) (див. рис.2.17).

Характер взаємодії викладача і студентів у дидактичному процесі передбачає, що навчально-пізнавальна діяльність останніх при виконанні індивідуальних завдань характеризується або повним самостійним розв’язком, або роботою з епізодичним підказуванням викладача, або постійною роботою студента з викладачем при відсутності достатніх знань чи наявності певного навчального досвіду. За змістом і обсягом форми допомоги викладача можуть бути різними:

– детальне пояснення ходу виконання завдання;

– комплекс суттєвих запитань, які не містять підказки;

– послідовний аналіз змісту завдання;

– актуалізація опорних знань, умінь і навичок;

– надання додаткової інформації у вигляді схем, малюнків, таблиць, графіків тощо;

– виконання аналогічних, але простіших завдань;

– надання плану дій.

Проводилися також індивідуальні та колективні консультації, які здійснювалися як безпосередньо у процесі навчання студентів, так й у поза навчальний час.

Індивідуалізація завдань при цьому характеризується однаковим змістовим наповненням та різним рівнем самостійності роботи студентів. У цьому випадку важливим при формуванні завдань за рівнем допомоги викладача є засвоєння різних способів самостійної діяльності студентів.

Відповідно до тенденцій в сучасній дидактиці, що спрямовані на реалізацію завдань формування вільної творчої особистості, на навчальний процес, в якому студент є не об’єктом, а суб’єктом пізнавальної діяльності, пріоритет, на нашу думку, повинен бути за самостійними видами діяльності, за самостійною активністю студентів в пошуку, обробці, осмисленню та застосуванню необхідної інформації. Це зовсім не означає, що пояснювально-ілюстративні методи, фронтальні види робіт усуваються з навчального процесу. Лише йдеться про зсув акцентів, про пріоритети .

Тому наступною умовою, яка сприяє індивідуалізації навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів, є самостійна робота студентів, яка відіграє в цьому контексті провідну роль; вона є формою організації навчально-пізнавальної та навчально-практичної діяльності студентів, засобом її активізації. Саме на основі самостійної роботи кожного студента забезпечується глибоке засвоєння теоретичних знань, формування потреби в постійному їх поповненні та поновленні, оволодіння раціональними прийомами та методами самоосвіти, розвиток педагогічного мислення.

Важливою умовою індивідуалізації навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів можна вважати також програмоване навчання.

Визначаючи умови індивідуалізації навчання дисципліні «Конструювання швейних виробів», ми не можемо не погодитися із зауваженням І.П.Підласого, який зазначав, що ні цілі, ні зміст, ні форми роботи не можуть бути введені без урахування можливостей їх практичної реалізації; і саме таку можливість забезпечують методи.

У процесі індивідуалізації розвиток творчої діяльності студентів здійснюється на основі оволодіння сучасними методами пошуку і створення нових конструкторських і технологічних рішень при відповідній адаптації деяких з них до рівня їхньої підготовленості.

Використовуючи подану інформацію, можна припустити, що необхідними умовами індивідуалізації є:

– педагогічно доцільне застосування у процесі КТД дидактичних закономірностей і принципів;

– зв’язок і єдність всіх елементів педагогічної системи, які сприяють цілеспрямованому та ґрунтовному навчанню студентів дисципліни «Конструювання швейних виробів»;

– забезпечення емоційності КТД на всіх етапах навчання і створення сприятливої атмосфери в процесі технічної та художньої творчості;

Страницы: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Трудова підготовка учнів 40-70х. рр
Починаючи з двадцятих років в Китайських школах праця та трудове навчання завжди займали важливе значення. Діти вчились працюючи в майстернях чи фабриках або заводах. На протязі 40 років існування КН ...

Виникнення та розвиток бісероплетіння
Отже, люди вважають, що бісер – це невеличкі або малюсінькі (найчастіше скляні) бусинки з наскрізними отворами, крізь які їх можна нанизувати на дротик, нитку або волосину. Використовуючи бісер, можн ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net