Методи, форми та засоби індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Методи, форми та засоби індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Сторінка 20

Так, для студентів с різними репрезентативними системами обробки інформації контрольні зрізи представлялися у вигляді комплексу тестів (рис.2.23).

Рис.2.23. Приклади тестів для студентів з різними репрезентативними системами обробки інформації

Для студента-аудиала були запропоновані такі завдання, які дозволяють знайти відповідність між різними складовими та поняттями (рис.2.24).

За допомогою стрілок вкажіть вірну відповідність

Художньо-конструктивні засоби

Підрізи, драпірки, складки,

Деталі естетичного покращення властивостей одягу.

Коміри, застібки, манжети, кишені

Декоративно-конструктивні елементи

Бахрома, сутаж, мереживо, тасьма

Рис.2.24. Завдання, які дозволяють знайти відповідність між різними складовими та поняттями для студентів-аудиалів

Для студентів-кінестетиків були запропоновані завдання, коли необхідно знайти та вставити пропущенні слова, поняття, об’єкти (рис. 2.25).

Накладка – деталь виробу для підвищення ………… та захисних ……….окремих місць виробу, а також для його…………………

Планка – деталь швейного виробу у вигляді…… , …….або смужки матеріалу для обробки й оздоблення країв……….

Пояс – деталь для…………швейного виробу під …………, на ……… або ………. та його декоративного ……………….

Рис. 2.25. Приклад завдання для студентів-кінестетиків

педагогічний швейний навчання вчитель

Подібній підхід до засобів наочності, створення тестових завдань дозволяює здійснити зв'язок нового навчального матеріалу з раніше пройденим, перевірити уважність і розуміння студента, зробити матеріал цікавим і дохідливим.

Студенти отримують можливість вивчити матеріал зручним для себе способом, закріпити його за допомогою додаткових репрезентативних систем сприйняття і зберігання інформації.

Отже, представлення структури КСН як програмного засобу навчального призначення адаптує процес вивчення навчального матеріалу як до переважаючого репрезентативного каналу сприйняття інформації студента, так і до вихідного рівня сформованості у студентів знань та умінь з конструювання швейних виробів.

Під час розробки інтерфейсу КСН ми намагалися урахувати психолого-педагогічні закономірності та особливості сприйняття інформації в умовах застосування мультимедійних можливостей комп’ютерів. Тому ми визначили такі групи вимог:

1. Педагогічні вимоги:

а). дидактичні вимоги: простота та доступність, активізація діяльності, інтерактивність. Простота та доступність для студентів реалізовано шляхом проектування структури КСН як нескладного продукту навчального призначення, доступного для студента з «середнім» рівнем володіння комп’ютером. Активізація діяльності студентів досягнута при підвищенні зацікавленості роботою за клавіатурою комп’ютера при розв’язанні індивідуалізованих завдань з конструювання швейних виробів, що пов’язані з майбутньою діяльністю. Інтерактивність забезпечена шляхом можливості вибору студентами модулів та тем для вивчення, можливості практично одразу після вивчення отримати свою оцінку тощо.

б) методичні вимоги: професійна спрямованість, урахування особливостей навчального предмету, повнота відображення змісту дисципліни в індивідуалізованих завданнях.

2. Психологічні вимоги: врахування особливостей сприйняття людини, мислення, природи здібностей; використання прийомів з формування мотивації до навчання.

Страницы: 15 16 17 18 19 20 21 22 23Системи професійно-технічного навчання
Під системою виробничого навчання розуміємо порядок розчленування змісту виробничого навчання, групування його частин і послідовність засвоєння їх учнями. Для того, щоб полегшити тлумачення сутності ...

Особливості формування здорового способу життя учнів ПТНЗ
Вивчення практики реалізації формування здорового способу життя учнів ПТНЗ дозволив виділити основні напрями розв’язання даної проблеми: формування здорового способу життя у навчальній діяльності (у ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net