Методи, форми та засоби індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Методи, форми та засоби індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Сторінка 20

Так, для студентів с різними репрезентативними системами обробки інформації контрольні зрізи представлялися у вигляді комплексу тестів (рис.2.23).

Рис.2.23. Приклади тестів для студентів з різними репрезентативними системами обробки інформації

Для студента-аудиала були запропоновані такі завдання, які дозволяють знайти відповідність між різними складовими та поняттями (рис.2.24).

За допомогою стрілок вкажіть вірну відповідність

Художньо-конструктивні засоби

Підрізи, драпірки, складки,

Деталі естетичного покращення властивостей одягу.

Коміри, застібки, манжети, кишені

Декоративно-конструктивні елементи

Бахрома, сутаж, мереживо, тасьма

Рис.2.24. Завдання, які дозволяють знайти відповідність між різними складовими та поняттями для студентів-аудиалів

Для студентів-кінестетиків були запропоновані завдання, коли необхідно знайти та вставити пропущенні слова, поняття, об’єкти (рис. 2.25).

Накладка – деталь виробу для підвищення ………… та захисних ……….окремих місць виробу, а також для його…………………

Планка – деталь швейного виробу у вигляді…… , …….або смужки матеріалу для обробки й оздоблення країв……….

Пояс – деталь для…………швейного виробу під …………, на ……… або ………. та його декоративного ……………….

Рис. 2.25. Приклад завдання для студентів-кінестетиків

педагогічний швейний навчання вчитель

Подібній підхід до засобів наочності, створення тестових завдань дозволяює здійснити зв'язок нового навчального матеріалу з раніше пройденим, перевірити уважність і розуміння студента, зробити матеріал цікавим і дохідливим.

Студенти отримують можливість вивчити матеріал зручним для себе способом, закріпити його за допомогою додаткових репрезентативних систем сприйняття і зберігання інформації.

Отже, представлення структури КСН як програмного засобу навчального призначення адаптує процес вивчення навчального матеріалу як до переважаючого репрезентативного каналу сприйняття інформації студента, так і до вихідного рівня сформованості у студентів знань та умінь з конструювання швейних виробів.

Під час розробки інтерфейсу КСН ми намагалися урахувати психолого-педагогічні закономірності та особливості сприйняття інформації в умовах застосування мультимедійних можливостей комп’ютерів. Тому ми визначили такі групи вимог:

1. Педагогічні вимоги:

а). дидактичні вимоги: простота та доступність, активізація діяльності, інтерактивність. Простота та доступність для студентів реалізовано шляхом проектування структури КСН як нескладного продукту навчального призначення, доступного для студента з «середнім» рівнем володіння комп’ютером. Активізація діяльності студентів досягнута при підвищенні зацікавленості роботою за клавіатурою комп’ютера при розв’язанні індивідуалізованих завдань з конструювання швейних виробів, що пов’язані з майбутньою діяльністю. Інтерактивність забезпечена шляхом можливості вибору студентами модулів та тем для вивчення, можливості практично одразу після вивчення отримати свою оцінку тощо.

б) методичні вимоги: професійна спрямованість, урахування особливостей навчального предмету, повнота відображення змісту дисципліни в індивідуалізованих завданнях.

2. Психологічні вимоги: врахування особливостей сприйняття людини, мислення, природи здібностей; використання прийомів з формування мотивації до навчання.

Страницы: 15 16 17 18 19 20 21 22 23Експериментальна перевірка розробленої методики навчання метанню малого м'яча
Для оцінки ефективності розробленої методики навчання техніки виконання метальних рухів молодших школярів на уроках фізичної культури в загальноосвітній школі використовувався паралельний порівняльни ...

Основні завдання, принципи та етапи формування. Європейського простору вищої освіти
Гармонізація архітектури системи європейської вищої освіти є основним завданням Болонського процесу. Визначальні властивості європейської вищої освіти: якість, конкурентоспроможність вищих навчальних ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net