Зміст, критерії та показники експериментального педагогічного дослідження

Сторінка 2

продуктивно-синтетичний (a=3) – студент має глибоке розуміння щодо навчального об'єкта з конструювання швейних виробів, може здійснювати синтез, генерувати нові уявлення, переносити раніш засвоєні знання на нетипові, нестандартні ситуації з моделювання та конструювання швейних виробів.

Тому тут стає необхідним диференціювати показник засвоєння понять :

‑ показник засвоєння понять на ознайомчо-орієнтовному рівні;

‑ показник засвоєння понять на понятійно-аналітичному рівні;

‑ показник засвоєння понять на продуктивно-синтетичному рівні.

Показником, що також відноситься до першого блоку і характеризує якість формування знань з конструювання швейних виробів, було визначено час виконання індивідуалізованого завдання (його відносне значення (t*)), яке визначається за формулою:

, (3.2)

де tстуд – час виконання індивідуалізованого завдання студентом;

tфах – час виконання завдання фахівцем або викладачем.

Цей показник t* ‑ є величиною, що зворотня коефіцієнту засвоєння діяльності Кt [20 Б.]. За шкалою В.П. Беспалька можливо визначити шкалу відносних витрат часу: де ‑ низький рівень (t*³4), середній рівень (3£t*<4), достатній рівень (2£t*<3), високий рівень (t*<2).

Приклади матеріалів для визначення рівня знань студентів наведено у додатках Д, Ж, З.

Другий блок показників дозволяє кількісно оцінити сформованість професійних умінь:

показник сформованості вміння здійснювати креслення ОК поясних виробів;

показник сформованості вміння здійснювати креслення ОК плечових виробів;

показник сформованості вміння здійснювати виготовлення лекал конструкцій одягу;

показник сформованості вміння здійснювати технічне моделювання деталей одягу.

Показники та критерії сформованості професійних умінь студентів конструюванню швейних виробів наведено у табл 3.2.

Таблиця 3.2 Показники та рівні сформованості професійних умінь студентів конструюванню швейних виробів

Показники

Рівні сформованості професійних умінь

Низький рівень

Середній рівень

Високий рівень

1

Показник сформованості вміння здійснювати креслення ОК поясних виробів

правильне оформлення графічної роботи; визначені основні конструктивні лінії спідниці, способи їх нанесення; допущення окремих суттєвих помилок;

правильне, охайне оформлення графічної роботи; визначені основні конструктивні лінії спідниці, способи їх нанесення; правильно визначена сума розхилу виточок, їх довжина, місце знаходження; допущення окремих несуттєвих помилок, виправлень;

правильне, сумлінне, охайне оформлення графічної роботи; відсутність помилок, виправлень тощо; визначені основні конструктивні лінії спідниці, способи їх нанесення; правильно визначена сума розхилу виточок, їх довжина, місце знаходження; правильно і точно оформлена лінія талії; вміле користування довідковою літературою.

2

Показник сформованості вміння здійснювати креслення ОК плечових виробів

правильне оформлення графічної роботи; визначені основні конструктивні лінії плечового виробу, правильно побудована базисна сітка; допущення окремих суттєвих помилок;

правильне, охайне оформлення графічної роботи; визначені основні конструктивні лінії плечового виробу, правильно побудована базисна сітка, лінія горловини та розхил і довжина виточок; допущення окремих несуттєвих помилок, виправлень;

правильне, сумлінне, охайне оформлення графічної роботи; відсутність помилок, виправлень тощо; визначені основні конструктивні лінії плечового виробу, правильно побудована базисна сітка, лінія горловини та розхил і довжина виточок, лінія пройми та плеча; вміле користування довідковою літературою.

3

Показник сформованості вміння здійснювати виготовлення лекал конструкцій одягу

правильне розуміння та розрізнення видів лекал на основні, похідні, допоміжні; дотримання техніки безпеки при роботі з ножицями або дисковими ножами при вирізанні лекал; допущення окремих суттєвих помилок.

правильне розуміння та розрізнення видів лекал на основні, похідні, допоміжні; дотримання техніки безпеки при роботі з ножицями або дисковими ножами при вирізанні лекал; правильне нанесення маркувальних даних на готові лекала; допущення окремих несуттєвих помилок, виправлень.

правильне розуміння та розрізнення видів лекал на основні, похідні, допоміжні; дотримання техніки безпеки при роботі з ножицями або дисковими ножами при вирізанні лекал; правильне нанесення маркувальних даних на готові лекала; правильне нанесення ліній основи та піткання; виготовлені лекала відповідають технічним умовам.

4

Показник сформованості вміння здійснювати технічне моделювання деталей одягу

правильне розуміння розробки нових фасонів одягу за ескізами і малюнками з журналів мод; зміна конфігурацій деталей основної конструкції одягу відповідно до ліній фасону; правильне, але не точне переміщення нагрудної, плечової, та поясних виточок; правильне оформлення роботи; допущення окремих суттєвих помилок.

правильне розуміння розробки нових фасонів одягу за ескізами і малюнками з журналів мод; зміна конфігурацій деталей основної конструкції одягу відповідно до ліній фасону; правильне й точне переміщення нагрудної, плечової, та поясних виточок; правильне, охайне оформлення роботи; допущення окремих несуттєвих помилок.

правильне розуміння розробки нових фасонів одягу за ескізами і малюнками з журналів мод; зміна конфігурацій деталей основної конструкції одягу відповідно до ліній фасону; правильне й точне переміщення нагрудної, плечової, та поясних виточок; розробка рельєфів, кокеток, підрізів, тощо; правильне, сумлінне, охайне оформлення роботи; відсутність помилок.

Страницы: 1 2 3 4Засвоєння етичних норм
Дошкільний вік, займаючи за шкалою фізичного розвитку дитини період часу від трьох до шести років, вносить великий внесок до психічного розвитку дитини. За ці роки дитина набуває багато чого з того, ...

Григорій Сковорода про розумове і моральне виховання
Сковорода виступає за гармонійне виховання, розуміючи його як єдність розумового, фізичного, морального і естетичного виховання. Розумове виховання – важливий елемент педагогічної системи Сковороди. ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net