Зміст, критерії та показники експериментального педагогічного дослідження

Сторінка 2

продуктивно-синтетичний (a=3) – студент має глибоке розуміння щодо навчального об'єкта з конструювання швейних виробів, може здійснювати синтез, генерувати нові уявлення, переносити раніш засвоєні знання на нетипові, нестандартні ситуації з моделювання та конструювання швейних виробів.

Тому тут стає необхідним диференціювати показник засвоєння понять :

‑ показник засвоєння понять на ознайомчо-орієнтовному рівні;

‑ показник засвоєння понять на понятійно-аналітичному рівні;

‑ показник засвоєння понять на продуктивно-синтетичному рівні.

Показником, що також відноситься до першого блоку і характеризує якість формування знань з конструювання швейних виробів, було визначено час виконання індивідуалізованого завдання (його відносне значення (t*)), яке визначається за формулою:

, (3.2)

де tстуд – час виконання індивідуалізованого завдання студентом;

tфах – час виконання завдання фахівцем або викладачем.

Цей показник t* ‑ є величиною, що зворотня коефіцієнту засвоєння діяльності Кt [20 Б.]. За шкалою В.П. Беспалька можливо визначити шкалу відносних витрат часу: де ‑ низький рівень (t*³4), середній рівень (3£t*<4), достатній рівень (2£t*<3), високий рівень (t*<2).

Приклади матеріалів для визначення рівня знань студентів наведено у додатках Д, Ж, З.

Другий блок показників дозволяє кількісно оцінити сформованість професійних умінь:

показник сформованості вміння здійснювати креслення ОК поясних виробів;

показник сформованості вміння здійснювати креслення ОК плечових виробів;

показник сформованості вміння здійснювати виготовлення лекал конструкцій одягу;

показник сформованості вміння здійснювати технічне моделювання деталей одягу.

Показники та критерії сформованості професійних умінь студентів конструюванню швейних виробів наведено у табл 3.2.

Таблиця 3.2 Показники та рівні сформованості професійних умінь студентів конструюванню швейних виробів

Показники

Рівні сформованості професійних умінь

Низький рівень

Середній рівень

Високий рівень

1

Показник сформованості вміння здійснювати креслення ОК поясних виробів

правильне оформлення графічної роботи; визначені основні конструктивні лінії спідниці, способи їх нанесення; допущення окремих суттєвих помилок;

правильне, охайне оформлення графічної роботи; визначені основні конструктивні лінії спідниці, способи їх нанесення; правильно визначена сума розхилу виточок, їх довжина, місце знаходження; допущення окремих несуттєвих помилок, виправлень;

правильне, сумлінне, охайне оформлення графічної роботи; відсутність помилок, виправлень тощо; визначені основні конструктивні лінії спідниці, способи їх нанесення; правильно визначена сума розхилу виточок, їх довжина, місце знаходження; правильно і точно оформлена лінія талії; вміле користування довідковою літературою.

2

Показник сформованості вміння здійснювати креслення ОК плечових виробів

правильне оформлення графічної роботи; визначені основні конструктивні лінії плечового виробу, правильно побудована базисна сітка; допущення окремих суттєвих помилок;

правильне, охайне оформлення графічної роботи; визначені основні конструктивні лінії плечового виробу, правильно побудована базисна сітка, лінія горловини та розхил і довжина виточок; допущення окремих несуттєвих помилок, виправлень;

правильне, сумлінне, охайне оформлення графічної роботи; відсутність помилок, виправлень тощо; визначені основні конструктивні лінії плечового виробу, правильно побудована базисна сітка, лінія горловини та розхил і довжина виточок, лінія пройми та плеча; вміле користування довідковою літературою.

3

Показник сформованості вміння здійснювати виготовлення лекал конструкцій одягу

правильне розуміння та розрізнення видів лекал на основні, похідні, допоміжні; дотримання техніки безпеки при роботі з ножицями або дисковими ножами при вирізанні лекал; допущення окремих суттєвих помилок.

правильне розуміння та розрізнення видів лекал на основні, похідні, допоміжні; дотримання техніки безпеки при роботі з ножицями або дисковими ножами при вирізанні лекал; правильне нанесення маркувальних даних на готові лекала; допущення окремих несуттєвих помилок, виправлень.

правильне розуміння та розрізнення видів лекал на основні, похідні, допоміжні; дотримання техніки безпеки при роботі з ножицями або дисковими ножами при вирізанні лекал; правильне нанесення маркувальних даних на готові лекала; правильне нанесення ліній основи та піткання; виготовлені лекала відповідають технічним умовам.

4

Показник сформованості вміння здійснювати технічне моделювання деталей одягу

правильне розуміння розробки нових фасонів одягу за ескізами і малюнками з журналів мод; зміна конфігурацій деталей основної конструкції одягу відповідно до ліній фасону; правильне, але не точне переміщення нагрудної, плечової, та поясних виточок; правильне оформлення роботи; допущення окремих суттєвих помилок.

правильне розуміння розробки нових фасонів одягу за ескізами і малюнками з журналів мод; зміна конфігурацій деталей основної конструкції одягу відповідно до ліній фасону; правильне й точне переміщення нагрудної, плечової, та поясних виточок; правильне, охайне оформлення роботи; допущення окремих несуттєвих помилок.

правильне розуміння розробки нових фасонів одягу за ескізами і малюнками з журналів мод; зміна конфігурацій деталей основної конструкції одягу відповідно до ліній фасону; правильне й точне переміщення нагрудної, плечової, та поясних виточок; розробка рельєфів, кокеток, підрізів, тощо; правильне, сумлінне, охайне оформлення роботи; відсутність помилок.

Страницы: 1 2 3 4Соціальна реабілітація та інтеграція дитини з особливостями психофізичного розвитку
Визнання нашою державою Конвенції ООН щодо прав дитини підвищило увагу суспільства до проблем дітей з особливостями психофізичного розвитку, створення сприятливих умов для соціальної реабілітації та ...

Система вивчення іменників
Знайомство з частинами мови починається з вивчення іменника як найбільш уживаного учнями лексико-граматичного класу слів. Вивчення іменників в початкових класах передбачає, по-перше, формування грама ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net