Експериментальне визначення ефективності розробленої методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів » Експериментальне визначення ефективності розробленої методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань

Сторінка 2

Приклади завдань з курсу «Конструювання швейних виробів» для студентів наведені у Додатку Є.

Контрольно-оцінні завдання для визначення рівня сформованості знань студентів наведено у Додатку Ж.

В результаті проведеного аналізу мотивів студентів та особливостей їх роботи на лабораторно-практичних заняттях було визначено, що студенти з великим інтересом виконують ту роботу, в змісті якої присутні елементи конструкторської та технічної творчості.

У процесі здійснення індивідуалізації у навчанні ми враховували три рівні індивідуально-типологічних особливостей особистості студентів: рівень успішності навчальної діяльності (як прояв розвитку психічних утворень особистості), рівень мотивації (як елемент та прояв спрямованості особистості), репрезентативний канал сприйняття, що переважає у студента (як прояв психічних пізнавальних процесів особистості).

Для розвитку самостійності, креативності, гнучкості мислення, уважності та точності у конструкторсько-технологічній діяльності, ми включали завдання, які передбачали:

– розробку технологічної документації;

– підготовку творчих проектів (план-конспект ділової гри із студентами “Творчий проект” наведено у Додатку И);

– розробку етапів реалізації проекту;

– презентацію проекту;

– організацію виставок творчих робіт;

– проведення рольових ігор тощо.

Також були створені та використовувалися три типи проектних завдань:

– завдання, визначені змістом навчального матеріалу і пропоновані для засвоєння як обов’язкові; вони характеризуються репродуктивно-наслідувальною активністю, яка вимагає прояву елементарної самостійності, простого (найближчого, внутрішньо предметного) перенесення, з незначною часткою оригінальності в процесуальній стороні діяльності студенти в;

– завдання, запропоновані на вибір (вибіркові), частково-пошукові, відрізняються великим числом нових операцій, знайдених самим студентом;

– завдання, підібрані самим студентом (добровільні), характеризують самостійність та креативність високого рівня, при якій найбільше число нових операцій студенти виявляють у процесі самостійного виконання. Ними здійснюється внутрішньо предметне і міжпредметне перенесення. При такій активності студенти здатні не тільки виконувати завдання, але і пропонувати свої варіанти (пункт 3.1., рис. 3.8).

Розглянемо результати, що отримані після проведення занять за традиційною методикою навчання конструюванню швейних виробів.

Зміст, порядок проведення, критерії оцінювання та методи дослідження традиційної методики навчання конструюванню швейних виробів були такими ж як у методиці проведення констатувального експерименту.

Підсумкові результати, що стосуються оцінювання традиційної методики навчання студентів КГ конструюванню швейних виробів наведені у табл. 3.7, 3.8.

Таблиця 3.7 Результати ефективності традиційної методики навчання студентів КГ конструюванню швейних виробів на формувальному етапі експерименту (за фаховими знаннями)

Показник

Кількість студентів

Низький

Середній

Високий

Середні оцінки

1

Показник сформованості професійних знань на ОО рівні

16

(27,58%)

26

(44,90%)

16

(27,58%)

2, 00

2

Показник сформованості професійних знань на ПА рівні

17

(29,31%)

26

(44,82%)

15

(25,86%)

1,96

3

Показник сформованості професійних знань на ПС рівні

22

(37,93%)

24

(41,37%)

12

(20,70%)

1,83

4

Показник засвоєння відношень

17

(29,31%)

26

(44,82%)

15

(25,86%)

1,96

5

Відносні витрати навчального часу

17

(29,31%)

27

(46,55%)

14

(24,14%)

1,94

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Психолого-педагогічні особливості педагогічної занедбаності молодших школярів
Проблема педагогічної занедбаності вимагає свого вивчення і обґрунтування із різних аспектів. Зокрема, для її успішного вирішення, слід звертати увагу на психолого-педагогічні особливості категорії п ...

Відношення молодших школярів до природи
Молодшим школярам властиві допитливість і емоційна чуйність, що й обумовлює характер їхнього відношення до природи. Як і в дошкільників, у них переважає естетичний мотив, однак у більшій частині відп ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net