Мета та зміст виховної роботи дошкільних установ з застосуванням української обрядовості

Педагогіка: історія і сьогодення » Українська обрядовість як засіб виховання дошкільнят » Мета та зміст виховної роботи дошкільних установ з застосуванням української обрядовості

Сторінка 3

У старшому дошкільному віці додаються і конкретизуються ще такі теми: «Фольклорні символи». В розділі «Чарівні фарби и талановиті пальчики» діти знайомляться з картинами українських художників як класиків, так і сучасників, народним декоративним мистецтвом, долучаються до активної продуктивної діяльності. Так, за програмою діти повинні вміти ліпити декоративні тарілки, підноси, миски, глечики, кухлі, свічники, обереги (у вигляді птахів, звірів, коней) з подальшим розфарбуванням.

Таким чином, сьогодні для дошкільних установ нашої держави видано кілька різних програм, в яких реалізуються принципи народності, регіональності, краєзнавства щодо ознайомлення дітей з рідним краєм, історією національної культури минулого і сьогодення. А це означає, що в ДНЗ використовують обрядовість як засіб виховання.

В першому розділі на основі вивчення наукової літератури розкрито сутність поняття «обрядовість»: система, стрій обрядів того чи іншого культу. Обрядами називають такі форми поведінки, що склалися історично, для яких характерні:

1) стереотипність, повторюваність без змін;

2) символічність (кожна обрядова пісня щось символізує).

Також теоретично обґрунтовано доцільність використання української народної обрядовості у вихованні дітей дошкільного віку:

- обряди дають можливість проявити свої почуття і думки, будять емоційні почуття і переживання, стимулюють оптимістичний настрій;

- в календарних традиціях, звичаях і обрядах збережена багатовікова культура українського народу, яка живить духовність, зокрема ідейність, моральність, естетику кожної людини;

- використання обрядовості позитивно впливає на всі лінії розвитку дітей.

В першому розділі також визначено історичні джерела використання української обрядовості у вихованні дошкільників, а саме: історія використання обрядів з часів родового устрою і до сьогодення.

На основі вивчення наукової літератури визначено мету та зміст виховної роботи дошкільних установ із застосуванням української обрядовості, яка полягає у придбанні молодим поколінням морального досвіду, успадкуванні духовного надбання українського народу, досягненні культури міжособистісних і міжнаціональних стосунків.

Зміст виховної роботи дошкільних установ із застосуванням української обрядовості полягає у вихованні любові до рідної землі, народу, його культури і мови, вихованні гуманних почуттів, доброзичливого відношення до людей, потреби надавати їм безкорисливу допомогу, формуванні розумових потреб, усвідомленої дисципліни, відповідального відношення до своїх обов'язків, колективної і громадської праці, вихованні скромності, чесності і правдивості, почуття честі, сорому і власної гідності.

Страницы: 1 2 3 Якості необхідні для формування інноваційної культури педагога
Проте частіше за все дослідники підкреслюють, що в тих сферах суспільно значущої діяльності, де неодмінною умовою є прояв особистих якостей, - в мистецтві, науці і, звичайно, у сфері освіти, - найваж ...

Стан організації модульно-розвивального навчання
Реформування галузі освіти, передусім середньої загальноосвітньої школи, передбачає широке впровадження у навчальний процес сучасних інформаційних технологій, відкриття нових навчальних закладів – гі ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net