Матеріал для формуючого експерименту з дослідження впливу української обрядовості на якість виховання дошкільників

Педагогіка: історія і сьогодення » Українська обрядовість як засіб виховання дошкільнят » Матеріал для формуючого експерименту з дослідження впливу української обрядовості на якість виховання дошкільників

Сторінка 4

Також у другому розділі подано стислий огляд сучасних методик застосування української обрядовості. А саме: проаналізовано практичне використання вихователями сучасних дитячих садків обрядовості як засобу виховання дошкільників; наведено приклади методичних народознавчих розробок А.М.Богуш та Н.В.Лисенко, програму ознайомлення старших дошкільників з українськими традиціями, звичаями та обрядами Чварги О.Ю. та Тулай О.Ю.

На основі вивченого практичного та теоретичного матеріалу з досліджуваного питання підібрано матеріал для формуючого експерименту з дослідження впливу української обрядовості на якість виховання дошкільників:

1) «Ой на Івана, ой на Купала» - дійство присвячене святкуванню свята Івана Купала (7 липня). Призначене для проведення з дітьми старшого дошкільного віку.

2) «Медовий спас» - театралізоване дійство присвячене святкуванню Медового Спасу (14 серпня). Призначене для проведення з дітьми старшого дошкільного віку.

3) Добірка приказок та прислів'їв про літо для розучування з дітьми старшого дошкільного віку.

Запропонований матеріал спрямований на підвищення рівня знань дітей про українську обрядовість та зацікавлення дошкільників в подальшому вивченні народної обрядовості. В подальшому його буде застосовано в експериментальному дипломному дослідженні.

За роки незалежності в Україні визначено нові пріоритети розвитку освіти, створено відповідну правову базу, розпочато практичне реформування галузі на основі приєднання до Болонського процесу .

За цих умов освіта спрямована на втілення в життя української національної ідеї. Вона підпорядкована консолідації українського народу в українську націю, яка прагне жити у співдружності з усіма народами і державами світу.

Освіта виховує громадянина і патріота України, прищеплює любов до української мови і культури, повагу до народних традицій. Вона підпорядкована формуванню системи національних інтересів як головних пріоритетів світоглядної культури, вихованню поваги до народів світу.

Все частіше в суспільстві відчувається «дефіцит моральності», одним із проявів якого виступає втрата духовних цінностей народу, зокрема відчуження підростаючого покоління від народної культури.

У державній національній програмі «Освiта» («Украiна ХХI століття») одним з основних принципів названа національна спрямованість освіти, що виявляється в органічному поєднанні національної історії та традицій, збереженні та збагаченні культури українського народу. Реалізація цього принципу пов'язана з утвердженням пріоритет

Однак те, що відображено в законі «Про освіту», не знаходить конкретний вияв у практиці. Наукові джерела переконливо доводять, що дитина не знаходиться під постійним виховним впливом матеріальної і духовної культури свого народу. Все частіше в суспільстві відчувається «дефіцит моральності», одним із проявів якого виступає втрата духовних цінностей народу, зокрема відчуження підростаючого покоління від народної культури.

Як відомо, дошкільний вік відрізняється підвищеною сприйнятливістю до соціальних впливів. Це робить дошкільний вік найбільш сприятливим для морального виховання.

Тема кваліфікаційної роботи: «Українська обрядовість як засіб виховання дошкільнят».

Мета роботи: виявити ефективність використання народних обрядів і свят в моральному вихованні дошкільнят.

Об'єкт дослідження: процес виховання дітей в дошкільному навчальному закладі.

Предмет дослідження: українська обрядовість як засіб виховання дітей дошкільного віку.

Відповідно до визначених завдань і для перевірки наукового припущення було використано такі методи дослідження: теоретичні: аналіз психолого-педагогічної літератури, наукових робіт з проблем використання української обрядовості як засобу виховання дошкільників; емпіричні: спостереження, вивчення практичного досвіду педагогів, порівняння.

Джерельна база дослідження складається з положень, які викладені у працях українських діячів минулих часів (Г. Ващенка, О. Савченко, О. Сухомлинської, М. Ярмаченка О. Воропай, М. Грушевського, О. Духновича, В. Сухомлинського, К. Ушинського, П. Чубинського, Д. Яворницького, Б. Грінченка, Л.Данченко, Л. Любарської, Н. Миропольської, І. Огієнка, М. Стельмахович) та сучасних дослідників (Л. Драчук, А.М. Богуш, К.Л. Крутій, Н.А. Лопатинської), які наголошували на тому, що обрядовість є важливим компонентом виховання дошкільників.

Наукова новиза дослідження полягає в систематизуванні методичних матеріалів з виховання дошкільнят українською обрядовістю.

Практична значущість дослідження в з'ясуванні шляхів використання українських народної обрядовості у вихованні дошкільників у сучасному ДНЗ, визначенні форм і методів народознавчого виховання дошкільнят.

Страницы: 1 2 3 4 5Головні принципи навчання
Гуманізація національної системи освіти полягає в утвердженні особистості студента як найвищої соціальної цінності, у найповнішому розкритті її здібностей та задоволенні різноманітних освітніх потреб ...

Загальний огляд уроків з використанням комп’ютерних ігор
Мета. Учити користуватись узагальненою таблицею додавання і віднімання. Повторити склад числа 10, розвивати математичне мислення учнів. Хід уроку І. Вивчення нового матеріалу. 1. Пояснення нового мат ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net