Матеріал для формуючого експерименту з дослідження впливу української обрядовості на якість виховання дошкільників

Педагогіка: історія і сьогодення » Українська обрядовість як засіб виховання дошкільнят » Матеріал для формуючого експерименту з дослідження впливу української обрядовості на якість виховання дошкільників

Сторінка 5

Особистий внесок автора дослідження полягає в розробці матеріалу для формуючого експерименту в подальшому дипломному дослідженні.

Положення, що виносяться на захист:

1). теоретичне обґрунтування доцільності використання української народної обрядовості у вихованні дітей дошкільного віку;

2). розробка методичних матеріалів з виховання дошкільнят українською обрядовістю.

Структура й обсяг кваліфікаційної роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури.

В процесі дослідження нами вирішено наступні завдання:

1. На основі вивчення наукової літератури (назвати) розкрито сутність поняття «обрядовість»: система, стрій обрядів того чи іншого культу. В свою чергу обрядами називають такі форми поведінки, що склалися історично, для яких характерні:

1) стереотипність, повторюваність без змін;

2) символічність (кожна обрядова пісня щось символізує)

2. Теоретично обґрунтовано доцільність використання української народної обрядовості у вихованні дітей дошкільного віку:

обряди дають можливість проявити свої почуття і думки, будять емоційні почуття і переживання, стимулюють оптимістичний настрій;

в календарних традиціях, звичаях і обрядах збережена багатовікова культура українського народу, яка живить духовність, зокрема ідейність, моральність, естетику кожної людини;

використання обрядовості позитивно впливає на всі лінії розвитку дітей.

3. З'ясували шляхи використання українських народної обрядовості у вихованні дошкільників у сучасному ДНЗ: вивчення народної творчості, декоративно-прикладного мистецтва, у тому числі різних жанрів усної народної творчості.

4. Визначили форми і методи народознавчого виховання дошкільнят. Форми: проведення народознавчих комплексних занять, свят, тематичних розваг та дозвіль.

Методи: розглядання виробів і бесіда про них, загадки, приказки, вірші, ігри, картини, художні твори, технічні засоби (діапроектори, діафільми).

5. Систематизували методичні матеріали з виховання дошкільнят українською обрядовістю сучасних провідних методистів Богуш А.М., Лисенко Н.В.

Узагальнили колективний досвід вихователів ДНЗ № 97 «Веселка» м. Краматорська.

У першому розділі розглянуто психолого-педагогічні та етнографічні засади виховання дошкільників.

1. Дослідження багатьох вітчизняних педагогів та психологів, значущість питання на державному рівні довели, що практично прилучаючись до звичаїв і обрядів народу, молодь вбирає в себе їхній філософський, ідейно-моральний, психологічний і естетичний зміст, поступово стаючи невід’ємною частиною рідного народу, нації.

2. Сьогодні для дошкільних установ нашої держави видано кілька різних програм, в яких реалізуються принципи народності, регіональності, краєзнавства щодо ознайомлення дітей з рідним краєм, історією національної культури минулого і сьогодення. А це означає, що в ДНЗ використовують обрядовість як засіб виховання.

3. Метою виховної роботи дошкільних установ із застосуванням української обрядовості є придбання молодим поколінням морального досвіду, успадкування духовного надбання українського народу, досягнення культури міжособистісних і міжнаціональних стосунків.

Зміст виховної роботи дошкільних установ із застосуванням української обрядовості - виховання любові до рідної землі, народу, його культури і мови, виховання гуманних почуттів, доброзичливого відношення до людей, потреби надавати їм безкорисливу допомогу, формування розумових потреб, усвідомленої дисципліни, відповідального відношення до своїх обов'язків, колективної і громадської праці, виховання скромності, чесності і правдивості, почуття честі, сорому і власної гідності.

У другому розділі розглянуто методи застосування української обрядовості як засобу виховання дошкільників.

1. Формами виховання дошкільників засобами української обрядовості є проведення народознавчих комплексних занять, свят, тематичних розваг та дозвіль. Для цього вихователь може використовувати наступні методи: розглядання виробів і бесіда про них, загадки, приказки, вірші, ігри, картини, художні твори, технічні засоби (діапроектори, діафільми).

2. Шляхами використання українських народної обрядовості у вихованні дошкільників у сучасному ДНЗ: вивчення народної творчості, декоративно-прикладного мистецтва, у тому числі різних жанрів усної народної творчості.

3. Існує багато методик використання української обрядовості як засобу виховання дошкільників. Наприклад, розробки А.М. Богуш, Н.В. Лисенко, О.Ю. Чварги, О. Ю Тулай.

Страницы: 1 2 3 4 5 Еволюція педагогічної науки
Кожній історичній епосі притаманні відповідні особливості педагогічного новаторства, які залежать і від національних традицій, ментальності народу. Найбільш значущого масштабу вони досягли наприкінці ...

Декоративно-ужиткове мистецтво та дизайн на уроках трудового навчання як засіб творчого розвитку учнів
Студенти педагогічних вузів, майбутні вчителі трудового навчання повинні усвідомлювати величезне значення вивчення декоративно-ужиткового мистецтва та основ дизайну на уроках праці, роль яких полягає ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net