Матеріал для формуючого експерименту з дослідження впливу української обрядовості на якість виховання дошкільників

Педагогіка: історія і сьогодення » Українська обрядовість як засіб виховання дошкільнят » Матеріал для формуючого експерименту з дослідження впливу української обрядовості на якість виховання дошкільників

Сторінка 5

Особистий внесок автора дослідження полягає в розробці матеріалу для формуючого експерименту в подальшому дипломному дослідженні.

Положення, що виносяться на захист:

1). теоретичне обґрунтування доцільності використання української народної обрядовості у вихованні дітей дошкільного віку;

2). розробка методичних матеріалів з виховання дошкільнят українською обрядовістю.

Структура й обсяг кваліфікаційної роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури.

В процесі дослідження нами вирішено наступні завдання:

1. На основі вивчення наукової літератури (назвати) розкрито сутність поняття «обрядовість»: система, стрій обрядів того чи іншого культу. В свою чергу обрядами називають такі форми поведінки, що склалися історично, для яких характерні:

1) стереотипність, повторюваність без змін;

2) символічність (кожна обрядова пісня щось символізує)

2. Теоретично обґрунтовано доцільність використання української народної обрядовості у вихованні дітей дошкільного віку:

обряди дають можливість проявити свої почуття і думки, будять емоційні почуття і переживання, стимулюють оптимістичний настрій;

в календарних традиціях, звичаях і обрядах збережена багатовікова культура українського народу, яка живить духовність, зокрема ідейність, моральність, естетику кожної людини;

використання обрядовості позитивно впливає на всі лінії розвитку дітей.

3. З'ясували шляхи використання українських народної обрядовості у вихованні дошкільників у сучасному ДНЗ: вивчення народної творчості, декоративно-прикладного мистецтва, у тому числі різних жанрів усної народної творчості.

4. Визначили форми і методи народознавчого виховання дошкільнят. Форми: проведення народознавчих комплексних занять, свят, тематичних розваг та дозвіль.

Методи: розглядання виробів і бесіда про них, загадки, приказки, вірші, ігри, картини, художні твори, технічні засоби (діапроектори, діафільми).

5. Систематизували методичні матеріали з виховання дошкільнят українською обрядовістю сучасних провідних методистів Богуш А.М., Лисенко Н.В.

Узагальнили колективний досвід вихователів ДНЗ № 97 «Веселка» м. Краматорська.

У першому розділі розглянуто психолого-педагогічні та етнографічні засади виховання дошкільників.

1. Дослідження багатьох вітчизняних педагогів та психологів, значущість питання на державному рівні довели, що практично прилучаючись до звичаїв і обрядів народу, молодь вбирає в себе їхній філософський, ідейно-моральний, психологічний і естетичний зміст, поступово стаючи невід’ємною частиною рідного народу, нації.

2. Сьогодні для дошкільних установ нашої держави видано кілька різних програм, в яких реалізуються принципи народності, регіональності, краєзнавства щодо ознайомлення дітей з рідним краєм, історією національної культури минулого і сьогодення. А це означає, що в ДНЗ використовують обрядовість як засіб виховання.

3. Метою виховної роботи дошкільних установ із застосуванням української обрядовості є придбання молодим поколінням морального досвіду, успадкування духовного надбання українського народу, досягнення культури міжособистісних і міжнаціональних стосунків.

Зміст виховної роботи дошкільних установ із застосуванням української обрядовості - виховання любові до рідної землі, народу, його культури і мови, виховання гуманних почуттів, доброзичливого відношення до людей, потреби надавати їм безкорисливу допомогу, формування розумових потреб, усвідомленої дисципліни, відповідального відношення до своїх обов'язків, колективної і громадської праці, виховання скромності, чесності і правдивості, почуття честі, сорому і власної гідності.

У другому розділі розглянуто методи застосування української обрядовості як засобу виховання дошкільників.

1. Формами виховання дошкільників засобами української обрядовості є проведення народознавчих комплексних занять, свят, тематичних розваг та дозвіль. Для цього вихователь може використовувати наступні методи: розглядання виробів і бесіда про них, загадки, приказки, вірші, ігри, картини, художні твори, технічні засоби (діапроектори, діафільми).

2. Шляхами використання українських народної обрядовості у вихованні дошкільників у сучасному ДНЗ: вивчення народної творчості, декоративно-прикладного мистецтва, у тому числі різних жанрів усної народної творчості.

3. Існує багато методик використання української обрядовості як засобу виховання дошкільників. Наприклад, розробки А.М. Богуш, Н.В. Лисенко, О.Ю. Чварги, О. Ю Тулай.

Страницы: 1 2 3 4 5 Моральне виховання дітей молодшого шкільного віку у сім'ї
Моральне виховання передбачає формування в дитини високої духовності та чистої моралі і включає в себе формування внутрішнього психічного розвитку дитини – свідомості, почуттів, волі, поведінки. В ос ...

Засвоєння етичних норм
Дошкільний вік, займаючи за шкалою фізичного розвитку дитини період часу від трьох до шести років, вносить великий внесок до психічного розвитку дитини. За ці роки дитина набуває багато чого з того, ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net