Використання сучасних педагогічних технологій у гендерному вихованні дітей дошкільного віку

Педагогіка: історія і сьогодення » Особливості гендерного виховання дітей дошкільного віку » Використання сучасних педагогічних технологій у гендерному вихованні дітей дошкільного віку

Сторінка 1

Педагогічна технологія - сукупність психолого-педагогічних установок, що визначають спеціальний набір і компонування форм, методів, способів, прийомів навчання, виховних засобів; вона є організаційно-методичний інструментарій педагогічного процесу.

Зупинимося на технологіях організації роботи з гендерного виховання у дошкільних навчальних закладах, яку пропонують колективи ДНЗ №7 «Ромашка», №1 «Дзвіночок», №17 «Колобок» м. Костянтинівка, Донецької області.

Педагоги практики пропонують, що гендерне виховання починаючи з раннього віку є невід'ємною частиною усіх видів діяльності дітей. На заняттях з різних розділів програми (ознайомлення з навколишнім світом, розвиток мовлення, формування математичних уявлень, фізкультура тощо), під час образотворчої, трудової та ігрової діяльності діти засвоюють загальноприйняті норми поведінки, зміст і особливості виконання певних соціально-статевих ролей.

Починаючи з середньої групи з дітьми варто проводити спеціально організовані заняття, спрямовані на реалізацію завдань тендерного виховання, адже діти п'ятого року життя вже мають деякі уявлення про особливості соціальних взаємовідносин між жінками і чоловіками.

Роботу з тендерного виховання ми проводимо комплексно, використовуючи різні методи, спеціально підготовлені та природні ситуації, що виникають у процесі життєдіяльності.

Основними формами роботи з дітьми у цьому напрямі є:

організовані заняття — групові та індивідуальні;

етичні бесіди;

в проблемні ситуації;

прогнозування життєво значимих ситуацій;

ігри;

ситуації спілкування з дітьми;

прогулянки, екскурсії;

театралізовані розваги;

самостійна діяльність дітей.

Автори пропонують здійснювати роботу дотримуючись таких принципів:

активності — використання будь-яких ситуацій у житті дитини для формування у неї правильних установок щодо своєї статі і вироблення відповідної рольової поведінки;

реалістичності — формування реалістичного розуміння статевої диференціації;

адресності — врахування не лише статі і віку дитини, а й її психічного та фізичного розвитку, соціального і культурного рівня;

неперервності — послідовне врахування накопичених знань і соціального досвіду дитини, починаючи з раннього дитинства;

правдивості — надання максимально правдивої інформації з урахуванням віку дитини та можливостей розуміння цієї інформації;

довіри — базування відносин між дитиною та педагогом на довірі, яка можлива лише за умови серйозного ставлення педагога до інтересів дитини, її бажань та проявів статевої поведінки;

моральної чистоти — виховання моральної особистості, у якій домінують якості, що формують хлопчика як майбутнього чоловіка, а дівчинку — як майбутню жінку.

Узагальнюючи ідеї виховання хлопчиків та дівчаток, акумульовані гуманістичною педагогікою доходимо висновку, що статево рольова поведінка дітей формується у дитячому колективі.

Найбагатший досвід взаємодії з однолітками різної статі діти набувають у дошкільному закладі. І саме вихователі мають створити оптимальні умови для формування у дітей адекватної статево-рольової поведінки. Перед вихователями стоять такі завдання:

формувати у дітей уявлення про відмінності у поведінці хлопчиків і дівчаток;

розвивати способи взаємодії, притаманні жіночому і чоловічому типам поведінки;

створювати умови для набуття досвіду чоловічої і жіночої поведінки;

розвивати морально-вольові якості, характерні для хлопчиків (сміливість, рішучість, силу, витривалість тощо) і дівчаток (доброту, ніжність, співчутливість, чуйність тощо).

Робота з формування статево-рольової поведінки у дітей проводиться вихователями у трьох напрямах:

Страницы: 1 2 3 4 5 6Структура методики навчання біології
Структура методики навчання біології (рис. 1.1) науково обґрунтована. Виокремлюють загальну методику навчання біології та спеціальні (окремі) методики вивчення біології (розділів «Природознавство», « ...

Застосування учнями евристичних методів і прийомів при рішенні продуктивних задач
Продуктивна задача відрізняється від репродуктивної тем, що для її рішення недостатньо мати якісь визначені знання і використовувати них по конкретній і відомій логічній схемі дискурсивного мислення, ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net