Сім’я - як фактор гармонійного розвитку дитини

Сторінка 3

Отже якщо дивитися на ці показники то можна судити про те, що проблем в багатодітних сім’ях дуже багато і вони гостро поставлені. Тому я вражаю, що ця проблема дуже актуальна у наш час.

Багатодітні сім'ї. Під багатодітною сім'єю прийнято розуміти родину, що має трьох і більше дітей.

Сім'я - це сукупність двох і більше людей, об'єднаних родинними зв'язками, почуттям любові, прихильності і турботи один про одного. В ідеальному поданні родина складається з матері, батька і їх дитини (дітей), а також бабусь і дідусів та інших близьких родичів.

Сім'я - організована соціальна група, члени якої пов'язані спільністю побуту, взаємної моральною відповідальністю та соціальної необхідністю, яка обумовлена потребою суспільства у фізичному та духовному самовідтворюванні.

Сім'я - невід'ємна частина суспільства, і неможливо зменшити її значення. Жодна нація, жодна скільки-небудь цивілізоване суспільство не обходилися без сім'ї. Найближче майбутнє суспільства також не мислиться без сім'ї. Для кожної людини сім'я - початок почав. Поняття щастя майже кожна людина пов'язує, насамперед, з родиною: щасливий той, хто щасливий у своєму будинку.

Сім'я - це одна з систем соціального функціонування людини, найважливіший соціальний інститут товариства, який змінюється під впливом соціально-економічних і внутрішніх процесів.

Ознайомившись з визначеннями різних авторів я зробила висновок, що сім’я - це сукупність двох і більше людей, об'єднаних родинними зв'язками, почуттям любові, прихильності, турботою один про одного, члени якої пов'язані спільністю побуту, взаємної моральною відповідальністю та соціальної необхідністю, яка обумовлена потребою суспільства у фізичному та духовному самовідтворюванні.

Це мала соціальна група, пов'язана шлюбними або спорідненими взаєминами, спільністю побуту емоційної близькістю, взаємними правами і обов'язками по відношенню один до одного.

Родина дуже швидко і чуйно реагує на всі позитивні та негативні зміни, що відбуваються в суспільстві, розкриваючи гуманний і антигуманний сенс що відбуваються в суспільстві процесів, оцінюючи руйнують і творять для сім'ї процеси. Як суспільства родина створювалася, видозмінювалася і розвивалася разом з ним і в свою чергу може впливати на хід його розвитку.

Сім’я має багато функцій які має виконувати:

репродуктивну - біологічне відтворення і збереження потомства, продовження роду;

виховну - духовне відтворення населення. Родина формує особистість дитини, надає систематичне виховний вплив на кожного члена протягом усього життя;

хазяйковито-побутової - підтримка фізичного стану сім'ї, догляд за людьми похилого віку;

економічно-матеріальну - підтримка одними членами сім'ї інших: неповнолітніх, престарілих, непрацездатних;

функцію організації дозвілля - підтримка сім'ї як цілісної системи; зміст та форми проведення дозвілля залежать від рівня культури, національних традицій, індивідуальних уподобань та інтересів, віку членів сім'ї, її доходів;

функцію соціального контролю - відповідальність членів сім'ї за поведінку її членів у суспільстві, їх діяльність; орієнтуючу основу складають цінності та елементи культури, визнані у всьому суспільстві або у соціальних групах.

Нормально функціонує родина - це родина, яка відповідально і диференційовано виконує свої функції, внаслідок чого задовольняється потреба в зростанні і зміни як родини в цілому, так і кожного її члена.

Функції сім'ї. Життєдіяльність сім'ї, безпосередньо пов'язана із задоволенням потреб її членів, називається функцією сім'ї. "Функцій сім'ї стільки, скільки видів потреб у стійкою, повторюється формі вона задовольняє". Виконання родиною її функцій має значення не тільки для її членів, але і для суспільства в цілому.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8Проектування мотиваційних технологій навчання
Мотивація – це система внутрішніх чинників (потреб, мотивів, інтересів, ідеалів, прагнень, установ, емоцій), які викликають та направляють поведінку суб’єкта, орієнтовані на досягнення мети. Мета мот ...

Аналіз навчальної програми і підручника з курсу «Основи здоров'я »
Зміна цілей і цінностей сучасної освіти, яка відбулася останніми роками, засвідчує потребу у новому розумінні педагогами ролі здоров'я в організації навчально-виховного процесу, оцінці його результат ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net