Сім’я - як фактор гармонійного розвитку дитини

Сторінка 4

Виховна функція сім'ї полягає в тому, що задовольняють індивідуальні потреби в батьківстві і материнство; в контактах з дітьми та їх вихованні; в тому, що батьки можуть реалізуватися" в дітях. В ході виконання виховної функції родина забезпечує соціалізацію покоління, підготовку нових членів суспільства.

Господарсько-побутова функція сім'ї полягає в задоволенні матеріальних потреб членів сім'ї (в їжі, даху і т.д.), сприяє збереженню їх здоров'я: в ході виконання сім'єю цієї функції забезпечується відновлення витрачених у працю фізичних сил.

Емоційна функція сім'ї - задоволення її членами потреб у симпатії, повазі, визнання, емоційної підтримки, психологічного захисту. Ця функція забезпечує емоційну стабілізацію членів суспільства, активно сприяє збереженню їх психічного здоров'я.

Функція духовного (культурного) спілкування - задоволення потреб в спільному проведенні дозвілля, взаємне духовне збагачення, вона відіграє значну роль у духовному розвитку членів суспільства.

Функція первинного соціального контролю - забезпечення виконання соціальних норм членами родини, особливо тими, хто в силу різних обставин (вік, захворювання тощо.) не володіє достатньою мірою здатність самостійно будувати свою поведінку в повній відповідності з соціальними нормами.

Сексуально-еротична функція - задоволення сексуально-еротичних потреб членів сім'ї. З точки зору суспільства важливо, що сім'я при цьому здійснює регулювання сексуально-еротичного поведінки її членів, забезпечуючи біологічне відтворення суспільства.

З плином часу відбуваються зміни у функціях сім'ї: одні втрачаються, інші з'являються у відповідності з новими соціальними умовами. Якісно змінилася функція первинного соціального контролю. Підвищився рівень толерантності до порушень норм поведінки в сфері шлюбно-сімейних відносин (народженням позашлюбних дітей, подружніх зрад і т.п.). Розлучення перестав розглядатися як покарання за негідну поведінку в родині.

Порушення функцій сім'ї - це такі особливості її життєдіяльності, які ускладнюють або перешкоджають виконанню родиною її функцій. Сприяти порушенням може досить широке коло факторів: особливості особистостей її членів і взаємин між ними, певні умови життя сім'ї. Наприклад, причиною порушень виховної функції сім'ї може стати і відсутність у батьків відповідних знань і навичок, і порушення в їх відносинах.

Виходячи з основних функцій сім'ї, можна назвати такі типи сімей:

1) Залежно від виконання матеріально-економічної функції:

за рівнем матеріальної забезпеченості - бідні, малозабезпечені, забезпечені, багаті;

за професійною приналежністю, освітнім рівнем, віком, ставленням, до релігії та за особливими умовами сімейного життя - сім'ї робітників, службовців, акторів, вчителів та ін.; студентські сім'ї; неповнолітніх; баптистів, мусульман; моряків, космонавтів, висококваліфікованих спортсменів, геологів та ін.

2) Залежно від виконання житлово-побутової функції, за структурою сім'ї та особливостей проживання:

за складом сім'ї (структурою): неповні, прості нуклеарні (батьки і діти), складні (батьки, діти, дідусі, бабусі - у різних варіантах); великі (батьківська пара, декілька дітей зі своїми сім'ями - три і більше подружніх пар);

3) Залежно від виконання демографічної функції:

за кількістю дітей в сім'ї: інфертильні (бездітні), однодітні, малодітні (2 дитини), багатодітні (3 і більше дітей до 16 років); - за однорідністю соціального складу: однорідні (сім'я складається з представників однакових соціальних прошарків - робітничі сім'ї, сім'ї інтелігентів, сім'ї вчених і т.п.) - їх налічують до 70 відсотків; різнорідні сім'ї (члени сім'ї мають різну освіту, професію. У таких сім'ях у її членів загальних інтересів менше) за регіональними принципом: (міські, сільські); - за тривалістю подружнього життя: сім'ї молодожонів (до 1 року);

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Становлення особистості Марії Монтессорі як гуманіста освіти дітей з порушенням інтелекту
Встановлено, що на формування педагогічних поглядів М. Монтессорі впливали наукові ідеї видатних вчених епохи Просвітництва. Гуманістичні ідеї Ніпеля, теорія вільного виховання Ж.-Ж. Руссо, вчення пр ...

Симптоматика дизартрії
При дизартрії на різних рівнях порушена передача імпульсів з кори головного мозку до ядер черепно-мозкових нервів. У зв'язку з цим, до м'язів (дихальним, голосовим, артикуляційним) не надходять нерво ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net