Сім’я - як фактор гармонійного розвитку дитини

Сторінка 9

допомога в отримання матеріальної допомоги різного виду (компенсації, що виплачується з підприємства працівнику; стипендії, яка виплачується в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації; допомоги по безробіттю; компенсації витрат у зв’язку з добровільним переїздом в іншу місцевість за пропозицією служби зайнятості; дотацій на користування житлом, комунальними послугами, громадським транспортом, послугами охорони здоров'я та громадського харчування тощо.);

інформаційні та організаційно-посередницькі послуги;

соціальний патронаж дітей "групи ризику" з сімей безробітних громадян, обстеження даних сімей на предмет присвоєння статусу малозабезпеченої сім'ї для отримання додаткової значною соціальної допомоги і пільг і т.д. "

Багато батьків багатодітних сімей не працюють. Батьки, які виховують неповнолітніх дітей, складають значну частину безробітних. До сім'ям безробітних, відносять сім'ї з одним або декількома безробітними. Для надання соціальної допомоги сім'ї безробітних диференціює: першу групу становлять повністю безробітні сім’ї (всі неповнолітні, працездатні члени є безробітними), другу - частково безробітні сім'ї (хоча б один повнолітній працездатний член сім'ї не має роботи).

Основні проблеми сімей безробітних:

матеріальні (для більшості людей робота за наймом є основним, а часто і єдиним засобом забезпечення матеріальних потреб своїх та своєї родини в їжі, одязі, житло),

дозвільні (проведення вільного часу, відвідування культурних заходів, заняття спортом, відвідування з дітьми різних гуртків, секцій і т.п.); при тривалій безробіття, виникає проблема проведення літнього періоду (літній відпочинок, відпочинок з дітьми);

погіршення психологічної атмосфери в родині (збільшення числа конфліктів, дисгармонія в взаєминах членів сім'ї і т.п.);

зростання числа індивідуальних проблем психологічного, соматичного, морального і т.п. характеру;

проблеми з вихованням дітей, перевантаження і стресові стани у більшості з них.

Основні напрямки соціально-педагогічної роботи з сім'ями безробітних:

виявлення сімей безробітних, спостереження за ними, вивчення їх стану потреб.

Для аналізу подібної сім'ї можуть знадобитися наступні відомості:

кількість членів сім'ї, в тому числі дітей;

стать і вік батьків і дітей;

матеріальне становище сім'ї;

кількість безробітних в сім'ї;

тривалість періоду безробіття, її причини;

житлові умови: відносини між батьками, дітьми, батьками і дітьми;

стан здоров'я дітей і батьків, наявність, хворих, інвалідів з дитинства;

рівень освіти безробітний;

професія безробітних, їх трудовий стаж;

відомості про те, чи діти вчаться і в яких навчальних закладах;

успішність дітей;

наявність дітей, які не навчаються і не працюють, причини цього;

наявність асоціальної поведінки членів сім'ї,

можливості проведення літнього відпочинку;

коло інтересів сім'ї і т.п.;

виявлення основних проблем, проектування напрямків допомоги, яка може бути запропонована у кожному конкретному випадку;

надання посильної організаційно-юридичної допомоги відстоювання інтересів безробітних і членів їх сімей, консультаційні послуги і т.п.);

забезпечення психологічної допомоги нужденним безробітним і членам їх сімей (напрям в консультацію, спеціалізовані органи, психологічна підтримка, обсяг якої визначається мірою компетенції соціального педагога);

організація дозвілля та відпочинку дітей;

сприяння самому безробітному, членам його сім'ї, у тому числі неповнолітнім, в працевлаштуванні;

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10Стан дослідженості гендера як соціокультурної характеристики особистості
У контексті завдань нашої роботи необхідно проаналізувати наукові погляди на співвідношення понять "стать”, "гендер”, "соціалізація” та їхньої взаємодії у процесі онтогенетичного розви ...

Проектування мотиваційних технологій навчання
Мотивація – елемент процесу навчання в результаті якого навчальна діяльність учня набуває конкретного змісту. Мотиваційні технології навчання класифікуються: • за характером поведінки учасників на зо ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net