Історія розвитку багатодітної сім’ї

Сторінка 2

Дослідження демографів, психологів, соціологів показали наявність прямого зв'язку між репродуктивними установками батьків та їх дітей. Виявлена чітка спадкоємність в питанні про реальну кількість дітей: однодітність батьків, як правило, виявлялася однодітністю їх дітей, двухдітність породжувала перехідну ситуацію між однодітністю і двухдітністью, а серед дітей з багатодітних сімей (троє і більше дітей) виявилося найбільше тих, хто прагнув до трьохдітности.

Існують фактори, що впливають на рішення подружжя мати мало чи багато дітей.

Аналіз умов життя сімей показав: чим краще матеріальні і житлові умови, тим частіше установка на народження однієї дитини. Також виявлено зворотна залежність з доходом сім'ї: бажане за найсприятливіших умовах число дітей нижче в сім'ях з більш високим доходом. Несприятливі умови, низьке матеріальне становище, відсутність необхідної житлоплощі знижують вірогідність народження наступної дитини. Очікуване збільшення низького доходу не впливає на репродуктивну установку. Репродуктивна установка сім'ї пов'язана з власною оцінкою подружжям свого матеріального становища. Цікаво, що в найбільш забезпечених сім'ях третину подружжя (частіше чоловік) вважають матеріальні умови поганими і розцінюють це як перешкода до появи дитини. А сім'ї де дохід не великий і вже є один або два дитини, але матеріальне становище значно нижче, ніж у забезпечених сім'ях, оцінюють своє матеріальне становище як достатня. Отже, можна зробити висновок, який би не був дохід сім'ї, задоволеність їм може бути різної. Значною мірою вона визначається тим, яке місце займають матеріальні блага у системі цінностей індивіда.

На сучасному етапі розвитку материнство (особливо багатодітне) як соціальне явище не вітається громадською думкою. До тих пір поки загальноприйнята норма 1 і максимум 2 дитини багатодітні сім'ї будуть сприйматися суспільством як "виключення з правил", як явище "надзвичайне", і ставлення до них буде складатися відповідне.

Страницы: 1 2 Аналіз основних понять “екологічна освіта”, “екологічне виховання”, “екологічна вихованість”
Екологічна освіта і виховання підростаючих поколінь у сучасних умовах мають бути спрямовані, у першу чергу, на зміну ставлення самої людини до свого здоров’я, а потім і до навколишнього середовища як ...

Інформаційний пакет спеціальності „бухгалтерський облік і аудит”
Індивідуальний розділ дисціпліни Факультет Обліку і аудиту був створений 18 вересня 2002 р. В теперішній час на факультеті навчаються студенти 2 спеціальностей: “Облік і аудит” та “Фінанси”. Кафедра ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net