Соціально-педагогічні особливості виховання дітей у багатодітній сім’ї

Педагогіка: історія і сьогодення » Особливості виховання дітей у багатодітній сім'ї » Соціально-педагогічні особливості виховання дітей у багатодітній сім’ї

Сторінка 5

5.3 Планом заходів щодо підтримки сім'ї на період до 2010 року, який є додатком до Державної програми підтримки сім'ї на період до 2010 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2007 року № 244, передбачено:

"Пункт 15. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, Мінагрополітики, Держкомітету з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту протягом 2007 - 2010 р. р. розробити і забезпечити виконання регіональних програм сприяння багатодітним сім'ям в організації підприємницької діяльності, зокрема організації "зеленого" туризму, фермерських господарств, сфери побутових послуг, харчування тощо. Пункт 16. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерству праці та соціальної політики, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям до кінця 2007 року внести пропозиції щодо запровадження єдиного посвідчення для багатодітної сім'ї та визначення механізму його застосування.

Пункт 23. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям протягом 2007 - 2010 р. р. запровадити єдиний облік багатодітних сімей та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, шляхом ведення відповідного банку даних".

Перелік пільг для багатодітних сімей в Україні.

Загальні положення

1. Дитина - особа у віці до 18 років (повноліття), якщо за законом, застосовуваним до неї, він не набуває прав повнолітньої раніше; багатодітна сім'я - сім'я, яка складається з батьків (або одного з батьків) і трьох та більше дітей (ст.1 Закону України "Про охорону дитинства").

2. Почесне звання "Матигероїня" присвоюється Указом Президента України жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку (Указ Президента України від 21.08.2004 № 963 - внесено зміни до Указу Президента України від 29.06.2001 № 476 "Про почесні звання України").

Житло, земельні ділянки.

3. Матерям, яким присвоєно звання "Матигероїня", багатодітним сім'ям, які потребують поліпшення житлових умов, надаються жилі приміщення в першу чергу (ст.45 Житлового кодексу України).

Багатодітні сім'ї не втрачають права першочергового одержання жилих приміщень і у випадку, коли після постановки на квартирний облік діти досягнуть повноліття (Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР від 11.12.84 № 470 п.44).

4. Квартири (будинки), в яких живуть багатодітні сім'ї (сім'ї, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей), незалежно від розміру загальної площі передаються у власність громадян безкоштовно (ст.6 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду").

5. До повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить:

Вирішення відповідно до законодавства питань про надання допомоги багатодітним сім'ям у будівництві індивідуальних житлових будинків, проведенні капітального ремонту житла, у придбанні будівельних матеріалів;

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8Загальна характеристика хімічно небезпечних речовин, що вивчаються у курсі органічної хімії середньої школи
У середній школі вивчають такі класи органічних сполук та окремі їх представники: Алкани Метан. Формула: СН4 Метан не відноситься до найнебезпечніших для здоров'я людини речовин, але забруднення ним ...

Зміст та структура спостережень за природою під час засвоєння природознавчих знань
Об’єктами природи за якими учні проводять спостереження є погода (стан неба, опади, напрям вітру, температура повітря), висота Сонця над горизонтом, рослинний та тваринний світ місцевості, діяльність ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net