Аналіз обласної програми "Багатодітний фонд"

Сторінка 1

Внаслідок переходу до ринкової економіки останніми роками спостерігається нестабільність рівня життя більшості сімей. Нині стан утримання і виховання дітей більшою мірою залежить від батьків, ніж від держави. Зростає роль сім'ї у життєзабезпеченні та вихованні дітей. Така переорієнтація позначається на функціонуванні сім'ї, впливає на демографічну ситуацію в області.

Економічне становище сім'ї залежить не лише від розміру доходів, а й від її соціально-демографічного складу - кількості дітей, працюючих та утриманців, віку членів сім'ї, їх освітнього та професійного рівня тощо. Найбільш уразливими серед всіх сімей є багатодітні сім'ї. Станом на 01.01.2000 р. таких сімей в області налічується 10360. З 6377 з них виховується 3 дитини, у 3461 сім'ї - 4 - 5 дітей, у 477 - 6 - 8 дітей. Сімей, у яких виховується 9 і більше дітей, в Луганській області нараховується лише 45.

Найбільша кількість багатодітних сімей проживає в містах Луганську, Свердловську, Краснодоні, Первомайську, Алчевську, Сватівському, Старобільському, Станично-Луганському, Лутугинському, Біловодському районах.

Слід зазначити, що багатодітні складають лише 1,3 % від загальної кількості сімей, що мешкають на території області (це самий низький показник в Україні). При цьому значна кількість дітей, які жебракують, бродяжать і потрапляють до спеціальних дитячих закладів, є саме з багатодітних сімей, більшість яких недостатньо реалізують свої виховні функції щодо дітей.

Зростання кількості звернень від багатодітних сімей (особливо з таких регіонів, як м. Луганськ, м. Краснодон, м. Первомайськ, Лутугинський, Краснодонський, Станично-Луганський райони), аналіз їх змісту свідчать, що найбільш уразливими є багатодітні сім'ї, працездатні члени яких не мають регулярного доходу, сім'ї, в яких нема годувальника.

Тому розбудова демократичної, правової держави потребує від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських і релігійних організацій вжиття заходів для розвитку в громадян духовності та моральних цінностей і впевненості кожної людини, сім'ї, особливо багатодітної й найменш захищеної, у своєму майбутньому.

Це і визначає актуальність прийняття обласної програми "Багатодітні сім'ї".

В основу заходів, передбачених обласною програмою "Багатодітні сім'ї", покладено положення Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, Декларації про загальні засади державної політики стосовно сім'ї та жінок, Концепції державної сімейної політики, а також Указу Президента України від 27 квітня 1999 року N 456 "Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян" й інші нормативно-правові акти.

Мета та основні завдання програми

Основною метою програми "Багатодітні сім'ї" є забезпечення сприятливих умов для найповнішої реалізації багатодітною сім'єю своїх функцій, підвищення її життєвого рівня, а також стверджування ролі сім'ї як основи суспільства.

Основними завданнями програми є:

упорядкування роботи із соціального захисту багатодітних сімей області;

Страницы: 1 2 3 4 5Ознайомлення учнів із абзацом, частинами тексту і мовними засобами зв’язку
Складовою частиною роботи над текстом є ознайомлення учнів з абзацом, з принципами виділення абзаців у тексті, формування у них відповідних умінь і навичок. Практика показує, що вміння виділяти абзац ...

О кафедрі концертмейстерства
Кафедра концертмейстерства заснована у 1938 р. як кафедра камерного ансамблю та концертмейстерства, а з 1968 р. вона відокремлена у самостійний навчальний підрозділ. Створення кафедри - результат тво ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net