Аналіз обласної програми "Багатодітний фонд"

Сторінка 2

створення в кожному регіоні області системи соціально-консультативної допомоги багатодітним сім'ям;

створення максимально сприятливих умов для оздоровлення членів багатодітних сімей, в першу чергу, дітей;

вирішення проблеми тимчасової трудової зайнятості підлітків під час літніх канікул та працевлаштування молодих людей з багатодітних сімей;

поліпшення житлових умов багатодітних молодих сімей;

забезпечення умов для проведення дозвілля і культурного відпочинку багатодітних сімей;

підтримка обдарованих і талановитих дітей з багатодітних сімей;

підвищення авторитету багатодітної сім'ї, формування у підростаючого покоління бажання створювати міцні багатодітні сім'ї.

Очікувані результати реалізації програми

Здійснення намічених програмою заходів дасть змогу:

окреслити коло проблем багатодітних сімей області;

скоординувати зусилля обласних і місцевих органів виконавчої влади громадських та релігійних організацій, благодійних фондів щодо вирішення проблем багатодітних сімей;

підвищити авторитет інституту сім'ї, стабілізувати демографічну ситуацію в області.

Основні заходи щодо забезпечення виконання обласної програми "Багатодітні сім'ї"

1. Розробити і затвердити міські та районні програми "Багатодітні сім'ї".

2. Поширити практику створення при центрах соціальних служб для молоді центрів сім'ї "Родинний дім", батьківських шкіл, сімейних клубів, кризових сімейних центрів тощо з метою організації інформаційної, консультаційної, правової, медичної, соціально-реабілітаційної, виховної та інших напрямків роботи з сім'ями.

3. Розробити та запровадити в практику роботи соціальний паспорт багатодітної сім'ї (з метою впорядкування роботи щодо надання допомоги багатодітним сім'ям, їх соціальної реабілітації).

4. Проводити обстеження матеріально-побутових умов багатодітних сімей і, з урахуванням стану здоров'я дітей цих сімей, створити в кожному регіоні банк даних про становище сімей для надання їм соціальної та медичної допомоги.

5. Забезпечити першочергове оздоровлення дітей з малозабезпечених багатодітних сімей та першочергове направлення цих дітей на санаторно-курортне лікування за наявністю показань.

6. Забезпечити обов'язкове проведення профілактичних вікових диспансерних оглядів дітей з багатодітних сімей.

7. Проводити диспансеризацію хронічно хворих дітей з багатодітних сімей.

8. Збільшити кількість пільгових груп в дошкільних дитячих закладах для дітей з багатодітних малозабезпечених сімей.

9. Забезпечити шкільною формою вихованців шкіл-інтернатів обласного підпорядкування, дітей з малозабезпечених, багатодітних сімей.

10. Поширити досвід роботи Сватівського районного відділу освіти щодо пошуку нових форм роботи з дітьми із багатодітних та соціально незахищених сімей.

11. Підготувати пропозиції щодо виділення додаткових коштів з обласного бюджету на організацію сімейного відпочинку багатодітних сімей, що мають 9 і більше дітей, та надання одноразової допомоги зазначеним сім'ям і подати їх на розгляд до обласної ради.

12. Забезпечити надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) житла молодим сім'ям, надаючи перевагу багатодітним.

Страницы: 1 2 3 4 5Методологічні принципи соціальної реабілітації дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку
Принцип неперервності реабілітаційного процесу Це, так би мовити, принцип переходу від „реабілітації на все життя" до „реабілітації через все життя", що є обов'язковою складовою сучасної па ...

Ігрова діяльність дітей: теоретичні основи й методика педагогічного керівнитства
Кожна людина по собі знає, що таке гра. Можна без перебільшення образно сказати, що гра є колисковою піснею людства. Якщо для дитини дошкільного та молодшого шкільного віку гра - улюблена діяльність, ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net