Аналіз обласної програми "Багатодітний фонд"

Сторінка 2

створення в кожному регіоні області системи соціально-консультативної допомоги багатодітним сім'ям;

створення максимально сприятливих умов для оздоровлення членів багатодітних сімей, в першу чергу, дітей;

вирішення проблеми тимчасової трудової зайнятості підлітків під час літніх канікул та працевлаштування молодих людей з багатодітних сімей;

поліпшення житлових умов багатодітних молодих сімей;

забезпечення умов для проведення дозвілля і культурного відпочинку багатодітних сімей;

підтримка обдарованих і талановитих дітей з багатодітних сімей;

підвищення авторитету багатодітної сім'ї, формування у підростаючого покоління бажання створювати міцні багатодітні сім'ї.

Очікувані результати реалізації програми

Здійснення намічених програмою заходів дасть змогу:

окреслити коло проблем багатодітних сімей області;

скоординувати зусилля обласних і місцевих органів виконавчої влади громадських та релігійних організацій, благодійних фондів щодо вирішення проблем багатодітних сімей;

підвищити авторитет інституту сім'ї, стабілізувати демографічну ситуацію в області.

Основні заходи щодо забезпечення виконання обласної програми "Багатодітні сім'ї"

1. Розробити і затвердити міські та районні програми "Багатодітні сім'ї".

2. Поширити практику створення при центрах соціальних служб для молоді центрів сім'ї "Родинний дім", батьківських шкіл, сімейних клубів, кризових сімейних центрів тощо з метою організації інформаційної, консультаційної, правової, медичної, соціально-реабілітаційної, виховної та інших напрямків роботи з сім'ями.

3. Розробити та запровадити в практику роботи соціальний паспорт багатодітної сім'ї (з метою впорядкування роботи щодо надання допомоги багатодітним сім'ям, їх соціальної реабілітації).

4. Проводити обстеження матеріально-побутових умов багатодітних сімей і, з урахуванням стану здоров'я дітей цих сімей, створити в кожному регіоні банк даних про становище сімей для надання їм соціальної та медичної допомоги.

5. Забезпечити першочергове оздоровлення дітей з малозабезпечених багатодітних сімей та першочергове направлення цих дітей на санаторно-курортне лікування за наявністю показань.

6. Забезпечити обов'язкове проведення профілактичних вікових диспансерних оглядів дітей з багатодітних сімей.

7. Проводити диспансеризацію хронічно хворих дітей з багатодітних сімей.

8. Збільшити кількість пільгових груп в дошкільних дитячих закладах для дітей з багатодітних малозабезпечених сімей.

9. Забезпечити шкільною формою вихованців шкіл-інтернатів обласного підпорядкування, дітей з малозабезпечених, багатодітних сімей.

10. Поширити досвід роботи Сватівського районного відділу освіти щодо пошуку нових форм роботи з дітьми із багатодітних та соціально незахищених сімей.

11. Підготувати пропозиції щодо виділення додаткових коштів з обласного бюджету на організацію сімейного відпочинку багатодітних сімей, що мають 9 і більше дітей, та надання одноразової допомоги зазначеним сім'ям і подати їх на розгляд до обласної ради.

12. Забезпечити надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) житла молодим сім'ям, надаючи перевагу багатодітним.

Страницы: 1 2 3 4 5Ретроспективний аналіз питання лінгвістики тексту в методичній та навчальній літературі
Проблема формування культури усного і писемного мовлення як важливого компонента розвитку і виховання національно свідомої мовної особистості не може бути розв’язана без належної організації процесу ...

Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України
Задля запровадження наведеної моделі стандартизованого Додатку до диплома у вищій школі України має бути впроваджена кредитно-модульна система організації навчального процесу та система об’єктивного ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net