Аналіз обласної програми "Багатодітний фонд"

Сторінка 3

13. Сприяти розвитку підприємницької ініціативи багатодітних сімей для поліпшення їх становища.

14. Забезпечувати своєчасну виплату державної допомоги сім'ям і вживати невідкладних заходів до погашення заборгованості з цієї виплати.

15. Продовжити та поширювати практику організації оплачуваних громадських робіт для учнівської та студентської молоді з малозабезпечених багатодітних сімей.

16. Створити умови для розширення діяльності учнівських та студентських трудових загонів, сприяти працевлаштуванню молодих людей з багатодітних сімей.

17. Забезпечити підтримку діяльності громадських, релігійних організацій, благодійних фондів, окремих громадян, діяльність яких спрямована на поліпшення становища багатодітних сімей.

18. Розробити схему аналізу становища багатодітних сімей в області та її регіонах, забезпечити підготовку періодичних доповідей для інформування органів державної влади, органів місцевого самоврядування і населення про проблеми багатодітних сімей, подавати пропозиції щодо їх розв'язання.

19. Провадити аналіз становища функціонально неспроможних багатодітних сімей (в яких батьки хворі на алкоголізм, наркоманію, недієздатні, з асоціальною поведінкою) з метою захисту дітей, які перебувають в особливо складних умовах.

20. Розглядати питання про розширення пільг і додаткових пільгових виплат багатодітним сім'ям шляхом поєднання різних форм соціальної підтримки багатодітних сімей залежно від їх складу та рівня соціально-економічного і демографічного розвитку регіону.

21. Вивчити стан роботи щодо соціального захисту багатодітних сімей в містах Луганську, Свердловську, Краснодоні, Первомайську, Лисичанську, Старобільському, Станично-Луганському, Сватівському районах, де кількість сімей зазначеної категорії найбільша, сприяти поширенню позитивного досвіду роботи з цього напрямку.

22. Розробити, підготувати і видати інформаційно-методичну збірку з питань роботи щодо соціального захисту багатодітних сімей.

23. З метою створення умов для естетичного і патріотичного виховання, фізкультурно-спортивної роботи та змістовного відпочинку і дозвілля дітей з багатодітних сімей, виявлення і підтримки обдарованих і талановитих дітей запровадити обласні творчі конкурси, спортивні змагання, фестивалі, свята тощо для зазначеної категорії дітей і сімей.

24. Організовувати дні безкоштовного обслуговування в музеях області для багатодітних сімей.

25. Продовжити практику проведення на базі культурно-просвітніх учбових закладів, центрів соціальних служб для молоді диспутів, бесід, лекцій-зустрічей, вечорів запитань і відповідей, "круглих столів" щодо виховання дітей у багатодітних сім'ях.

26. Продовжувати безкоштовне обслуговування дітей із багатодітних сімей у театрально-видовищних закладах.

27. Забезпечити пільгову 30 - 50 відсоткову оплату за навчання в школах естетичного виховання дітям з багатодітних сімей.

28. Активізувати просвітницьку роботу через засоби масової інформації щодо роз'яснення прав багатодітної сім'ї та державну підтримку в сфері праці, соціального забезпечення, охорони здоров'я, освіти.

Страницы: 1 2 3 4 5Ознайомлення учнів із абзацом, частинами тексту і мовними засобами зв’язку
Складовою частиною роботи над текстом є ознайомлення учнів з абзацом, з принципами виділення абзаців у тексті, формування у них відповідних умінь і навичок. Практика показує, що вміння виділяти абзац ...

Вивчення структурно-семантичних аспектів тексту
Поняття текст належить до багатогранних мовних явищ. Це зумовило появу в сучасній мовознавчій літературі різних його тлумачень: складне синтаксичне ціле, синтаксична єдність, компонент тексту, контек ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net