Аналіз обласної програми "Багатодітний фонд"

Сторінка 5

реалізація проектів соціальних програм по формуванню здорового способу життя. Реалізація цих заходів буде сприяти створенню необхідних умов для розвитку сім'ї як складової культурно-історичної, морально-психологічного добробуту суспільства, що в свою чергу позитивно позначиться на соціально-економічний розвиток держави. Необхідна особлива турбота і допомогу материнства, правовий захист сім'ї, створення соціальних умов для її нормального функціонування, забезпечення гармонійного розвитку кожної дитини з урахуванням його фізіологічних особливостей. Соціальний працівник в роботі з сім'єю повинен дотримуватися принципів, які допомагають йому у вирішенні професійних завдань. Це гуманізм, віра в людини, кращі виявлення її особистості і потенційні можливості, які допоможуть вирішити ті складні проблеми, які вона має; це віра в те, що людина має великі можливості по самовдосконаленню. Здатність до емпатії допомагає соціального працівника зрозуміти внутрішній світ іншої людини, отже, правильно оцінити її особистість, знайти в ній внутрішні можливості для вирішення особистих проблем. Соціальний працівник повинен бути толерантним, доброзичливо ставитися до клієнта, оцінювати його в цілому, а не окремі його вчинки. Якщо соціальний працівник застосовує авторитарність, не має гнучкої педагогічної позиції, не вміє об'єктивно оцінювати виховні можливості сім'ї і кожного з батьків, добре орієнтуватися в ситуації, це, звичайно, буде гальмувати встановлення його взаємин із клієнтами. Крім того, якщо батьки мають низьку загальну і педагогічну культуру, суб’єктивно оцінюють поведінку і особистість дитини, безвідповідально ставляться до виховання, це теж дуже ускладнює спілкування соціального працівника з батьками. В ході роботи над курсовими проектом були виконані наступні завдання:

1) певний історичний розвиток поняття "багатодітна родина": багатодітні сім'ї на початку століття становили більшість населення України, а в наш час не кожен громадянин нашої країни вирішиться мати трьох і більше дітей.

2) досліджені соціальні, психологічні та економічні проблеми багатодітних сімей: багатодітні родини мають дуже багато труднощів і не завжди це проблеми економічного і матеріального характеру, існують також деякі психологічні аспекти й проблеми соціальної адаптації дітей і батьків.

3) проаналізовані державні програми підтримки: Планується провести широкомасштабну інформаційну кампанію з популяризації сімейного способу життя, формування національних сімейних цінностей, поширення здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров'я.

4) вивчені особливості соціальної роботи з багатодітними сім'ями: соціальний працівник повинен допомогти пережити труднощі, максимально розширити всі ресурси соціальної допомоги, залучити коштів благодійних організацій, церква, різні товариства; навчити родину самодопомоги й взаємодопомоги, сімейного бізнесу.

Страницы: 1 2 3 4 5 Структура та зміст практичного модуля з теми "Формування лексичної компетентності"
Як відомо, практичне заняття – це вид навчального заняття, на якому викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх ...

Бистрість як рухова якість людини. Основи методики розвитку бистрості
Бистрість - це здатність людини до термінового реагування на подразники та до високої швидкості рухів, що виконуються при відсутності значного зовнішнього опору. Численними дослідженнями встановлено, ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net