Методика проведення педагогічних спостережень

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика проведення педагогічних спостережень

Сторінка 3

Бріттен у своїй статті висуває на перший план важливість розвитку відносин між стажистами і викладачами у процесі навчання, протиставляючи це традиційній системі навчання із своїми строгими принципами. Він пропонує наступність і послідовність, підкреслює важливе значення самопідготовки у процесі навчання.

Кеннеді однак, висуває застереження відносно кроків до більш автономних підходів у освіті викладача на курсах підвищення кваліфікації. Він говорить про те, щоб підходи до навчання і шляхи, якими воно повинно здійснюватися висували самі стажисти. Він пропонує звертати велику увагу на проблеми, які виникають у процесі навчання стажистів й наголошує на тому, що обов’язковою у навчанні повинна бути присутність інспекторів, які чітко зможуть поєднати свої власні теорії і стати "партнерами-в-досвіді", зможуть пропонувати різні методики і обговорювати їх зі стажистами. Найголовніше значення вчення Кеннеді - потреба в подальшому вивченні процесу навчання стажистів, щоб випробувати і перевірити ефективність різних підходів.

Наступні дві статті цього розділу присвячені навчанню інспекторів. Це аргументовано тим, що інспектори рідко проходять курс навчання, необхідний їм для правильної організації навчання викладачів-стажерів, і яких часто призначають лише за кращі вчительські якості, репутацію, ефективну роботу в класі або просто за віком. В останні роки зріс обсяг літератури, присвяченій контролюючій практиці, особливо відзначився Шелл із своїм інтерв'ю з Бодоцьким і Малдерезом. Дане інтерв’ю також приводиться в даній книзі.

Стаття Шелла детально описує те, як слід проводити спостереження для того, щоб воно було більш зосередженим, більш конструктивним і більш прихильним до самого стажера. Він має справу з навчанням інспекторів методу спостереження у класній кімнаті як основою для контролювання навиків стажерів. Він вимальовує паралельність між проблемами спостереження у класній кімнаті і здійсненням власне самого спостереження, коли традиційно, суб'єктивні методи проведення не в змозі забезпечити високу якість спостереження і дати найбільш точні результати. Він пропонує стратегії для врегулювання цілей спостереження, обробки результатів і використання ретельно структурованих графіків спостереження. Він представляє звіт декількох симпозіумів, маючи намір переконати інспекторів у потребі процедур спостереження і дає коментарі щодо можливих труднощі при цьому.

Інші вкладники прийнялися за обговорення принципів спостереження. Наприклад, Вільямс в описі своєї схеми відвідувань, пов'язаних з розвитком викладачів у Сінгапурі, досліджує процес спостереження в класній кімнаті як "взаємний досвід у процесі вирішення проблеми", у якому план спостережень був представлений у вигляді запитань для того, щоб дослідити самооцінку викладачів, те, як вони розвивають судження про різні випадки із свого педагогічного досвіду.

Стаття Свона пов'язана з подальшим розвитком педагогічного експерименту, у якому студентським викладачам давали можливість створити їх власні плани спостереження, втілювати їх і разом з інспекторами спостерігати відео уроки. Вона доводить, що ця процедура дала викладачам можливість розвинути критичне розуміння того, що могло б складати ефективне навчання і мало істотні переваги стосовно планів, запропонованих експертами. Інспектор у цій спільній процедурі спостереження, виконує лише роль помічника.

Уолліс і Вулгер описують свою спробу покращити діалог між інспекторами і стажерами. Їх мета полягала в тому, щоб здійснювати роботу, виходячи із життєвого досвіду викладачів і для досягнення цієї мети вони пропонують спостереження уроків з чотирма стадіями, основане на ключових запитаннях: що сталося? Які були цілі? Що ще можна було б зробити? Що ви дізналися?

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8Педагогічні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи
Як зазначає Т.А. Ільїна, організація контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів має відповідати основним педагогічним вимогам: систематичність і регулярність здійснення контролю знань як кожно ...

Складові моделі інклюзивної освіти
Командний підхід Задоволення індивідуальних потреб дітей Співпраця з батьками Створення сприятливої атмосфери в дитячому колективі Командний підхід Запорукою успішної реалізації моделі інклюзивної ос ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net