Методика проведення педагогічних спостережень

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика проведення педагогічних спостережень

Сторінка 4

Статті вказують на те, що спостереження у класній кімнаті, яке належним чином організовано і проводиться на належному рівні спричиняє значні труднощі та важку роботу організаторів. До таких труднощів можна віднести наступні: невідповідність використання планів спостереження та конфлікт між оцінкою розвитку й оцінкою відповідальності.

Проходження педагогічної практики - час інтенсивного відображення і часто швидкої і радикальної зміни у відносинах серед стажистів. Стажисти повинні розвивати сприйняття класу (аудиторії) і визначити свою власну роль у цьому процесі, щоб мати змогу успішно працювати з учнями. Вони також повинні оцінити специфічні особливості і знайти шляхи для продуктивної роботи із своїми колегами. Виховні схем повинні враховувати усі можливі труднощі у процесі підготовки викладача, для того, щоб підтримати його у процесі переходу від класної кімнати у якій він навчається до реального класу, де він буде працювати.

Наступний набір статей описує шляхи, якими послідовно розвивався процес підвищення кваліфікації англійських викладачів і те, як вони надалі продовжували свій професійний розвиток. Статті описують багато соціально-політичних і освітніх аспектів, у яких здійснюється підготовка викладача.

Слово "навчальний план" має різне трактування серед різних людей. Однак, для деяких це означає відносно просте визначення курсу вивчення. У цьому розділі широко описані рекомендації стосовно різних аспектів навчального плану: дослідження потреб учнів; врегулювання цілей навчання, що керують діями класу; розробка матеріалів для регулювання відносин викладачів і учнів; обгрунтування процедури оцінювання знань тощо.

Цінність цього більш ширшого поняття навчального плану – це те, що воно пропонує модель для відповідного планування програм. Отже, є потреба у формулюванні чітких цілей, які забезпечують бажані результати вивчення класу, іншими словами, знання цінностей і якостей, які бажають набути учні. Тоді практична програма дій потрібна для того, щоб досягнути ті цілі. І, як продовження цих двох процесів, викладачі повинні шукати способи оцінювати і покращувати набутий у відповідності з програмою досвід так, щоб учні могли досягли успішних результатів.

Ці аспекти професійної практики досліджені в статтях даного розділу. Статті показують міцний зв’язок між потребами, цілями і змістом освіти.

Ці статті демонструють рефлексивну практику відносно певного діапазону проблем: Як викладачі можуть забезпечити розвиток здатності спілкування? Як проходить навчальна діяльність у класі? Які ролі навчальних матеріалів? Як найкраще можна представити навчальні програми?

Кумаравадівелі у своїй статті намагається розкрити проблему того, як створити істинний зв’язок у класі між вчителем і учнем. Він пропонує, щоб вчителі використовували набори стратегій, тобто плани діяльності класу, отримані на основі теоретичного, емпіричного і педагогічного знання. Він пропонує використовувати таку структуру стратегій, а потім застосовувати її в аналізі різних ситуацій у класі. Деякі із його стратегій були признані вчителями, як принципи, що підкріпили практику на протязі тривалого часу, однак інші чітко виникали від більш сучасних розумінь шляхів, якими учні набувають свої знання. Наприклад, його стратегія "полегшувати договірну взаємодію між учасниками" схильна до розуміння стратегії зв’язку і потреби давати учням можливість розвивати стратегічну компетентність через участь у взаємодії.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Основні поняття, теореми, ознаки подільності натуральних чисел
Означення і властивості подільності чисел У курсі «Алгебри і теорії чисел» вищих навчальних закладів вивчається розділ про подільність цілих чисел. Всі теореми, означення для легшого вигляду теорій с ...

Вправи-основний метод виробничого навчання
У підручнику матеріал про вправи розкритий дуже докладно. Викладено сутність і дидактичну характеристику вправи як методу, а також методика керівництва вправами учнів, тобто сутність поточного інстру ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net