Методика проведення педагогічних спостережень

Педагогіка: історія і сьогодення » Методика проведення педагогічних спостережень

Сторінка 8

Інші дослідники продовжували здійснювати подальше практичне вивчення оцінювання. Шарп описує, як сумарна оцінка за семестр спонукає наставників до розумінь планування роботи для майбутніх курсів. Специфічний інтерес має список зобов’язань які наставник виконує у процесі своєї діяльності. Стаття Морова і Счокера зосереджується на формуючій оцінці і описує діапазон процедур для залучення учасників курсу до безперервного оцінювання, звичайно зміст і методика: щоденний індивідуальний зворотний зв’язок через структуровані інтерв’ю по заздалегідь підготовленим запитанням; в кінці тижня оголошується форум і проводяться обговорення і оцінювання курсу. Автори статті повідомляють про очевидність того, що процес оцінювання запрошених учасників відбиває те, як даний курс був проведений, на скільки добре учасники змогли засвоїти навчальний матеріал і розв’язати поставлені перед ними завдання. Вільямс і Бурден дають соціологічне дослідження повчального оцінювання, в якому два оцінювальники працювали над тим, щоб полегшити нововведення експериментальної програми в одній із шкіл Швейцарії.

Приклади такого оцінювання на практиці показують його можливості у процесі навчання, якщо воно сприймається як щось явне і структуровано згідно детально визначеним критеріям. Якщо систематичність і принциповість є забезпечені, то це, за словами Дікінса і Гермаіна забезпечує широкий спектр інформації, щоб використовувати її для майбутнього керівництва практикою класної кімнати, для планування курсів і для управління вивченням задач і студентів.

Кожна стаття цього розділу - знімок комбінації потоків, думок і практик. В цьому контексті вони відбивають ціль професійного журналу, щоб запропонувати усім читачам вивчення його матеріалів, практичні приклади та дані із практики класної кімнати. Вони призначені для того, щоб дати викладачам можливість критично оцінити свої ідеї стосовно професійної практики вивчення англійської мови і зробити інформовані судження про застосування цих ідей у їх власній класній кімнаті.

В процесі підготовки до складання екзамену з іноземної мови я опрацював книжку під назвою "Power, Pedagogy & Practice" (Влада, Педагогіка і Практика ), короткий зміст якої викладено в даному рефераті.

При роботі над книгою я ознайомився з англійською системою освіти, з проблемами, які стоять перед їхніми педагогами та можливими шляхами їх подолання. Співставляючи нашу українську систему освіти та англійську можна знайти багато спільного, пересвідчитись, що практично однакові задачі стоять як перед нашими педагогами, так і перед англійськими, зокрема в плані підготовки студентів до своєї майбутньої педагогічної діяльності в школі, та в плані оцінювання успішності студентів. Однак в книзі пропонуються дещо специфічні методи та прийоми розв’язання цих задач, виходячи із умов та специфіки функціонування англійської освіти.

В цілому дана книга мені сподобалась, я почерпнув багато нового для себе і надіюсь, що прочитаний мною матеріал допоможе мені у моїй подальшій педагогічній діяльності.

Незнайоме слово

Транскрипція

Значення слова ( переклад )

accountability

1) відповідальність

2) необхідність звітувати, підзвітність

acquirer

покупець

agenda

порядок денний

appraisal

оцінка, визначення цінності, визначення вартості

approach

1) наближення; настання

2) підхід, під'їзд, підступ;

appropriate

підходящий, відповідний (to, for)

assessment

1) обкладання; сума обкладання (податком)

2) оцінка, визначення цінності, визначення вартості

assumption

1) прийняття на себе

2) припущення, допущення;

attitudinal

1) приймати пози, позувати

2) неприродно, намагатися зробити враження

authoritarian

авторитарний

aware

знаючий, обізнаний, що усвідомлює

benefit

вигода; користь; прибуток; перевага

career

кар'єра; досягнення, успіх

caution

1) уважність, обережність

2) гарантія, безпека (щоб уникнути зайвого ризику)

circumstances

 

обстановка, середовище

clarifying

 

пояснення

coherence

1) зв'язок, зчеплення

2) логічність, послідовність, обґрунтованість

3) злагодженість (дій)

concerned

1) зацікавлений; захоплений, що цікавиться; що бере участь

2) заклопотаний, що турбується

3) зайнятий; зв'язаний з чимось; має відношення до чогось.

conclusе

 

робити висновок,

consciousness-raising

пробудження особистості; усвідомлення своїх нестатків, потреб

contributed

1) робити пожертвування, внески

2) вносити вклад (у науку, літературу і т.п.); співробітничати

3) сприяти

curriculum

курс навчання, навчальний план (школи, інституту, університету)

definitive

1) остаточний; рішучий; що має вирішальне значення, що вирішує; останній

2) визначений, відмітний, характерний; фіксований

derived

 

похідний, вторинний; виведений

described

 

описаний; описуваний; характеризуючий

devaluation

знецінення, знецінювання, девальвація

distinction

1) розрізнення, розпізнавання; виділення, розмежування

2) відмінність, розходження

3) повага, визнання, шанобливе відношення; знак відмінності, нагорода

diversity

розмаїтість; різноманіття; різноманітність, різнорідність

employee

службовець; працюючий по найманню

empowered

 

уповноважений.

empowerment

доручення; повноваження

encourage

1) підбадьорювати; заохочувати, підтримувати (у чомусь - in)

2) потурати; підбурювати

engaged

1) зайнятий

2) зацікавлений, поглинений чимось (in, on)

enhance

1) збільшувати, підсилювати, поліпшувати (особ. якість, значимість, цінність, важливість, привабливість чогось.)

2) а) підвищувати (ціну) б) рости в ціні, дорожчати

essentially

1) власне кажучи;

2) істотно

evaluation

оцінка, визначення, визначення цінності, визначення вартості

evolve

1) розгортати, розкручувати;

2) виявляти, простежувати, установлювати

3) еволюціонувати, розвиватися (from, out of; into)

experienced

знаючий, досвідчений (at, in)

explicit

ясний, докладний; докладно розроблений; висловлений до кінця; явний; визначений, точний

exposed

 

незахищений, уразливий, беззахисний

expound

пояснювати, інтерпретувати, роз'ясняти, тлумачити

facilitate

полегшувати; сприяти; допомагати, просувати

facilitation

полегшення, допомога

four-stage

 

чотирьохступінчастий

fulfil

1) виконувати; робити, здійснювати,

2) задовольняти

guided

 

1) наведений

2) керований

3) управляючий

heighten

підвищувати; підсилювати

implication

1) залучення, включення

2) наслідок, висновок; результати

imply

припускати, мати на увазі, натякати

inappropriate

негідний, невідповідний, недоречний (for, to)

increase

1) зростання, ріст; додаток, приріст, розмноження, розростання, розширення, збільшення

2) збільшена кількість, приріст, надбавка

interactive

взаємодіючий; погоджений

interlocking

 

взаємозалежні, зв'язані один з одним

investment

1) інвестування, вкладення грошей, капіталу

2) покриття, покрив, оболонка

involved

1) заплутаний, складний

2) зв'язаний, втягнений (in; with)

judged

суддя

meaningful

виразний, багатозначний

mentor

вихователь, наставник, керівник

native

1) породжений рабом, раб від народження

2) природний, простий

negotiated

 

договірний

novice

початківець, новачок; новобранець

observation

1) дотримання (закону, звичаїв і т.п.)

2) спостереження

3) висловлення, зауваження

observe

1) спостерігати, зауважувати, звертати увагу (на щось - on/upon); стежити (за чимось)

2) зрозуміти, усвідомити, відзначити (щось)

occur

відбуватися, траплятися

opportunity

зручний випадок; сприятлива можливість

outcome

результат, підсумок, наслідок

participant

що бере участь, учасник

participate

брати участь (in)

particular

1) рідкий, особливий

2) індивідуальний, окремий, одиночний

3) а) детальний, докладний, докладний (про розповідь) б) точний, скрупульозний (про оповідача)

positively

1) прямо, безпосередньо, явно, виразно, ясно, без сумнівів; категорично, упевнено, рішуче

2) безумовно, абсолютно

3) позитивно, ствердно

4) насправді, воістину

principle

 

1) принцип

2) першопричина

promotion

1) а) заохочення, стимулювання б) розвиток, просування; сприяння

2) переклад (учня) у наступний клас

properly

1) по суті, власне кажучи, істотно

2) належним образом; як випливає; правильно

3) здорово; добре, прекрасно.

propose

пропонувати; вносити пропозицію.

quote

1) цитувати; посилатися

2) витримка, цитата

range

1) ряд, лінія, ланцюг

2) асортимент, сортамент; номенклатура

regard

1) увага, розгляд

2) турбота, занепокоєння

relate

1) відноситися, мати відношення, торкатися; бути зв'язаним

2) установлювати зв'язок, визначати співвідношення; співвідносити

3) складатися у відносинах, випробувати почуття стосовно когось.

relevance

значимість; істотність; важливість

reminiscent

1) що згадує

2) нагадує (of - про щось./когось.);

repertoire

1) репертуар

2) набір, асортимент

respond

1) відповідати, нести відповідальність

2) а) реагувати, відзиватися б) піддаватися; спрацьовувати

revised

виправлений

self-awareness

 

самоаналіз

shared

 

загальний, спільний

skills

 

навички

stemming

 

забойка

subjective

суб'єктивний, індивідуальний, особистий; властивий тільки даній людині

supervisory

контролюючий, спостережливий; наглядовий

techniques

 

техніка

thought

1) думка; мислення; міркування (about, on)

2) намір, ціль

3) турбота; увага, піклування

tied

 

зав'язаний, з'єднаний

Top-down

 

спадний; зверху вниз

trending

 

аналіз тенденцій

twice

1) двічі; у другий раз

2) удвічі

whereby

за допомогою чого; відповідно до чого

workshop

1) майстерня; цех

2) секція; семінар; симпозіум

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9Взаємозумовленість дидактичного принципу наступності
Процес наступності вищої і середньої школи має формувати, в першу чергу, послідовність оволодіння знаннями як важливу умову логічно-системного мислення, а у широкому розумінні – риси характеру мисляч ...

Науково-технічний прогрес і формування навичок трудової активності молодших школярів
Незважаючи на важливість політехнічної освіти в сучасних умовах, існують суттєві розходження у ставленні вчених до змісту політехнічної освіти, в першу чергу - теоретичної складової, та форм її орган ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net