Розробка дидактичних засобів для уроків читання

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання комп'ютера на уроках читання » Розробка дидактичних засобів для уроків читання

Сторінка 1

Цикл уроків українського читання у 2 класі. Казки українських письменників

Тема: Уявлення про літературну казку як жанр.

Казка І. Франка «Лисичка і журавель»

Мета:

дати дітям уявлення про літературні казки;

навчати виразного інтонування та переказування творів;

вдосконалювати навички читання;

розвивати зв’язне мовлення учнів;

виховувати інтерес до літературних казок.

Обладнання: малюнки до казки «Лисичка і журавель»; портрет І. Франка; маски для читання в особах, комп’ютер.

Хід уроку

І. Організація дітей.

II. Повідомлення теми уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель.

Розгляньте засіб, який є у нашому класі (показує на комп’ютер). Хто знає, як він називається? (Комп’ютер).

Сьогодні він нам стане в нагоді під час нашого уроку, на якому ми ознайомимось із казками, взнаємо, що таке казка, опрацюємо цікаву казку І. Франка «Лисичка і журавель».

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Демонстрування портретів І.Я. Франка (можна застосувати програму перегляду зображень і розглянути портрети на комп’ютері, якщо таких немає в класі).

2. Розповідь про І.Я. Франка (застосовується презентація у POWERPOINT)

3. Знайомство із казкою (прослуховування запису читання казки вчителем на комп’ютері).

4. Словникова робота.

5. Перевірка первинного сприймання казки

6. Вибіркове читання

7. Фізкультхвилинка.

8. Мовчазне читання. Поділ казки на дві частини.

9. Повторне читання казки.

10.Читання казки в особах з викорис танням масок.

11. Стислий переказ казки за малюнками (використання комп’ютера або роздрукованих на принтері малюнків).

IV. Закріплення вивченого матеріалу

1.Робота над малюнком

2. Робота над прислів’ям.

V. Підсумок уроку

1. Прослуховування уривків з казок літературної і народної і визначення, з якої саме вони казки (можливе, при потребі використання записів на комп’ютері).

VI. Домашнє завдання.

Тема: Казка Н. Забіли «Вовк і козлята». Інсценівка за казкою.

Мета:

навчити дітей спостерігати за поведінкою дійових осіб;

сприяти формуванню почуття дружби;

розвивати уміння порівнювати казки;

формувати уміння інсценізувати казку;

виховувати увагу до поетичного слова.

Обладнання: портрет Н. Забіли, ілюстрації до казки, маски для інсценування, комп’ютер.

Хід уроку

I. Організація дітей.

II. Перевірка домашнього завдання

1. Читання та переказування казки І. Франка «Лисичка і Журавель». (Запис відповідей на комп’ютер за допомогою мікрофона).

2. Енциклопедична хвилинка. (Розповіді дітей про прочитані казки І. Франка і паралельне ілюстрування їх вчителем за допомогою малюнків на комп’ютері).

III. Підготовка до сприймання нового матеріалу.

1. Жива «вікторина». (Учитель показує малюнки до казок, зроблені у комп’ютері, а діти відповідають, з якої саме вони казки).

2. Бесіда за проробленою роботою.

IV. Повідомлення теми уроку.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Відгадування загадок.

2. Словникова робота (уточнення лексичного значення слів).

3. Прослуховування казки і попереднє обговорення її (запис голосу вчителя на комп’ютері)

Страницы: 1 2 3Педагогічні умови підготовки дітей до школи у дошкільних навчально-виховних закладах
На сучасному етапі підготовка до школи із психолого-педагогічної проблеми переросла у проблему великої соціальної значимості, бо ставиться завдання підготувати дитину до навчання у початковій школі. ...

Психолого-педагогічна компетентність майбутнього вчителя
Під психолого-педагогічною компетентністю вчителя розуміється поєднання певних якостей (властивостей) особистості з високим рівнем професійної підготовки до педагогічної діяльності й ефективної взаєм ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net