Місце теми «Подільність чисел» в шкільному курсі математики. Загальна характеристика методики викладання подільності цілих чисел

Педагогіка: історія і сьогодення » Деякі типи задач на подільність цілих чисел та способи їх розв'язування » Місце теми «Подільність чисел» в шкільному курсі математики. Загальна характеристика методики викладання подільності цілих чисел

Сторінка 1

За чинною програмою цю тему передбачено вивчати в 6 класі безпосередньо перед її застосуванням під час вивчення звичайних дробів. Орієнтовно на її вивчення відводиться 14 годин.

Тема уроку

Кількість годин

Подільність натуральних чисел

14

1

Дільники натурального числа. Парні і непарні натуральні числа. Число 0. Подільність чисел. Ознака подільності на 2.

1

2

Ознака подільності на 5 і на 10.

1

3

Ознака подільності на 3 і на 9.

1

4

Розв’язування вправ. Самостійна робота.

1

5

Прості і складні числа.

1

6

Степінь натурального числа. Порядок виконання дій у числових виразах, що містять степені.

1

7

Розклад чисел на прості множники.

1

8

Розв’язування вправ. Самостійна робота.

1

9-10

Спільний дільник кількох чисел. Найбільший спільний дільник.

Спільне кратне кількох чисел. Найменше спільне кратне.

2

11–12

Розв’язування текстових задач.

2

13

Урок систематизації та корекції знань та вмінь.

1

14

Контрольна робота.

1

За чинною програмою цю тему передбачено вивчати в 6 класі безпосередньо перед її застосуванням під час вивчення звичайних дробів. Це новий за змістом навчальний матеріал, оскільки містить деякі невідомі раніше учням поняття, багато з яких означають.

Першими вводять поняття «дільник числа» і «кратне числу». Слід мати на увазі, що термін «дільник» учні вже знають із початкової школи і він позначав компонент дії ділення. Потрібно наголосити, що терміни «дільник» і «дільник числа» мають зовсім різний зміст, вони позначають різні поняття.

Поняття «дільник числа» і «кратне числу» учні найкраще засвоюють, розв’язуючи вправи. Потрібно вимагати від них уміння чітко формулювати відповідні означення. Слід звернути увагу на те, що будь-яке натуральне число має скінченну кількість дільників, з яких є найбільший і найменший, і нескінченну кількість кратних, серед яких є найменше і немає найбільшого.

Запроваджуючи поняття «просте число», «складене число», потрібно звертати увагу на те, щоб учні правильно формулювали означення і в разі наявності помилки у сформульованому означення відразу наводили контр приклад. Практика свідчить, що в означені простого числа деякі учні забувають слово «лише» і формулюють означення так: натуральне число називають простим, якщо воно має два різних дільники. Контрприклад: число 6 має два різких дільники 2 і З, але не є простим. Під час введення понять «просте число», «складне число» зручно, щоб учні попередньо склали таблицю (табл. 1) і, аналізуючи її, помітили, що числа, які мають лише два різні дільники, а е й такі, в яких дільників більше ніж два.

Таблиця 1. Прості та складені числа

Страницы: 1 2Основні види діяльності шестиліток
Провідну роль у розвитку психіки дитини відіграє її власна діяльність. Зміна вікових етапів становлення психіки відбувається під впливом появи нової провідної діяльності. Саме в процесі провідної вік ...

Вивчення рівня самооцінки групи учнів другого класу
Для вивчення рівня самооцінки у експериментованої групи дітям була запропонована одна з методик вивчення рівня самооцінки учня 1–2 класу. Для проведення даної методики учню пропонують аркуш паперу, н ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net