Методична робота з віршованими творами в початкових класах

Сторінка 3

- Читання вірша учнями.

- Словесне і графічне малювання. Читання і одночасне малювання вірша: діти у своїх зошитах, а вчитель на дошці.

- Читання вірша за опорами:

а) за опорними малюнками;

б) за опорними словами.

- Читання вірша напам’ять.

3. Спосіб за допомогою малюнків.

- Вчитель читає вірш напам’ять і поступово прикріплює до дошки малюнки із зображенням дійових осіб, звертаючи увагу на характерні

особливості кожної.

- Вчитель розповідає вірш разом з учнями, звертаючись до опорних малюнків.

- Читання вірша з доповненням (учитель починає рядок, а учні дочитують до кінця).

- Читання вірша напам’ять за опорними малюнками.

4. Спосіб розучування віршів за опорними словами.

- Читання вірша вчителем.

- Читання з доповненням (вчитель читає початок рядка, а продовжують).

- Робота над змістом прочитаного.

- Читання „ланцюжком” (один учень – одне речення).

- Вивчення вірша за опорними словами. (Опорні слова записуються на дошці у стовпчик.) Читання слів та пригадування рядків вірша.

Необхідно помітити, що в „Книгах для читання” (2,3 класи) закладено чіткий методичний апарат для роботи над художніми творами. У відповідності до специфіки жанру дітям пропонують особливі прийоми змістової обробки віршованих текстів. Там часто подається завдання вивчити вірш напам’ять.

Але важливо не тільки поставити перед учнем задачу щось зробити, необхідно дати інструкцію, як це робити. Багато хто з учнів після багаторазового повторення невзмозі запам’ятати етапи розумового процесу, послідовність виконання учбового завдання. Певно, необхідно оформити для дітей пам’ятки для роботи над віршами, так як бачивши перед собою графічні яскраво оформлені раціональні прийоми розучування віршів напам’ять, учні скоріше засвоять, запам’ятають їх. Бо пам’ять в молодшому шкільному віці наочно-образна, діти краще сприймають і запам’ятовують конкретні, чітко сформульовані, наочно представленні відомості.

Можна скласти декілька варіантів пам’яток для розучування напам’ять віршованих творів. Ці варіанти залежать, по-перше, від того, коли треба відтворити вірш: на наступний день після того, як його завдали в класі, або через 2 – дня; по-друге, від об’єму віршованого тексту.

Якщо вивчити вірш треба до завтрашнього дня, то можна запропонувати учням таку пам’ятку:

Приготування уроків починай з роботи над віршем.

Тихо прочитай вірш вголос. Пам’ятай, що читаєш вірш для того, щоб запам’ятати! З’ясуй, всі незрозумілі слова та звороти.

Голосно прочитай вірш. При читанні спробуй уловити мелодику, ритм вірша.

Прочитай вірш третій раз – голосно та виразно.

Через 2 хвилини повтори вірш вголос по пам’яті 2 – 3 рази, при необхідності заглядай у текст. Спробуй уявити собі описані в вірші події або його настрій.

Через 3 години повтори вірш 2 – 3 рази, не заглядаючи в текст.

Перед сном ще раз повтори вірша.

Вранці наступного дня спочатку прочитай, а потім розповіси вірша по-пам’яті.

Якщо вірша треба розповідати не на наступний день, а через 2 – 3 дні, можна при підготовці чергувати засоби роботи з віршованим текстом так:

1-й день. Прочитай вірша про себе. З’ясуй усі незрозумілі слова та звороти. Другий раз прочитай вірш про себе.

2-й день. Домовся про заняття з другом. Хай він кілька раз прочитає тобі вірша. Намагайся запам’ятати цього вірша по слуху. Зверни увагу на інтонацію, настрій вірша.

3-й день. Читай вірша та промовляй його пошепки. Потім виразно та голосно прочитай вірша. Розповіси його по-пам’яті. Перед сном пригадай вірша, розповідай його вголос.

При цьому розподілі роботи над текстом у дитини залучено декілька видів пам’яті: зорова, слухова та мово рухова. В психології існує такий закон: чим більше видів пам’яті приймають у запам’ятовуванні, тим міцніше зберігається матеріал і краще відтворюється.

При розучуванні віршів невеликих за обсягом слід запам’ятовувати цілком, а великого тексту комбінованим способом.

1. Розділи вірш, який треба вивчити, на частини, за змістовими уривками (частини поміть олівцем).

2. Вивчи перший уривок.

3. Вивчи другий уривок.

4. Повтори перший та другий уривки разом.

5. Вивчи третій уривок.

6. Розкажи по-пам’яті увесь вірш (перший, другий та третій уривки разом).

Страницы: 1 2 3 4Аналіз змісту Концепції загальної середньої освіти в Україні та її екологічної складової
Концепція загальної середньої освіти 12-річної школи, яка була затверджена Постановою Колегії МОН України та Президією АПН України N 12/5-2 від 22.11.2001 - важливий документ, що визначає основні при ...

Гуманізація змісту та спрямованості освіти
Соціальним фоном гуманізації змісту та спрямованості освіти в сучасних умовах є, безумовно, інформаційна революція. Розпочавшись на межі 1960-1970-х років, вона буквально за два десятиліття радикальн ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net