Психологічні чинники формування гендерних установок у молодшому шкільному віці

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування гендерних установок у дітей молодшого шкільного віку » Психологічні чинники формування гендерних установок у молодшому шкільному віці

Сторінка 6

За допомогою питань анкети для батьків та опитувальника для дітей ми прагнули з’ясувати, з ким із членів сім’ї діти діляться враженнями, кому скаржаться на кривдника, кого найбільше слухаються, з ким найчастіше вередують, яким є характер заборон і від кого ці заборони виходять у більшості випадків. Важливо було також виявити наявність у сім’ях диференційованого підходу у сфері виховання синів та дочок, відмінностей у методах виховання молодших школярів різної статі, характеру трудового співробітництва дітей і батьків та батька і матері між собою. Адже характер розподілу трудових обов’язків багато в чому формує уявлення дітей про зміст їхніх майбутніх сімейних та гендерних ролей.

Результати опитування дітей узагальнені нами у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Характеристика спілкування та стосунків з різними членами сім’ї молодших школярів 6-10 р. р. (у % до залежної кількості випадків).

Виявлення стосунків

Члени сім’ї

Мати

Батько

Бабусі і дідусі

6-7 років

8-10 років

разом

6-7 років

8-10 років

разом

6-7 років

8-10 років

разом

Ділиться враженнями

60

64

62

21

28

25

12

15

14

Слухається

43

33

38

55

65

60

2

2

2

Вередує

40

45

43

9

6

8

51

49

50

Отримані дані переконливо свідчать, що матір для молодших школярів обох статей виступає найбільш близькою людиною. З нею дитина найчастіше спілкується, ділиться враженнями. Правда, саме їй і бабусям і дідусям найчастіше, ніж батькові, молодші школярі адресують свої вередування. З бабусями й дідусями діти нерідко діляться враженнями, але лиш у 2% випадків слухаються зате у 50% - вередують з ними. Разом з цим слід визначити, що існує певна різниця у показниках хлопчиків та дівчаток: хлопчики значно частіше, аніж дівчатка, діляться своїми враженнями не лише із матір’ю, але і з батьком, більше його слухаються, аніж дівчатка і частіше з ним вередують. Дівчатка частіше за хлопчиків діляться враженнями із бабусями і більше з ними вередують. Отже, отримані дані свідчать, що простежується тенденція певної близькості у дітей з представниками своєї статі у сім’ї, оскільки вередування також можна розглядати як своєрідний пошук уваги.

Порівняльний аналіз даних опитування молодших школярів свідчить, що від 6 до 10 років відбуваються зміни у ставленні дітей до різних членів сім’ї. Так, близькість з матір’ю не зменшується, а зростає, у віці 9-10 років дещо зростає авторитет батька, діти починають їх більше слухатися, менше з ними вередують. Для дітей 9-10 років типовою є відповідь: "Більше слухаюсь тата - він частіше сварить, більше вередую з мамою - вона добра”.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8Повноваження органів управління
Міністерство освіти і науки України: здійснює аналітично прогностичну діяльність у галузі вищої освіти, визначає тенденції її розвитку, вплив демографічної, етнічної, соціально-економічної ситуації, ...

Допрофільна підготовка з іноземної мови: сутність, зміст і функції
Сучасна шкільна освіта в Україні зазнає процесів трансформації, модернізації, а також вимагає подальших досліджень, які дозволяють забезпечити ефективність удосконалення її змісту. Однак, не завжди з ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net