Психологічні чинники формування гендерних установок у молодшому шкільному віці

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування гендерних установок у дітей молодшого шкільного віку » Психологічні чинники формування гендерних установок у молодшому шкільному віці

Сторінка 7

Особливий інтерес викликав аналіз характеру заборон на адресу дитини з боку дорослих членів сім’ї. Молодші школярі у бесіді перерахували 705 заборон, в т. ч.360 від матерів (найбільше), 270 - від батьків, 75 - від бабусь та дідусів. Залежно від змісту заборони були класифіковані нами на 4 групи і співвідношення між цими групами заборон на адресу дитини у батька і матері наведено нами у діаграмах (Див.: рис.2.1.).

збереження речей і порядку

безпека дитини

власний спокій

моральні заборони

Рис.2.1 Розподіл різного виду заборон від батька та матері.

Як видно на рис.2.1., найбільш поширеною виявилась 1 група заборон, на 2 місці були заборони щодо безпеки дитини, потім йшли заборони щодо безпеки дитини, потім йшли заборони, пов’язані з охороною спокою дорослих, особливо батька (не кричати, коли тато приходить з роботи, не бігати, не шуміти, коли він відпочиває і т. і.). найменш чисельною виявилась 4 група заборон - моральних (8%). Заборони 1 групи виходили переважно від матерів (48%), серед заборон щодо забезпечення спокою дорослих, то 70% із них складали заборони від батьків і лише 30% - від матерів.

На питання "Потрібно по-різному (чи однаково) виховувати доньок і синів? ” більшість батьків відповіли, що різниці у вихованні молодших школярів різної статі вони не бачать. Проте вивчення їх методів виховання, особливостей спілкування і взаємодії із синами і дочками свідчить, що диференційований (часом не усвідомлений) підхід фактично є. Так, він виявився як у характері заборон на адресу дітей різної статі так, і в особливостях заохочень і покарань (Див.: рис.2.2).

на адресу дівчаток

на адресу хлопчиків

Рис.2.2 Співвідношення заохочень і покарань на адресу хлопчиків та дівчаток молодшого шкільного віку у сім’ї.

Отже, дівчатка частіше за хлопчиків отримують позитивне оцінювання, заохочення та рідше покарання. Аналіз отриманих нами у процесі експериментального дослідження даних свідчить і про наявність у сім’ях диференційованого підходу до розподілу трудових обов’язків та у характері трудового співробітництва дітей і батьків, батька і матері між собою (Див.: табл.2.2.).

Це стосується єдності дорослих у сім’ї у пред’явленні вимог до дитини, анкетування батьків та опитування дітей виявило виражену відсутність єдності у питаннях виховання між дорослими членами сім’ї майже у половині досліджуваних сімей (71 із 156 сімей). Так типовими відповідями дітей, що свідчать про наявність конфліктності в сім’ї щодо питань виховання, відсутність одностайності (в т. ч. у диференційованому вихованні дітей залежно від статі), є такі: "Мама сварить, а бабуся жаліє”, "Тато карає, а мама ображається і йде в іншу кімнату”, "Тато не дозволяє балуватися, мама - кричить, а бабуся - усе дозволяє”.

Відомо із досліджень та життєвих спостережень, що чим більше дорослих беруть участь у вихованні дитини, тим, з одного боку ширший і різноманітний її досвід спілкування, контактів з оточуючими. Проте, з іншого боку, коли сім’я велика і складається із трьох поколінь, може виникати складність координації виховних зусиль оточуючих, з’являються шкідливі тенденції материнства у ставленні до онуків з боку бабусь, що викликає дисгармонію, суперечливість вимог щодо дитини, утрудняє процес її гендерної соціалізації.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8Характеристика поняття «Культура мовлення»
Культура мовлення (спілкування) — це дотримання усталених мовних норм усної і писемної літературної мови, а також свідоме, цілеспрямоване, майстерне використання мовно-виражальних засобів залежно від ...

Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів
Сучасне суспільство характеризують зростання ролі інформації в соціальних відносинах, збільшення швидкості її опрацювання завдяки комп’ютерній техніці та впровадження інформаційних телекомунікаційних ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net