Школа та поза сімейні інститути, як чинники формування статеворольових установок особистості молодшого школяра

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування гендерних установок у дітей молодшого шкільного віку » Школа та поза сімейні інститути, як чинники формування статеворольових установок особистості молодшого школяра

Сторінка 3

Почуття краси, що з’являється в цьому віці, створює нові можливості впливу на психіку хлопчиків і дівчаток. Важливо підказати, допомогти знаходити гарне в житті, в людині протилежної статі. Досвід показує, що якщо в дошкільному віці психіка дитини не була обтяжена почуттям сорому і страху у зв’язку із сексуальністю, а в молодшому шкільному віці статеве виховання було адекватною частиною виховання в цілому, то підлітковий період звільняється від багатьох труднощів.

Специфіка розвитку статевої системи у хлопчиків до 9 років проявляється незначною мірою. В цей період в психологічному плані і хлопчикам і дівчаткам властиві потяг до пізнання, до спілкування з іншими дітьми. Дитячий період у дівчаток (до 8 років) характеризується повним спокоєм статевих залоз. Хлопчики і дівчатка в цей період залюбки товаришують між собою без особливого статевого розподілу. Період 9-11 років характеризується у дівчаток поступовим продукуванням гормонів, що стимулюють функцію жіночих статевих залоз.

Виконання правильного режиму допомагає нормальному фізичному розвитку і закріплює у дитини умовно-рефлекторні навички, котрі в майбутньому складуть певні риси характеру. Те, що діти до 8-9 років є безстатевими, про що вже йшлось вище, є вірним лише з точки зору ендокринних і статевих залоз. Діти цього віку або не усвідомлюють, або приховують свої статеві інтереси і їх прояви. Ця прихованість може значно посилюватись і підтримуватись дещо неуважним вихованням в дошкільному віці. Саме в цьому віці закладається фундамент характерологічних рис людини, в тому числі тих, що визначають в майбутньому статеву поведінку. Треба зазначити, що статеве виховання не повинно бути ізольованим від загального виховання. У школі лише в тісному взаємозв’язку, взаємодії і взаємозалежності всіх форм виховання можна досягнути гармонії у фізичному, психологічному і статевому розвитку людини.

Вік від 7 до 10-11 років прийнято називати віком "округлення”, оскільки в цей період швидко розвиваються переважно великі м’язи, і також цей вік перехідний. Перехідний в тому значенні, що саме з 7 (6) років дошкільник стає школярем, переходячи до нової соціальної категорії. Провідна діяльність - навчання, і тому у дитини змінюються мотиви поведінки. Діти цього віку мають потяг до пізнання нового, вони поводяться емоційно, неопосередковано, щиро. Їх психіка ще повністю не сформувалась, і тому це благодатний вік для виховання інтелектуальних вольових і моральних якостей. Взаємодія в цей період між хлопчиками і дівчатками будується на почутті дружби - дітей об’єднують спільні інтереси, ігри, книги. І ці почуття необхідно підтримувати батькам, вчителям.

Отже, стать дитини і роль її в суспільстві визначають і біологічні і соціальні фактори. Народжуючись, дитина відразу не усвідомлює себе чи жінкою чи чоловіком, їй необхідно пройти певні етапи соціалізації, яка здійснюється через виховний вплив суспільства зокрема, інститути сім’ї і школи.

Окрім явно вираженого навчального плану у школі існує так званий прихований навчальний план, який часом зміцнює сексистські установки. Прихований навчальний план - це, по-перше, організація самого закладу, гендерні стосунки на роботі, гендерна стратифікація учительської професії. По-друге, сюди відносяться зміст предметів, а по-третє - стиль викладання. Ці три виміри невидимого навчального плану не просто відображають гендерні стереотипи, але й підтримують гендерну нерівність, віддаючи перевагу, чоловічому, домінантному й недооцінюючи жіноче і нетипове.

Важливим каналом трансляції у формування соціокультурних стереотипів, чинником гендерної просвіти є також зміст навчального матеріалу підручників і посібників. У своїй більшості шкільні підручники і книги для дітей написані традиційною мовою, яка змальовує хлопчиків і чоловіків як людей, здатних на великі звершення (підкорення стихій, перемога у війні, створення нового), а дівчаток і жінок - орієнтованих тільки на успіхи в "приватній сфері" сім’ї; при цьому традиційно "жіноча” діяльність зображається, зазвичай, зневажливо, а жінки представлені як подруги, дружини або, в кращому випадку, помічниці, які сприяють успіхові чоловіків.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Використання інтерактивних методів на уроках біології під час вивчення теми: "Молюски"
Клас Черевоногі. Лабораторна робота №8. Вивчення зовнішньої будови та способів руху черевоногих молюсків (на прикладі акваріумних видів). Мета: 1.З’ясувати основні ознаки типу Молюски, класу Черевоно ...

Профілактика тютюнопаління та алкоголізму засобами інтерактивних технік
Інтерактивні форми є різновидом активних методів інформаційної роботи з молоддю, але разом з тим вони виділяються в окремий різновид практики, оскільки вимагають високого рівня як професійної підгото ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net