Діагностика та корекція гендерних установок та статеворольових стереотипів молодшого школяра

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування гендерних установок у дітей молодшого шкільного віку » Діагностика та корекція гендерних установок та статеворольових стереотипів молодшого школяра

Сторінка 3

Витирання і перемальовування деталей малюнка може бути пов’язане як з негативним ставленням до об’єкта, так і з позитивним. Вирішальне значення тут має кінцевий результат. Якщо витирання і перемальовування не призвело до помітно кращої графічної презентації об’єкта - можна зробити припущення про конфліктне ставлення до зображуваного об’єкта.

Додаткові предмети на малюнку, фон. Діти з адекватною статево-рольовою ідентифікацією при зображенні себе і осіб своєї з ним статі будуть намагатися прикрасити об’єкт додатковими предметами: трава, дерева, сонце, квіти, іграшки.

Ставлення до об’єкта малювання проявляється в прийнятті дитиною завдання. Інколи дитина відмовляється малювати хлопчика (дівчинку), мотивуючи це тим, що ніби: "Я не вмію малювати хлопчиків (дівчаток)". Інформативним є те, особу якої статі відмовляється малювати дитина.

Час виконання завдань кожного етапу також може дати певну інформацію. При позитивному ставленні до об’єкта зображення дитина приділяє більше часу на його малювання і, навпаки негативне ставлення до предмета малювання проявляється в поспішності виконання завдання.

Бесіда з дитиною за змістом малюнка проводиться після завершення кожного етапу дослідження. В змісті кожного малюнка можуть проявлятися певні неусвідомлювані, витіснені мотиви, особливості внутрішніх переживань. За допомогою бесіди, експериментатор може отримати додатково інформацію про специфіку статево-рольової ідентифікації, ставлення до представників тієї чи іншої статі, до себе, як статево визначеної особистості.

Асоціативні методики у психології, як відомо, використовують з різною метою і відповідно в різних варіантах проведення. Оскільки нас цікавлять уявлення дітей про себе як носія певної статевої ролі, в набір слів-стимулів, що задаються дитині серед інших слів внесені такі: хлопчик, дівчинка, чоловік, жінка, мати, батько. Використовується вільний асоціативний потік уявлень з чисельними асоціаціями, тобто, дитина може без будь-яких граматичних і кількісних обмежень видавати реакції на слово стимул.

Інструкція: "Діти, зараз вам буде прочитано низку слів, на кожне слово ви маєте дати відповідь, з чим як вам здається, це слово пов’язане, чому уподібнюється. Наприклад, яблуко - червоне, кругле, смачне.".

Список асоціацій можна варіювати як у змістовному плані так і в кількісному. Ми пропонуємо зразок списку слів-стимулів:

1) тато;

2) я;

3) держава;

4) юнак;

5) мама;

6) Вітчизна;

7) дім;

8) Україна;

9) чоловік;

10) країна;

11) українець;

12) хлопчик;

13) дівчина; 14) українка;

15) жінка; 16) мій;

17) моя; 18) земля;

19) дівчинка; 20) ти.

Бланк відповідей

Стать _ Вік _

1. _11. _

2. _ 12. _

3. _ 13. _

4. _ 14. _

5. _ 15. _

6. _ 16. _

7. _ 17. _

8. _ 18. _

9. _ 19. _

10. _ 20.

Інтерпретація. Дана методика проводиться на великій кількості досліджуваних, і на основі поданих ними асоціацій можна побудувати таблицю частотного розподілення слів-реакцій на кожне слово стимул.

Методика "Хто Я" використовується як психологічний метод на заняттях групи соціально-психологічного тренінгу. В основі цієї методики лежить принцип самоусвідомлення себе, усвідомлення бачення себе оточуючими. Дітям пропонується на аркуші паперу написати у правому верхньому куті те із своїх імен, до якого вони найбільше звикли.

Інструкція. Дітям пропонується: а) дати відповідь на запитання: "Хто я такий (а)? ”, при цьому це треба зробити швидко, записуючи свої відповіді точно в такій формі, як вони зразу приходять в голову; б) дати відповідь на це запитання так, як, на їхню думку, про них сказали б батьки. Відповідей в кожній серії повинно бути не більше 10.

Бланк відповідей

Стать _ Вік _

Так про себе Так про мене

кажу я кажуть мої батьки

1. 1. _

2. 2. _

3. 3. _

4. 4. _

5. 5. _

6. 6. _

7. 7. _

8. 8. _

9. 9. _

10. _ 10.

Інтерпретація. При аналізі враховується суб’єктивність чи об’єктивність відповідей, тобто, належить відповідь до суб’єктивних чи до об’єктивних характеристик дитини. Далі порівнюються серії відповідей і робиться висновок щодо визначення "Я" - концепції дитини, при цьому фіксуються особливо ті характеристики дитини, які стосуються статево-рольового самоусвідомлення.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8Використання основних теорем диференціального числення при доведенні нерівностей
Теорема Ролля Теорема 1 (Ролля). Нехай функція задовільняє наступним умовам: 1) функція неперервна на проміжку 2) функція диференційована на інтервалі 3) тоді існує точка . Доведення Нехай ,. По теор ...

Стан здоров’я дітей молодшого шкільного віку
Зміцнення здоров’я, підвищення фізичної підготовленості, формування потреби й мотивів до здорового способу життя і, насамперед, позитивного ставлення дітей до занять фізичними вправами - це є одна з ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net