Діагностика та корекція гендерних установок та статеворольових стереотипів молодшого школяра

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування гендерних установок у дітей молодшого шкільного віку » Діагностика та корекція гендерних установок та статеворольових стереотипів молодшого школяра

Сторінка 4

Методика "Східці” запропонована Якобсон С.Г. як модифікований для дітей варіант методики "Самооцінка "Дембо-Рубінштейн””. Основою методики є виконання малюнку східців, в яких є п’ять сходинок. Дослідник пояснює, що на верхній сходинці розміститься статева належність (роль), яка найбільше подобається дитині, а на найнижчій - та, що подобається найменше.

Дітям пропонується 5 слів - чоловік, жінка, дівчина, хлопець, я, які необхідно розташувати на східцях.

Інструкція: "Діти, на аркуші паперу у вас намальовано п’ять сходинок. Поряд зі сходинками написані слова - чоловік, жінка, дівчина, хлопець, я. Розташуйте ці слова на східцях так, щоб на верхній сходинці було слово, яке найбільше вам подобається, а на нижній - яке найменше вам подобається”.

Бланк

Стать Вік _

Інтерпретація. На основі цієї методики можна отримати кількісні показники. Якщо номер сходинки, починаючи з верхньої, розглядати як відповідну кількість балів, то можна розраховувати для кожного образу ту сходинку, на яку діти будуть його найчастіше ставити. Цей показник буде дорівнювати середньому арифметичному від номерів сходинок, наданих кожною дитиною статевим приналежностям (ролям). Сукупність цих показників для всіх заданих образів є досить зручною моделлю існуючої у дітей даного віку статевих оцінок і переваг.

В основу характеристики і аналізу якісного змісту статево-рольової ідентифікації використовують зазвичай три категорії: маскулінність, фемінність, андрогінність. Відштовхуючись від положення про те, що індивідуальна статево-рольова ідентифікація особистості проявляється у приписуванні собі (своїй статі) тих чи інших якостей, які є статевонейтральними, пропонуємо модифіковану методику "Семантичний диференціал". Суть методики полягає в тому, що дітям пропонували відповісти на запитання і оцінити за семибальною шкалою від - 3 до +3, кому - хлопчикам-чоловікам чи дівчаткам-жінкам - властивіша та чи інша якість. За допомогою експертів (ними були 10 вчителів молодшої школи), було обрано 40 пар понять, які є зрозумілими і значимими для дітей молодшого шкільного віку.

Нижче пропонуємо зразок тесту (інструкції 1 і 2), який при необхідності, може видозмінювати свою змістовну наповненість в залежності від завдання та мети дослідження. Зазначимо - кількість шкал не є обмеженою.

Інструкція 1

Стать _ Вік _

Оцінити поняття "чоловік-хлопець" за нижче перерахованими шкалами (поняттями-антонімами) від - 3 до +3, тобто, настільки пов’язане це поняття з визначенням, наведеним зліва чи справа. Ліва сторона шкал оцінюється від - 3 до 0, права від 0 до +3.

0 - невизначена відповідь; 1 - скоріше так; 2 - пов’язане; 3 - дуже пов’язане.

Чоловік, хлопець

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

Чоловік, хлопець

1. Сильний

Слабкий

2. Розсудливий

Наївний

3. Добрий

Егоїстичний

4. Охайний

Неохайний

5. Чесний

Нечесний

6. Поступливий

Впертий

7. Дратівливий

Стриманий

8. Веселий

Сумний

9. Хороший організатор

Поганий організатор

10. Оптиміст

Песиміст

11. Жорстокий

Ніжний

12. Незалежний

Залежний

13. Кремезний

Тендітний

14. Начальник

Підлеглий

15. Розумний

Дурний

16. Пихатий

Покірний

17. Стриманий

Імпульсивний

18. Духовний

Матеріальний

19. Швидкий

Повільний

20. Злий

Добрий

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Соціально-педагогічні основи виховання
Соціально-педагогічна концепція теорії виховання як соціального процесу знайшла свою експериментальну апробацію в дослідженнях і в соціально-педагогічному (а також і в соціально-андрагогічному, тобто ...

Проблеми естетичного виховання в досвіді вчителів початкових класів
Аналіз методичної літератури, практики роботи вчителів початкових класів переконує: теоретичні надбання та методичні рекомендації В.О. Сухомлинського мають реальне втілення в сучасній початковій школ ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net