Діагностика та корекція гендерних установок та статеворольових стереотипів молодшого школяра

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування гендерних установок у дітей молодшого шкільного віку » Діагностика та корекція гендерних установок та статеворольових стереотипів молодшого школяра

Сторінка 6

Інтерпретація. Результати дослідження піддаються кількісному аналізу і, на основі приписування дитиною певної кількості понять представникам своєї і протилежної статі, робиться висновок про якісний зміст статево-рольової ідентифікації дітей: фемінний, маскулінний, андрогінний.

Методика "Особистісний диференціал”. Методика особистісного диференціалу (ОД) розроблена на основі сучасної російської мови. Представлений нами ОД модифікований на основі української мови й відображає уявлення про структуру особистості, що сформувалися саме в нашій культурі. Методика ОД на російську мову була адаптована співробітниками психоневрологічного інституту ім. В.М. Бахтєрєва. На українську мову адаптована нами. Метою її розробки було створення компактного й валідного інструменту вивчення певних якостей особистості, її самосвідомості, між особистісних відносин, який міг би бути застосований в клініко-психологічній і психодіагностичній роботі, а також в соціально-психологічній практиці.

Процедура відбору шкал ОД.

ОД сформований шляхом репрезентативної вибірки слів сучасної української мови, що описує риси особистості, з подальшими вивченнями внутрішньої факторної структури своєрідної "моделі особистості”, що існує в культурі і розвивається у кожної людини в результаті засвоєння соціального й мовного досвіду.

Із тлумачного словника української мови були відібрані 120 слів, що визначають риси особистості. Із цього вихідного набору відібрані риси, що найбільше характеризують полюси 3-х класичних чинників семантичного диференціалу:

оцінки;

сили;

активності.

В ОД відібрана 21 особистісна риса. Шкали ОД заповнюються досліджуваними з інструкцією оцінити самих себе за відібраними рисами особистості.

Інтервенція факторів ОД. При застосуванні ОД для дослідження самооцінок значення факту. Оцінки (О) результати свідчать про рівень самоповаги. Високі значення цього фактору говорять про те, що досліджуваний приймає себе як особистість, схильний усвідомлювати себе як носія позитивних, соціально бажаних характеристик, в певній мірі задоволений собою.

Низькі значення фактору О вказують на критичне ставлення людини до самої себе, на незадоволеність власною поведінкою, рівнем досягнень, особливостями особистості, на недостатній рівень прийняття самого себе. Особливо низькі значення цього фактору в самооцінках свідчать про можливі невторичні або інші проблеми, пов’язані з відчуттям малої цінності своєї особистості.

При використанні ОД для вимірювання взаємних оцінок фактор О інтерпретується як свідчення рівня привабливості, симпатії, яким володіє одна людина у сприйнятті іншої. При цьому додані (+) значення цього фактору відповідають наданню переваги об’єкту оцінки, від’ємні (-) - його відторгненню.

Фактор Сили (С) в самооцінці свідчить про розвиток вольових сторін особистості, як вони усвідомлюються самим досліджуваним. Його високі значення свідчать про впевненість в собі, незалежність, схильність розраховувати на свої сили у важких ситуаціях. Низькі значення свідчать про недостатній самоконтроль, нездатність триматися прийнятої лінії поведінки, залежності від зовнішніх обставин та оцінок. Особливо низькі оцінки свідчать і вказують на асенізацію й тривожність. У взаємних оцінках фактор (С) виявляє відношення домінування-підлеглості, як вони сприймаються суб’єктом оцінки. Фактор Активності (А) в самооцінках інтерпретується як свідчення екстравертованості особистості. Додані (+) значення вказують на високу активність, імпульсивність; від’ємні (-) - інтровертованість, певну пасивність, спокійні емоційні реакції. У взаємних оцінках відображається сприйняття людьми особистісних особливостей один одного. При інтерпретації даних, отриманих за допомогою ОД, завжди слід пам’ятати про те, що в них відображаються суб’єктивні, емоційно-смислові уявлення людини про саму себе й інших людей, які можуть лише частково відповідати реальному стану справ, але часто самі по собі мають першочергове значення.

Бланк ОД і ключ

Прізвище, ім’я, по-батькові _ стать _ вік _

О

+

1

Привабливий

3

2

1

0

1

2

3

-

Непривабливий

С

-

2

Слабкий

3

2

1

0

1

2

3

+

Сильний

А

+

3

Балакучий

3

2

1

0

1

2

3

-

Мовчазний

О

-

4

Безвідповідальний

3

2

1

0

1

2

3

+

Відповідальний

С

+

5

Впертий

3

2

1

0

1

2

3

-

Поступливий

А

-

6

Замкнений

3

2

1

0

1

2

3

+

Відкритий

О

+

7

Добрий

3

2

1

0

1

2

3

-

Егоїстичний

С

-

8

Залежний

3

2

1

0

1

2

3

+

Незалежний

А

+

9

Діяльний

3

2

1

0

1

2

3

-

Пасивний

О

-

10

Черствий

3

2

1

0

1

2

3

+

Йде на допомогу

С

+

11

Рішучий

3

2

1

0

1

2

3

-

Нерішучий

А

-

12

Кволий

3

2

1

0

1

2

3

+

Енергійний

О

+

13

Справедливий

3

2

1

0

1

2

3

-

Несправедливий

С

-

14

Розслаблений

3

2

1

0

1

2

3

+

Напружений

А

+

15

Суттєвий

3

2

1

0

1

2

3

-

Спокійний

О

-

16

Ворожий

3

2

1

0

1

2

3

+

Дружній

С

+

17

Впевнений

3

2

1

0

1

2

3

-

Невпевнений

А

-

18

Відлюдкуватий

3

2

1

0

1

2

3

+

Любить спілкуватися

О

+

19

Чесний

3

2

1

0

1

2

3

-

Нещирий

С

-

20

Несамостійний

3

2

1

0

1

2

3

+

Самостійний

А

+

21

роздратований

3

2

1

0

1

2

3

-

Непохитний

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Програма дослідно-експериментальної роботи щодо ефективності діяльності профорієнтації соціального педагога
Зі старшокласниками експериментальної групи проводиться цикл занять по профорієнтації, що включають: 1. Професійну діагностику. На даному етапі проводяться групові заняття, в ході яких учням пропоную ...

Ознайомлення учнів з типами текстів
Діюча програма з української мови передбачає ознайомити учнів перших – четвертих класів із текстами різних типів мовлення: розповідями, описами й розповідями й описами з елементами міркувань. Кожен і ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net