Опис ППЗ для створення дидактичних засобів, що використовуються на роках математики у початковій школі

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання комп'ютера на уроках математики » Опис ППЗ для створення дидактичних засобів, що використовуються на роках математики у початковій школі

Сторінка 1

У цьому пункті ми спробували розробити певні методичні рекомендації щодо використання ППЗ на уроках математики відповідно тематичного змісту програми для 1-4 класів. Результати оформлені у вигляді таблиці.

Зміст навчального матеріалу (за чинною програмою)

Опис педагогічного програмного засобу (виклад змісту, призначення)

Натуральні числа і дії над ними

Натуральні числа.

Запис натуральних чисел.

Розряди і класи натуральних чисел.

Порівняння і округлення натуральних чисел.

Знаки «<» і «>».

Додавання і віднімання натуральних чисел.

Переставна і сполучна властивості додавання.

Розв’язування текстових задач.

Числові вирази.

Буквені вирази та їх значення.

Рівняння.

Розв’язування рівнянь.

Приклади розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь.

Діяльнісне середовище для закріплення знань про позиційний спосіб запису чисел.

Діяльніше середовище для ілюстрації дій над багаторозрядними цілими числами.

Ілюстративні матеріали для пояснення переставних та сполучних властивостей додавання.

Генератор навчальних задач (числових значень змінних для текстових задач і умов прикладів).

Діяльнісне середовище для ілюстрування створення математичної моделі та покрокового розв’язування задачі.

Генератор навчальних задач (генерування значень змінних до текстових задач)

Множення і ділення натуральних чисел.

Переставна, сполучна і розподільна властивості множення.

Приклади на всі дії з натуральними числами.

Розв’язування текстових задач.

Ділення з остачею.

Ілюстративні матеріали для пояснення переставної, сполучної і розподільної властивості множення.

Педагогічний програмний засіб для діагностування рівня навчальних досягнень (з відповідним предметним наповненням)

Геометричні фігури і величини

Основні геометричні фігури: точка, пряма, відрізок.

Вимірювання довжини відрізка.

Побудова відрізка даної довжини. Ламана, довжина ламаної.

Кут. Рівність кутів

Діяльнісне середовище для виконання навчальних задач на вивчення та засвоєння основних прийомів роботи із шкальними засобами вимірювань.

Інтерактивне середовище з елементами штучного інтелекту для формування здатності розпізнавати геометричні фігури та тіла

Основними програмами, що використовуються у початковій школі вчителями мають стати Word, Powerpoint, Paint, різноманітні музичні редактори та програми.

Word – програма для створення, редагування, друкування текстових файлів (документів). Але окрім звичайної роботи над текстом ця програма може вставляти у текст графічні зображення (малюнки), звукові файли, відеозаписи, таблиці, діаграми тощо.

Powerpoint – програма для створення презентацій. Вона може бути використана для створення та перегляду слайдів. У презентацію можна вставляти аудіо-, відеофайли, графіку та ін.

Використовувати Powerpoint можна для створення наочних посібників, електронних підручників тощо.

Ще однією програмою, що працює з графікою та є легкою у користуванні є Paint. Він служить для створення зображень, малюнків, розфарбовування їх у різні кольори. Також однією з його функцій є обробка графіки.

Страницы: 1 2 3Методологічні вимоги до педагогічних інновацій
Дослідники проблем педагогічної інноватики (О. Арламов, М. Бургін, В. Журавльов, Н. Юсуфбекова, А. Ніколс та ін.) Намагаються спедагогічних інноваційввіднести поняття нового у педагогіці з такими хар ...

Типи релігійних організацій
Усі релігії привертають громади віруючих, проте такі громади організовані багатьма різними способами. Один із способів класифікації релігійних організацій уперше запропонував Макс Вебер та його колег ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net